• Persoonlijk advies
 • Alle kennis in huis
 • Complete oplossingen
 • Volledig ontzorgd
 • klantwaardering 9,1
langdurig verzuim

UWV beoordeelt 60+’ers voor WIA volgens nieuwe werkwijze

Zoals bekend, kampt het UWV met grote achterstanden in het beoordelen van arbeidsongeschikte werknemers voor de WIA. Om deze achterstanden in te lopen, is er een andere werkwijze geïntroduceerd om werknemers van zestig jaar en ouder te beoordelen.

UWV beoordeelt 60+’ers voor WIA volgens nieuwe werkwijze

Wat houdt de WIA-beoordeling in?

Als het niet gelukt is om de langdurig zieke werknemer via een re-integratietraject weer geheel of gedeeltelijk aan het werk te krijgen, dan kan de werknemer na twee jaar (104 weken) misschien een WIA-uitkering krijgen. De keuring hiervoor kan aangevraagd worden als de werknemer 88 weken ziek is.

 1. Beoordeling re-integratiedossier
  Tijdens de WIA-beoordeling kijkt het UWV eerst naar het re-integratiedossier. Heeft de werknemer samen met zijn/haar werkgever genoeg gedaan om weer aan het werk te gaan? Bijvoorbeeld door het werk aan te passen, of door andere werkzaamheden te gaan doen? Dit gebeurt aan de hand van het re-integratieverslag dat de werkgever, samen met de arbodienst, heeft opgesteld. Als er voldoende is gedaan aan de re-integratie, dan krijgt de werknemer een uitnodiging voor een gesprek met een verzekeringsarts.

  Als de werknemer of werkgever onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie, dan moet de werkgever langer het loon doorbetalen. Dit heet een loonsanctie en deze duurt maximaal 1 jaar. De werknemer krijgt dan voorlopig geen WIA-uitkering. Als de werknemer zelf onvoldoende heeft gedaan aan zijn of haar re-integratie, dan gaat de uitkering mogelijk later in of de werknemer krijgt een lagere uitkering. 

 2. Beoordeling gezondheid
  De verzekeringsarts van het UWV bespreekt de lichamelijke of psychische klachten met de werknemer. Als het nodig is, doet de arts een lichamelijk onderzoek. Ook beoordeelt de arts of de klachten tijdelijk zijn of blijvend. Als de arts meer informatie nodig heeft, dan neemt hij contact op met de huisarts of specialist. Hiervoor vraagt hij eerst toestemming aan de werknemer.

 3. Arbeidsdeskundig onderzoek
  Als de verzekeringsarts vindt dat de werknemer nog (gedeeltelijk) kan werken, dan volgt een gesprek met een arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige onderzoekt wat voor werk de werknemer wel kan doen en hoeveel hij of zij daarmee kan verdienen. Is dat 65% of minder van het oude loon? Dan komt de werknemer in aanmerking voor een WGA-uitkering. Het gaat dan om een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten als er niet meer dan 65% van het oude loon verdient kan worden en de situatie in de toekomst nog kan verbeteren.

 4. IVA-beoordeling
  Als de verzekeringsarts vindt dat de werknemer nu en in de toekomst niet kan werken, dan wordt er gekeken of de werknemer misschien recht heeft op een IVA-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten, als er niet meer dan 20% van het oude loon verdient kan worden en de situatie in de toekomst niet beter zal worden. 
Als werkgever blijft u 12 jaar lang financieel betrokken bij een zieke werknemer. Ook wanneer hij of zij deels arbeidsongeschikt verklaard is of al lang niet meer in dienst is. Dit financiële risico kunt u publiek verzekeren bij het UWV of privaat verzekeren bij een verzekeraar. In dat geval bent u eigenrisicodrager.
Lees meer over privaat verzekeren loondoorbetalingsverplichting 

Aangepaste werkwijze WIA-beoordeling voor werknemers van 60 jaar of ouder

Als de werkgever en de werknemer instemmen met de nieuwe werkwijze, zal bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid alleen een arbeidsdeskundige worden betrokken. Een medische beoordeling blijft dan achterwege. Let op, want dit is in strijd met de wettelijke voorschriften! Het voordeel van deze werkwijze is dat de werkgever en werknemer sneller duidelijkheid verkrijgen over de mate van arbeidsongeschiktheid. 

Niet eens met de beoordeling?
Ook met de nieuwe werkwijze kan het voorkomen dat de werkgever en/of de werknemer het niet eens zijn met de vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid. Het is goed om te realiseren dat u nog steeds bezwaar kunt aantekenen tegen de beoordeling, ook al heeft u ingestemd met de nieuwe werkwijze. Het blijft daarom belangrijk om de beslissing goed te bestuderen. Vraag bij eventuele onduidelijkheden in de beslissing om een nadere toelichting van het UWV. Het voordeel van de bezwaarprocedure is dat er dan alsnog een medisch onderzoek zal worden verricht door een verzekeringsarts.

Dus is er gerede twijfel over de beslissing? Teken dan bezwaar aan! 
Lees meer over bezwaar maken op de site van het UWV.

Vragen?

Onze partner NLG Arbo helpt u graag bij de correcte uitvoering van het re-integratie proces en begeleid de WIA-beoordeling. Neem gerust contact op met uw casemanager van NLG Arbo via [email protected] of bel 0578-200100.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven