• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Baan verloren of uitkering? Kan u uw huur of hypotheek blijven betalen?

Het is voor veel mensen de grootste uitgave van de maand: de huur of hypotheek. Wanneer u dan een deel van uw inkomen door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid ziet wegvallen, dan levert dat al snel zorgen op. Uw woonlasten lopen namelijk gewoon door. Welke vangnetten zijn er? Of hoe kunt u deze situatie voorkomen?

Baan verloren of uitkering? Kan u uw huur of hypotheek blijven betalen?

Wat kunt u doen als u een koopwoning heeft?

 

Hypotheekpauze (tijdelijke maatregel)

In de huidige coronacrisis schieten banken en verzekeraars hun klanten te hulp. Bijna alle geldverstrekkers staan een hypotheekpauze toe. Inmiddels hebben duizenden klanten daar gebruik van gemaakt. De meeste geldverstrekkers bieden een pauze van drie tot zes maanden aan. Maar let op: hierdoor ontstaat wel een betalingsachterstand. De geldverstrekker zal afspraken met u maken hoe u die termijnen alsnog kunt betalen, bijvoorbeeld door de looptijd van uw hypotheek met drie maanden te verlengen.

Normaal is het zo dat wanneer u een betaling mist, deze uiterlijk het jaar erop alsnog betaald moeten zijn om uw hypotheekrenteaftrek te behouden. Deze regeling is nu voor corona versoepeld. Ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan je er als klant voor kiezen om de resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de  achterstand van maximaal zes maanden niet persé te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. Raadpleeg hiervoor uw hypotheekadviseur.

Nationale Hypotheek Garantie

Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgesloten dan kunt u in aanmerking komen voor de Woonlastenfaciliteit. Die is bedoeld om een tijdelijke moeizame situatie te overbruggen. De voorwaarden ervan zijn in de coronacrisis tijdelijk verruimd. Daarnaast kan bij langdurig verlies van inkomen, NHG besluiten om een deel van de hypotheek af te lossen, waardoor de maandlasten naar beneden gaan. Moet de woning toch verkocht worden, dan kan NHG onder voorwaarden een eventuele restschuld kwijtschelden. NHG is niet voor iedereen te verkrijgen, het moet gaan om een woning tot maximaal 310.000 euro (grens 2020).

Hypotheek oversluiten of rentemiddeling

U kunt ook proberen de kosten van uw hypotheek omlaag te brengen. Zit u aan het einde van uw rentevaste periode, dan kan het lonen om alvast over te sluiten naar een lagere rente. Laat u daarbij goed adviseren: er kan een boeterente berekend worden. Ook kunt u bij uw geldverstrekker een verzoek voor rentemiddeling doen: de boeterente wordt dan verrekend in de maandtermijnen die nog komen. Omdat de rentes nog altijd laag zijn, kan dit voor veel huishoudens interessant zijn. Uw hypotheekadviseur kan dit voor u berekenen.

Lees ook: Hypotheek en corona: effecten op afsluiten en oversluiten

Wat kunt u doen als u een huurwoning heeft?

 

Huurverlaging of huurbevriezing

Heeft u een sociale huurwoningen en heeft u recht op huurtoeslag? Dan komt u in aanmerking voor huurverlaging, als uw huur hoger is dan € 720,42. De huur kan in de loop der jaren namelijk opgelopen zijn, waardoor de huurprijs al bijna niet meer 'sociaal' te noemen is. Voor sociale huurwoningen kunt u ook huurbevriezing aanvragen. Dan voorkomt u in ieder geval dat de huur dit jaar op 1 juli automatisch wordt verhoogd. Of u hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van de huurprijs en uw inkomen. Ligt uw huur tussen € 607,46 en € 720,42 en heeft u recht op huurtoeslag? Dan kunt u om huurbevriezing vragen bij uw woningcorporatie. Bestaat uw huishouden uit drie personen of meer? Dan kunt u huurbevriezing vragen als uw huur hoger is dan € 651,03. Is uw huur hoger dan € 720,42 en heeft u géén recht op huurtoeslag? Dan kunt u bevriezing aanvragen als uw inkomen niet hoger is dan € 38.035.

Corona regelingen huursector

Bij sociale huurwoningen wordt er vaak gekeken naar de individuele situatie en woningcorporaties hebben toegezegd coulant te zullen zijn met betalingsregelingen. Of particuliere verhuurders dat ook zullen zijn, is de vraag. Als u uw huur niet kunt betalen, dan heeft de verhuurder het recht u uit uw woning te zetten. Dat zal zeker niet gelijk de eerste maand gebeuren. Maar betalingsachterstanden kunnen al snel oplopen. Het is altijd goed om hierover in gesprek te gaan en een betalingsregeling te treffen. Er zijn vanuit de overheid ook verschillende initiatieven om ervoor te zorgen dat u geen (extra) incassokosten hoeft te betalen en dat u niet op straat komt te staan tijdens de coronacrisis. Ook is er een spoedwet die het mogelijk maakt om tijdelijke huurcontracten voor een paar maanden te verlengen. De meeste regelingen gelden tot 1 juli. Of deze verlengd worden met zicht op een tweede golf, is nog onduidelijk. Ook wordt er nog gesproken over het bevriezen van de huren in de vrije sector.

Huurkorting

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft op 3 juli een wetsvoorstel ingediend die het mogelijk moet maken voor verhuurders om de huur tijdelijk te verlagen (maximaal drie jaar). De verhuurder kan zo makkelijker een huurder helpen die bijvoorbeeld door de coronacrisis tijdelijk minder inkomsten heeft. Hierdoor krijgt de huurder financiële ruimte totdat zijn of haar inkomsten weer op peil zijn. Indien er blijvend een lager inkomen is, door bijvoorbeeld een scheiding, krijgt de huurder zo de tijd om naar een woning te zoeken die bij het nieuwe lagere inkomen past. Het is alleen nog niet duidelijk of en wanneer deze wet ingaat. Dit kunt u volgen op de website van de Tweede kamer.

Woonlastenverzekeringen voor huizenbezitters en huurders

Er zijn speciale verzekeringen op de markt (ook wel inkomensbeschermers genoemd) die u kunt afsluiten zodat u bij een dalend inkomen toch de woonlasten kunt blijven betalen. Deze verzekeringen keren gedurende een beperkte periode uit. Hiervoor volgen ze vaak de uitkeringsperiode van de Werkloosheidswet (WW) of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het is daarmee dus een aanvulling op deze uitkeringen. Het is daarom belangrijk om na te gaan of u deze extra inkomensbescherming nodig hebt. De meeste woonlastenverzekeringen zijn bedoeld voor werknemers in loondienst, maar er zijn ook verzekeraars waar zzp'ers en ondernemers terecht kunnen voor een woonlastenverzekering. Let daarbij wel goed op dat dit géén vervanging is van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zo'n verzekering gaat namelijk verder dan alleen de woonlasten. Overweegt u een woonlastenverzekering af te sluiten? Overleg dan eerst met uw adviseur.

Lees ook: Woonlastenverzekering, zinvol of niet?

Andere regelingen ter aanvulling van uw inkomen

Hierboven staan de regelingen die specifiek gelden als vangnet voor uw woonlasten. Er zijn natuurlijk ook de meer algemene regelingen zoals de WW en de WIA. Ook kunt u vaak via uw werkgever extra verzekeringen afsluiten, die zorgen voor een aanvulling op die wettelijke regelingen. Kijk of vraag eens na hoe uw inkomen uitpakt in verschillende scenario’s, dat geeft rust.

Corona steunpakket voor zzp'ers en ondernemers

Voor zzp’ers en ondernemers is er een groot pakket aan steunmaatregelen. Deze zijn niet speciaal bedoeld om woonlasten op te vangen, maar helpen uiteraard wel om het inkomen in deze periode op peil te houden. Op deze pagina van de Kamer van Koophandel vind je alle regelingen. Je kunt ook de Corona Calculator gebruiken.

Meer weten?

Maakt u zich zorgen als u kijkt naar uw inkomenssituatie bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact met ons op via [email protected] of bel 0578 - 211 000. Wij bespreken met u hoe uw financiële situatie er in die gevallen uit komt te zien. Vervolgens gaan we na of een woonlastenverzekering voor u een goede oplossing is en welke vorm het beste bij u past. Of bieden andere maatregelen meer soelaas? Dan brengen we die zeker onder uw aandacht.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven