• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

De 11 belangrijkste voorwaarden om op te letten bij de AOV

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een vangnet voor (zelfstandig) ondernemers wanneer zij onverhoopt geconfronteerd worden met het niet meer volledig kunnen uitoefenen van hun beroep. Deze verzekering is nooit standaard. U heeft bij deze verzekering namelijk veel keuzes per voorwaarde om hem op maat samen te stellen. Kijk nooit alleen naar de prijs. Het belangrijkste is wat u aan de verzekering heeft wanneer u arbeidsongeschikt raakt. Vergelijk de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op hun polisvoorwaarden en bepaal hoe belangrijk bepaalde voorwaarden voor uw persoonlijke situatie zijn.

De 11 belangrijkste voorwaarden om op te letten bij de AOV

1. Mate van arbeidsongeschiktheid

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U kunt kiezen uit drie vormen. Uw keuze bepaalt wanneer u voor de verzekeraar arbeidsongeschiktheid bent en wanneer u dus een uitkering krijgt.

Beroepsarbeidsongeschiktheid: U kunt uw eigen beroep niet meer uitoefenen

Wanneer u bent verzekerd op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid, kunt u niet worden verplicht om uw (rest)capaciteiten te benutten voor een andere (gelijkwaardige) functie. Wel wordt vaak nog gekeken naar mogelijke aanpassingen van werkzaamheden binnen uw eigen bedrijf.

Passende arbeidsongeschiktheid: U kunt geen passende arbeid meer verrichten

Kunt u uw eigen beroep niet meer uitoefenen, dan kijkt de verzekeringsmaatschappij welke passende beroepen u in redelijkheid wel kunt uitoefenen. Om te bepalen of een beroep passend is, wordt rekening gehouden met onder andere uw arbeidsverleden, arbeidspatroon, opleiding, salaris, uw lichamelijke beperkingen en de afstand tot het werk. Het functieniveau van het nieuwe beroep moet bij voorkeur gelijk zijn aan het niveau van uw oude beroep.

Gangbare arbeidsongeschiktheid: U kunt geen gangbaar beroep meer uitoefenen

Bij gangbare arbeid wordt bij de bepaling van (de mate van) arbeidsongeschiktheid rekening gehouden met alle werkzaamheden die u nog kunt verrichten en die gelden als algemeen geaccepteerde arbeid. Er wordt dus uitgegaan van de arbeid die u nog kunt verrichten, ongeacht uw beroep en werkervaring.

TIP:

Het is ook mogelijk om de vormen te combineren: in de beginjaren van uw zelfstandige bestaan verzekert u uzelf bijvoorbeeld voor gangbaar beroep, daarna voor passende- of beroepsarbeidsongeschiktheid. Let er daarbij wel op dat het voordeel dat u begint met een lage premie, ook betekent dat u bij arbeidsongeschiktheid minder dekking hebt.

2. Hoogte van uitkering

Hoeveel keert de verzekering uit bij arbeidsongeschiktheid? De periodieke uitkering kan een vast bedrag zijn of kan gebaseerd zijn op inkomensverlies.

Sommenverzekering

Een sommenverzekering keert een vooraf vastgesteld bedrag uit. De hoogte van het inkomensverlies maakt daarbij niet uit, omdat niet de exact geleden schade wordt vergoed.

Schadeverzekering

Een schadeverzekering vergoedt de geleden schade. Er moet sprake zijn van inkomstenverlies. De hoogte van uw laatst verdiende inkomen bepaalt dus mede de hoogte van de vergoeding. Daarnaast wordt gekeken naar eventuele andere inkomsten en uitkeringen die u ontvangt. Blijkt dat u teveel hebt ontvangen, dan is de uitkering in het komende jaar lager dan daarvoor.

3. Wachttijd

Verzekeraars hanteren bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd een wachttijd. Dit is de periode tussen arbeidsongeschikt raken en een uitkering ontvangen. Meestal gaat het om een periode van twee weken, maar ù kunt er ook voor kiezen om deze periode langer te laten zijn. In dat geval is uw premie lager. Als u een langere wachttijd financieel kunt overbruggen en het premievoordeel is groot genoeg, kan dat interessant zijn.

4. Eindleeftijd

De uitkering van uw arbeidsongeschiktheid stopt wanneer u een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Het is verstandig om de eindleeftijd van uw uitkering te laten aansluiten op uw pensioenleeftijd. Het is ook mogelijk om de uitkering eerder te laten beëindigen. Bijvoorbeeld omdat u nog een andere bron van inkomsten hebt. Misschien heeft u nog een werkende partner of spaargeld achter de hand en kunt u dit gebruiken tot uw pensioen in gaat.

5. Premieopbouw

De hoogte van uw premie kan tijdens de looptijd van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering oplopen. Dit komt omdat uw risico om arbeidsongeschikt te raken steeds groter wordt. Wilt u zekerheid over de hoogte van uw premie, dan kunt u kiezen voor een vaste premie of voor een premie die eerst geleidelijk oploopt en na verloop van tijd wordt vastgezet op een bepaald bedrag. Bij sommige verzekeringen krijgt u premievrijstelling wanneer u arbeidsongeschikt raakt. In dat geval krijgt u de betaalde premie aan het eind van het verzekeringsjaar geheel of gedeeltelijk terug.

6. Uitsluitingen

Verzekeraars kunnen u uitsluiten voor bepaalde vormen van arbeidsongeschikt zijn. Dit baseren ze op uw medische verleden. Wordt u gedeeltelijk uitgesloten, dan betaalt u wel gewoon het volle bedrag aan premie. In dat geval is het zinvol om na te gaan of er arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn waarbij u zelf kunt aangeven om bepaalde ziektes niet te verzekeren en zo wel een korting op uw premie te ontvangen.

7. Contra-expertise

Meestal wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld door een door de verzekeraar aan te wijzen medische deskundige of adviseur. Vindt u de mogelijkheid van contra-expertise door een eigen deskundige of adviseur belangrijk? Check dan of in de voorwaarden staat beschreven of u het recht heeft op contra-expertise.

8. Inloopregeling

De inloopregeling is van belang als u een nieuwe verzekering afsluit of als u overstapt naar een andere verzekeraar. Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft u vaak een periode, bijvoorbeeld een maand, tot het moment dat de verzekering daadwerkelijk ingaat. Als er een inloopregeling is bent u in die (overstap)periode ook verzekerd. Heeft u geen inloopdekking, dan keert de nieuwe verzekeraar niet uit als u in die (overstap)periode arbeidsongeschikt raakt.

9. Uitloopregeling

Vaak heeft u een opzegtermijn op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een uitloopregeling zorgt dat u na het opzeggen van uw verzekering in de resterende looptijd recht houdt op een uitkering mocht u in die periode arbeidsongeschikt raken.

10. Onderhoudsregeling

Bij het afsluiten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt u onder andere gevraagd naar uw inkomen en naar de verdeling van uw beroepswerkzaamheden. Deze gegevens zijn belangrijk voor de dekking. Als deze gegevens wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor het recht op een uitkering. Het is dus belangrijk om regelmatig te toetsen of uw persoonlijke omstandigheden nog aansluiten bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kijk goed of uw arbeidsongeschiktheidsverzekering een jaarlijkse onderhoudsregeling heeft zodat u uw verzekering flexibel houdt. Check wel wat die verplichte of vrijblijvende regeling in uw situatie betekent. Het kan namelijk ook betekenen dat u bij wisselend inkomen tussentijds verplicht wordt tot een lagere dekking.

11. Correctiebepaling

Een correctiebepaling geeft de verzekeraar het recht om uw uitkering te korten. De verzekeraar mag dit doen als de totalle combinatie van het uit te keren bedrag, uit de AOV en andere polissen, hoger is dan uw inkomen voor uw arbeidsongeschiktheid. De correctiebepaling is alleen van belang bij schadeverzekeringen. Kijk hoe dit geregeld is zodat u niet minder uitgekeerd krijgt dan u van tevoren verwacht.

Meer weten?

Benieuwd welke arbeidsongeschiktheidsverzekering het beste bij uw situatie past? Neem contact op voor een advies op maat met een van onze adviseurs via tel. (0578) 211 000, via [email protected] of maak direct een (digitale) afspraak. Onze erkende financieel adviseurs helpen u graag.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven