• Persoonlijk advies
 • Alle kennis in huis
 • Complete oplossingen
 • Volledig ontzorgd
 • klantwaardering 9,1
bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsstilstand? Check of de herstelperiode wel ruim genoeg is!

Wanneer een calamiteit of brand uw bedrijf geheel of gedeeltelijk tot stilstand brengt, wilt u er natuurlijk voor zorgen dat u zo snel mogelijk weer 'up and running' bent. Hoewel het een verschrikkelijke situatie is, schakelen de meeste ondernemers direct over op hun overlevingsmodus: de werkprocessen en de hiermee gepaard gaande omzet zo snel mogelijk weer op gang brengen, de mensen weer aan het werk krijgen en de herbouw van het bedrijf opstarten. Dan wilt u er zeker van zijn dat uw bedrijfsschadeverzekering voldoende lang uitkeert, zodat uw bedrijf uiteindelijk weer draait zoals dat voor de brand was.  

Bedrijfsstilstand? Check of de herstelperiode wel ruim genoeg is!

Maar let op: de huidige economische situatie werkt niet mee! Check vandaag nog de volgende zaken:

Check uw verzekerde waarde

De afgelopen jaren zijn de bouwprijzen dusdanig gestegen, dat de herbouwwaarde van uw pand misschien boven uw verzekerde waarde is uitgestegen. U krijgt dan bij schade naar rato uitgekeerd. Sommige verzekeraars kennen een garantie tegen onderverzekering. Maar check voor de zekerheid of de verzekerde waarde op uw polis niet teveel afwijkt van de werkelijke (herbouw)waarde van uw pand.

Check uw uitkeringsduur

De meeste bouwprojecten duren vandaag de dag erg lang: bouwbedrijven zitten vol of hebben een personeelstekort, materialen zijn slecht leverbaar en vergunningen worden niet even makkelijk en snel afgegeven (denk aan de stikstof restricties). Bij het afsluiten van uw bedrijfsschadeverzekering heeft u voor een bepaalde uitkeringsduur gekozen, meestal 52 weken. Dit blijkt echter steeds vaker onvoldoende te zijn. De herbouw van een pand kan zomaar 1,5 tot 2 jaar in beslag nemen. Daarom adviseren we momenteel eigenlijk alleen nog maar uitkeringstermijnen van 1,5 of 2 jaar.

De uitkeringsduur is afgestemd op de verwachte herstelperiode

Dit is de periode die nodig is om weer op volle kracht te kunnen draaien. Onze adviseurs kunnen aan de hand van uw bedrijfsmiddelen en -activiteiten een goede inschatting maken van de verwachte herstelperiode. Die is namelijk van verschillende factoren afhankelijk. Denk aan:

 • Opruimen en bouwrijp maken van schadelocatie.
 • Opnieuw aanvragen en verkrijgen van (bouw)vergunningen.
 • De periode die de herbouw in beslag neemt.
 • Herstel van ICT-systemen.
 • Levertijden van machines, inventaris en goederen.
 • Mate van afhankelijkheid van afnemers en leveranciers.
 • Benodigde termijn om verloren marktaandeel terug te winnen.

Wat houdt de bedrijfsschadeverzekering precies in?

Als uw bedrijf wordt getroffen door een calamiteit, kan het werk geheel of gedeeltelijk stil komen te liggen. Daardoor blijven inkomsten uit, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen. De bedrijfsschadeverzekering vergoedt de vermindering van de brutowinst. Zeker voor bedrijven die voor hun omzet sterk afhankelijk zijn van hun bedrijfsmiddelen, is een bedrijfsschadeverzekering onmisbaar. Denk aan productielocaties of opslagloodsen.

De meeste bedrijven zijn na een grote brand, ontploffing of overstroming bijvoorbeeld niet meer in staat de bedrijfsvoering voort te zetten. Met deze verzekering stelt u de continuïteit van uw bedrijf veilig. Bij schade worden de vaste kosten betaald, terwijl u zich kunt concentreren op de wederopbouw van het bedrijf. Denk aan:

 • Omzetverlies bij schade aan bedrijfsgebouw of inventaris.
 • Omzetverlies door schade aan een naburig bedrijf of door een natuurbrand.
 • Omzetverlies door schade bij toeleveringsbedrijf.
 • Omzetverlies door schade bij het bedrijf dat uw webshop onderhoudt.
 • Reconstructiekosten: herstel van schade of verlies van administratie.

De schade kan veroorzaakt zijn door:

 • Brand, bliksem en storm.
 • Inbraak of een poging daartoe.
 • Sneeuwdruk en hagel.
 • Overstroming, neerslag en leidingwater.
 • Omvallende voorwerpen, zoals hijskranen, bomen of gebouwen.
 • Kosten die je moet maken omdat de overheid dit eist, zoals archeologisch onderzoek.

Meer informatie

Het verschilt per verzekeraar wat de bedrijfsschadeverzekering dekt en voor welke waarde. Ook kunnen er preventiemaatregelen gevraagd worden. Wij zoeken voor u de beste verzekering bij uw situatie. Heeft u nog vragen? Dan kunt natuurlijk contact met ons opnemen. Bel 0578-699789 of mail naar [email protected]. We helpen u graag.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven