• Persoonlijk advies
 • Alle kennis in huis
 • Complete oplossingen
 • Volledig ontzorgd
 • klantwaardering 9,1

De bank of verzekeraar beschuldigt u van fraude: wat nu?

Wat wanneer u door een verzekeraar of bank van fraude wordt beschuldigd? U kunt dan worden geregistreerd in een van de waarschuwingsregisters. Daardoor kan het moeilijker worden om nog een verzekering af te sluiten of een hypotheek te krijgen. Omdat de gevolgen ingrijpend zijn, mogen banken of verzekeraars u niet zomaar in zo’n register opnemen.

De bank of verzekeraar beschuldigt u van fraude: wat nu?

Verzekeraars

In fraudezaken gaat het om opzettelijke misleiding: u geeft bijvoorbeeld onjuiste informatie over een inbraakschade door aan de verzekeraar met de bedoeling een hogere uitkering te krijgen. Of u sluit een verzekering af en u beantwoordt de vragen van de verzekeraar niet naar waarheid met als doel om geaccepteerd te worden. Dat laatste speelt vaak bij vragen over uw (schade)verleden of gezondheid. Deze vragen worden ook wel 'slotvragen' genoemd. De verzekeraar is wettelijk verplicht deze te vragen. 

Banken of hypotheekverstrekkers

Ook fraude bij de bank komt voor. Denk bijvoorbeeld aan het opgeven van een hoger inkomen om zo een hogere hypotheek te kunnen krijgen. Of het insturen van valse facturen om geld uit het bouwdepot te ontvangen. Het fungeren als geldezel of katvanger voor anderen, dus uw betaalrekening laten gebruiken voor criminele transacties, wordt eveneens gezien als bancaire fraude.

Interne en externe frauderegisters

Banken en verzekeraars hebben interne en externe waarschuwingsregisters opgezet om plegers van fraude in vast te leggen. Het interne waarschuwingssysteem is het systeem van één concern en dat is niet te raadplegen door andere financiële instellingen. Het externe waarschuwingssysteem kan wél door andere instellingen worden ingezien, voor een periode van maximaal acht jaar. Een voorbeeld hiervan is Stichting Cis.

Strenge eisen verbonden aan registratie

Een negatieve aantekening in zo'n register kan betekenen dat het afsluiten van een nieuwe verzekering of bancaire dienst heel moeilijk kan worden. Daarom zijn er strenge eisen aan gesteld. Er moet bijvoorbeeld voldoende vaststaan dat er sprake is van fraude. Dat moet de bank of verzekeraar bewijzen. Ook moet de bank of verzekeraar een belangenafweging maken en steeds beoordelen of een lichtere maatregel niet volstaat. Bovendien moeten zij de lengte van de registratietermijn beargumenteren en mogen ze niet standaard acht jaar opleggen.

Bezwaar maken

Vindt u de beschuldiging onterecht, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de registratie bij de bank of verzekeraar. U moet dan aannemelijk kunnen maken waarom de registratie onterecht is. Ook kunt u bezwaar maken tegen de lengte van de registratie.

Komt u er niet uit met de bank of verzekeraar? Dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Lees hier hoe zij met deze zaken omgaan.

Andere maatregelen in geval van fraude

Naast het opnemen van uw gegevens in waarschuwingsregisters, kan de bank of verzekeraar nog andere maatregelen treffen in geval van fraude. Zoals het opzeggen van de relatie, het afwijzen van de schadeclaim, het doen van aangifte bij de politie of het terugvorderen van onderzoekskosten die zijn gemaakt. Dat kan afhankelijk van het type verzekering heel ingrijpend zijn. Stelt u zich bijvoorbeeld voor dat u arbeidsongeschiktheidsverzekering niet uitkeert omdat u verzwegen heeft dat u in het verleden al behandeld bent voor rugklachten. Lees hier meer.

Tips

 • Vul de slotvragen altijd naar waarheid in en geef evt een toelichting
  Twijfelt u bij het aanvragen van een verzekering over een bepaalde slotvraag, bijvoorbeeld een vraag over uw gezondheid? Raadpleeg dan gerust uw financieel adviseur of verzekeraar.

 • Schakel hulp in bij het maken van bezwaar tegen onterechte registratie in een frauderegister
  • Bent u onterecht opgenomen in een van de registers en wilt u daar bezwaar tegen maken?
  • Is een opgelegde maatregel in uw ogen voor uw situatie erg onredelijk?
   Dan kan uw financieel adviseur u helpen om bijvoorbeeld een heroverweging aan te vragen.

 


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven