• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Aansprakelijkheid bij werkmaterieel

Is mijn heftruck of pompwagen WAM-plichtig als ik deze uitsluitend op eigen terrein gebruik? En hoe zit het met de aansprakelijkheid bij werkmaterieel in mijn eigen loods? Hoe zit het verzekeringstechnisch met schade die ontstaat tijdens laden en lossen? In deze blog beantwoord ik graag een aantal vragen die kunnen spelen in de dagelijkse (verzekerings)praktijk.

Aansprakelijkheid bij werkmaterieel

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)

De naam zegt het al: in Nederland zijn wij bij wet verplicht om een verzekering af te sluiten voor motorrijtuigen. De WAM heeft als doel verkeersslachtoffers te beschermen. De benadeelde (het verkeersslachtoffer) kan rechtstreeks de verzekeraar aanspreken tot vergoeding van zijn schade.

Onder motorrijtuigen vallen alle voertuigen die bestemd zijn om te worden voortbewogen door een (geheel of gedeeltelijke) mechanische kracht die op het voertuig zelf aanwezig is, of door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, anders dan langs spoorstaven. Zoals een vrachtauto, bestelbus, auto of motor. Het is dan ook ingeburgerd om voor deze voertuigen minimaal een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) af te sluiten. Immers begeeft u zich met deze voertuigen voornamelijk op de openbare weg, waar u schade kunt veroorzaken aan of bij anderen.

Let op met werkmaterieel op uw eigen terrein

Minder ingeburgerd is het afsluiten van een WA-verzekering voor werkmaterieel. Terwijl u, net als alle andere eigenaren of houders van een motorrijtuig, WAM-plichtig bent als u met werkmaterieel zoals een tractor of een graafmachine op de openbare weg rijdt.

Wist u dat eigen terreinen die bereikbaar zijn voor verkeer gelijk worden gesteld aan de openbare weg? Op terreinen zoals een eigen erf of een parkeerplaats geldt de WAM dus ook!

Motorrijtuigen die rijden op eigen terreinen welke bereikbaar zijn voor verkeer moeten een WA-verzekering hebben. Het is belangrijk om u hiervan bewust te zijn, want u bent wettelijk verplicht om ook dan een verzekering af te sluiten! Dit geldt dus ook voor werkmaterieel als een heftruck, een meeneemheftruck of een elektrische pompwagen (en soortgelijke apparaten) die worden gebruikt bij het laden en lossen van trucks. Ook deze ‘voertuigen’ komen op de openbare weg en zijn dus verzekeringsplichtig.

Schade aan uw eigen materieel niet vergoed op de WA-verzekering

Ook schade die door eigen toedoen kan ontstaan aan uw eigendommen is een belangrijk aandachtspunt. U kunt immers niet uzelf aansprakelijk stellen voor schade aan uw eigen zaken. Wel kunt u ervoor kiezen om dit te verzekeren met een werkmaterieelverzekering. Bij een aantal verzekeraars valt schade aan uw eigen eigendommen zelfs standaard onder de dekking.

Werkmaterieel in loodsen, magazijnen of hallen

En hoe zit het dan als er iets gebeurt met uw ‘rijdend materieel’ in bijvoorbeeld een hal, loods of magazijn? Die begeven zich vaak niet op de openbare weg of op uw terrein en hiervoor hoeft dus doorgaans geen WA-verzekering afgesloten te worden. Toch kan dit wel verstandig zijn. Op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) zijn motorrijtuigen namelijk uitgesloten, dus die verzekering biedt geen dekking. De AVB heeft zelfs geen dekking voor een pallettruck in een gesloten magazijn waar de bestuurder naast loopt! Voor dit materieel sluit u het beste een werkmaterieelverzekering af.

Let op: er wordt vaak ten onrechte gedacht dat werkmaterieel gedekt is op de AVB! De gedachte dat schade met werkmaterieel op eigen terrein of in eigen loods gedekt is onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering berust op een misverstand, maar wel een misverstand dat grote gevolgen kan hebben. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje en kan, zeker bij letselschades, grote gevolgen hebben.

Denk ook aan het werkrisico bij laden en lossen!

Naast de schade aan het materieel, kan u of uw medewerkers iets overkomen tijdens het gebruik ervan. Denk bijvoorbeeld aan het zogenoemde werkrisico laden en lossen. In de voorwaarden van diverse verzekeringen is dit een grijs gebied. Zo is de AVB lang niet altijd toereikend. Ook onder een speciale vrachtwagenverzekering is dit werkrisico niet standaard bij iedere verzekeraar verzekerd. Het is goed om hier alert op te zijn, bijvoorbeeld wanneer uw vrachtauto is voorzien van een laad-/loskraan.  Bij de meeste verzekeraars is het werkrisico meeverzekerd onder de werkmaterieelverzekering, maar u kunt daar niet zomaar vanuit gaan. Mogelijk moet u deze dekking aanvullend afsluiten.

Schade aan de lading is overigens in de regel uitgesloten onder deze verzekeringen: daar moet u dan weer een goederentransportverzekering voor afsluiten. Volgt u het nog?

Meer informatie

In deze gevallen komen er dus een aantal verzekeringen bij elkaar, waarbij het de moeite loont om u goed te laten informeren. U kunt hiervoor een afspraak maken met een van onze adviseurs via [email protected] of bel 0578-699789. We helpen u graag!


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven