• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Autobezit 75-plussers neemt toe

Steeds meer mensen van 75 jaar of ouder hebben een auto. In deze leeftijdsgroep was het autobezit per duizend inwoners op 1 januari 2018 een derde hoger dan tien jaar eerder. Dat is de sterkste groei van alle leeftijdsgroepen. Ook de afgelegde kilometers per persoon stegen in die periode het sterkst onder 75-plussers. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Autobezit 75-plussers neemt toe

Bezit personenauto's onder senioren sterk toegenomen

Het autobezit van 75-plussers is de afgelopen tien jaar elk jaar toegenomen. Op 1 januari 2018 telde Nederland 437 auto’s per duizend 75-plussers, begin 2008 waren dat er nog 325. Het autobezit van de 75-plussers ligt daarmee hoger dan dat van 18- tot 30-jarigen, die begin dit jaar 287 auto’s per duizend inwoners op hun naam hadden staan. Ook bij de 65- tot 75- jarigen is het autobezit relatief sterk toegenomen.

Bezit personenauto's onder twintigers het laagst

Onder 18- tot 30-jarigen is het autobezit het laagst. Jarenlang nam het autobezit in deze categorie af, maar de afgelopen drie jaar is er weer een kleine stijging te zien. Tussen begin 2015 en begin 2018 steeg het autobezit van deze jongvolwassenen met 1 procent.

Ouderen leggen ook minste kilometers af

75-plussers legden met hun auto in 2016 gemiddeld 2,7 duizend kilometer per persoon af. Van alle leeftijdscategorieën nam het gemiddeld aantal afgelegde aantal kilometers onder deze leeftijdsgroep het sterkste toe. 75-plussers reden in 2016 gemiddeld 32 procent meer dan tien jaar daarvoor.

Jongeren legden in 2016 gemiddeld bijna 4 duizend kilometer per persoon af, dat is 14 procent minder dan in 2006.

 


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven