• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Brandgevaar door zonnepanelen: verzekeraars stellen eisen aan installatie

Steeds meer bedrijven en particulieren hebben belangstelling voor duurzame energiebronnen: het aantal zonnepanelen in Nederland is de afgelopen 5 jaar vertienvoudigd! Inmiddels staat de teller op 11 miljoen zonnepanelen, en iedere dag komen er nieuwe bij. Milieutechnisch gezien uiteraard een uitstekende zaak, maar ondertussen neemt ook het aantal branden met zonnepanelen navenant toe.

Brandgevaar door zonnepanelen: verzekeraars stellen eisen aan installatie

Vaak ondeugdelijke installaties

Brand- en elektrotechniekexperts geven aan dat brand met zonnepanelen in veel gevallen veroorzaakt wordt door ondeugdelijke installatie. De meeste zonnepaneelsystemen voldoen niet aan de basisvoorwaarden voor elektrotechnische installaties in gebouwen, zo geeft Nederlands Normalisatie-Instituut NEN aan. Ook verzekeraars merken dat menig installateur niet voldoet aan de eisen die zij stellen aan de zonnepaneleninstallatie. Waar gaat het mis?

Dakconstructie

Optimaal werkende zonnepanelen zorgen voor veel vrijkomende warmte. Een brandwerende dakconstructie is dan ook geen overbodige luxe, zeker wanneer de zonnepanelen dicht op het dak worden geplaatst. Bij zogenoemde indaksystemen worden zonnepanelen zelfs helemaal weggewerkt in het dak. Hierdoor is het gebruik van dakpannen overbodig. Op zich een mooi systeem, maar zonder goede natuurlijke of mechanische koeling wordt het risico op brand (veel) groter. Tot nu toe zijn er dit jaar al zeven brandgevallen met indaksystemen geweest.

Omvormer

Een belangrijk onderdeel van de zonnepaneleninstallatie is de omvormer. De omvormer staat meestal niet op het dak, maar in het (bedrijfs)pand en zorgt ervoor dat zonnestroom wordt omgezet in wisselstroom. Hierdoor wordt de energie van de zonnepanelen geschikt gemaakt voor het elektriciteitsnet. Door verkeerde installatie of slecht onderhoud kan de omvormer oververhit raken en zodoende brandgevaar opleveren.

Kabels en stekkers

Elektrotechnische installateurs zijn niet altijd bereid om daken op te klimmen. Daarom laten zij het aanleggen en installeren van zonnepanelen geregeld over aan dakdekkers, die niet (voldoende) kennis hebben van elektrotechnische systemen. Hierdoor worden kabels en stekkers niet altijd veilig gebruikt. Zo moet er voor de bekabeling eigenlijk een aparte dakdoorvoering worden aangelegd, liefst met een brandwerende afdichting. Gebeurt dit niet en raakt de kabel beschadigd, dan kan er een vlamboog ontstaan. Dit is een gloeiendhete vuurbal met een temperatuur van meer dan 1000 graden Celsius. Ook het slecht op elkaar aansluiten van kabels en stekkers kan leiden tot het ontstaan van een vlamboog.

Geen verplichte controle, wel keurmerk

Een opgeleverde zonnepaneleninstallatie hoeft in Nederland niet gecontroleerd of gekeurd te worden vóór het eerste gebruik. Dat is bij onze oosterburen wel anders. In Duitsland mag een zonnepanelensysteem pas in gebruik genomen worden na toetsing door de netbeheerder. Wel is er in Nederland een keurmerk: Zonnekeur. Om dit keurmerk te mogen voeren, moeten producenten en installateurs van zonne-energie aan strikte criteria voldoen.

Zonnepanelen en uw verzekeraar

Wilt u ook duurzaam of duurzamer ondernemen en kiest u voor zonnepanelen? Let u er dan op dat deze correct geïnstalleerd worden, door een betrouwbaar bedrijf en met het juiste materiaal. Bedrijfsmatig stellen verzekeraars steeds vaker eisen aan de installatie van zonnepanelen. Zo kan uw verzekeraar bijvoorbeeld eisen dat er een opleveringsinspectie plaatsvindt door een in zonnestroominstallaties gespecialiseerd inspectiebureau.

Bent u van plan een zonnepaneleninstallatie aan te schaffen en wilt u zeker weten dat deze verzekeringstechnisch in orde is? Wij kijken graag met u mee. U kunt een afspraak maken via [email protected] of tel. 0578-699789.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven