• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1
Externe vertrouwenspersoon

Veilig werkklimaat? Stel een externe vertrouwenspersoon aan!

Grensoverschrijdend gedrag komt in alle delen van de samenleving voor en een aantal incidenten is daarbij groot in de media uitgemeten. Dat heeft er onder andere voor gezorgd dat we ons steeds meer bewust worden van het belang van een veilig werkklimaat. Want ook in het bedrijfsleven worden mensen slachtoffer van machtsmisbruik, seksueel overschrijdend gedrag, pesten, discriminatie of agressie. En ondanks dat deze incidenten zonder publiciteit voorbij gaan, is de impact ervan vaak minstens zo groot.

 

Veilig werkklimaat? Stel een externe vertrouwenspersoon aan!

Een veilig werkklimaat begint altijd bij de werkgever

In uw rol als werkgever bent u daarom van cruciaal belang in het creëren en in stand houden van een veilig werkklimaat. Dat is ook de reden dat de Tweede Kamer op dit moment werkt aan een wetsvoorstel waarin staat dat iedere medewerker verplicht toegang moet hebben tot een (externe) vertrouwenspersoon. Bij Veldhuis Advies helpen wij u graag in dit proces. Bijvoorbeeld bij het schrijven van een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) met bijbehorend Plan van aanpak of door het beschikbaar stellen van een externe vertrouwenspersoon.

Wat is bij u het risico op grensoverschrijdend gedrag?

Iedere werkgever is binnen de RI&E verplicht beleid te maken op psychosociale arbeidsbelasting. Hierin beschrijft u o.a. wat binnen uw organisatie de risico’s op grensoverschrijdend gedrag zijn. In het Plan van aanpak omschrijft u vervolgens wat u doet om deze risico’s te verkleinen, zoals het opstellen van een klachtenprocedure en gedragsprotocol en het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Durven al uw medewerkers een klacht te melden?

Het bestaan van een Plan van aanpak betekent natuurlijk niet hetzelfde als het hebben van een veilig werkklimaat. Het is net zo belangrijk dat uw medewerkers de vrijheid voelen een incident of klacht te melden en dat zij deze procedure zelfstandig kunnen opstarten.

Informeer uw medewerkers daarom over het bestaan van een klachtenprocedure en gedragsprotocol op het moment dat ze bij u in dienst treden. Maar ook op een later moment kan het zinvol zijn deze informatie nog eens met uw medewerkers te bespreken. Weten zij bijvoorbeeld hoe ze een klachtenprocedure kunnen starten? Voelen ze zich vrij om dit te doen? En vooral; voelen zij zich veilig bij de persoon die de klacht in behandeling neemt?

Onzichtbare bezwaren

Veel bedrijven kiezen ervoor een interne vertrouwenspersoon aan te stellen; meestal is dit een ervaren werknemer met een nevenfunctie, maar soms worden ook leidinggevenden of HR medewerkers als vertrouwenspersoon aangewezen. Voor een medewerker kan het echter een enorme drempel zijn om een incident of klacht bij een interne vertrouwenspersoon te moeten melden; bijvoorbeeld omdat de vertrouwenspersoon ook teamleider is en dus beslist over salaris en carrièrekansen van de melder. Of omdat de vertrouwenspersoon gevoelig kan zijn voor hiërarchische verhoudingen en daarom onbedoeld toch de geheimhoudingsplicht breekt. Of omdat de vertrouwenspersoon óók in conflict kan raken. Dit zorgt zowel voor de vertrouwenspersoon als de andere medewerker voor een enorm vervelende, maar ook complexe situatie.   

Externe vertrouwenspersoon vaak meer dan alleen een luisterend oor

Daarnaast heeft een externe vertrouwenspersoon vaak veel ervaring met soms complexe situaties en kan hij of zij desgevraagd ook als mediator optreden. Kortom: een externe vertrouwenspersoon kan volledig naast uw medewerker gaan staan.  

Een externe vertrouwenspersoon via NLG HRM

Goede vertrouwenspersonen zijn helaas schaars, maar gelukkig hebben wij bij onze dochteronderneming NLG HRM een aantal kundige vertrouwenspersonen in dienst. Zij zijn als geen ander in staat tactisch en begripvol met iedere situatie om te gaan. Of het nu gaat om grensoverschrijdend gedrag of integriteitszaken zoals (het vermoeden van) fraude of misstanden. Onze vertrouwenspersonen helpen u en uw medewerker graag door een melding deskundig te begeleiden.

Goede vertrouwenspersonen zijn schaars

Heeft u interesse in het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon? Wacht dan niet te lang. Goede vertrouwenspersonen zijn op dit moment schaars en op basis van het ingediende wetsvoorstel verwachten wij dan ook een toename in de aanvragen.  Bij NLG HRM kunt u of uw medewerker voor een vast bedrag van slechts € 195,- ex btw per jaar op ieder moment aanspraak doen op een vaste vertrouwenspersoon. Wordt de vertrouwenspersoon daadwerkelijk ingeschakeld? Dan zijn de kosten € 130,- ex btw per uur. Regel het vandaag nog!

Meer informatie

Heeft u vragen over het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon? Neem dan gerust contact met ons op via [email protected] of [email protected]. Bellen kan ook naar 0578-699 789. We helpen u graag!


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven