• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Aantal stalbranden in 2021 gedaald

Het aantal stalbranden is vorig jaar aanzienlijk gedaald. In 2021 kregen Nederlandse agrariërs te maken met 35 stalbranden, tegenover 54 in 2020. Hierbij zijn 6.915 dierlijke slachtoffers gevallen, in 2020 waren dat er nog 108.794. Het Verbond is blij met de daling, maar benadrukt dat iedere brand er nog steeds één te veel is. “De impact voor een agrariër is enorm,” aldus Geeke Feiter (directeur Schade).

Aantal stalbranden in 2021 gedaald

Meer preventie 

De cijfers zijn terug te vinden in de Risicomonitor Stalbranden die het Verbond van Verzekeraars vandaag heeft gepubliceerd. Het relatief lage aantal slachtoffers is volgens Feiter mede te danken aan meer preventie en een toegenomen bewustzijn bij de agrariërs. “Verzekeraars hebben inmiddels allemaal de aangescherpte preventie-eisen, waaronder de SCIOS Scope voor elektra, omarmd. Als je dat combineert met een toegenomen risicobewustzijn bij ondernemers, dan zie je dat terug in de cijfers.” 

Toegenomen bewustzijn 

Het Verbond waarschuwt wel voor té voorbarige conclusies, omdat er pas na een jarenlange daling van een trend kan worden gesproken. In 2021 kwamen, in tegenstelling tot eerdere jaren, geen kippen om bij stalbranden. Eén stalbrand in de pluimveesector kan het aantal dierlijke slachtoffers in één keer fiks laten stijgen. Feiter benadrukt: “Onze leden merken in de dagelijkse praktijk dat ondernemers alert zijn. Bijvoorbeeld bij bedrijfsinspecties. Zo ontdekken agrariërs steeds vaker tijdig een (beginnende) brand. Door hun snelle reactie komen er geen dieren om en haalt de kleine brand (die vaak zelf is geblust) de media niet.”  

Actieplan

Stalbranden kunnen steevast rekenen op veel maatschappelijke belangstelling. De impact van een brand is dan ook groot, zeker voor de betrokken agrariër. Reden voor het Verbond om samen met de agrarische sector (LTO Nederland), de ministeries van LNV en Binnenlandse Zaken, Brandweer Nederland en de Dierenbescherming het Actieplan Brandveilige Veestallen op te stellen. Daarnaast heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid vorig jaar het rapport Stalbranden in de veehouderij uitgebracht, waarin de raad een aantal verbeterpunten signaleert.  

Beter inzicht in oorzaken 

Een van de aanbevelingen is om te komen tot betere inzichten over de oorzaken van stalbranden. “De meest voorkomende oorzaken van de stalbranden blijven elektra en werkzaamheden, maar helaas blijft bij veel branden de oorzaak nog steeds onbekend. Daarom werken wij, samen met Brandweer Nederland en Stichting Salvage, aan een nog betere registratie van oorzaken en het brandverloop. Want hoewel er de laatste jaren al veel is verbeterd, kunnen we daar nog stappen zetten”, besluit Feiter. 

Jaartal Aantal stalbranden* Dierlijke slachtoffers
2014 32 35.404
2015 35 133.100
2016 37 167.930
2017 49 230.906
2018 48 122.269
2019 46 175.537
2020 54 108.794
2021 35 6.915
TOTAAL 336 980.855

*) De Risicomonitor Stalbranden wordt verzorgd door het Data Analytics Centre van het Verbond van Verzekeraars. Het totaal aantal per jaar is tot stand gekomen door alle vindbare stalbranden mee te tellen, ook eventueel niet-verzekerde branden. Als er geen concrete informatie kon worden gevonden, is een brand niet als stalbrand in de cijfers opgenomen.  


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven