• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

De absolute noodzaak van deeltijdpensioen

"Ik voorspel een grote toekomst voor deeltijdpensioen in Nederland."

Hoe komt onze pensioenspecialist tot deze boude uitspraak? Nu de pensioenrichtleeftijd 67 jaar is en binnenkort zal doorstijgen naar 68 jaar en naar verwachting daarna naar minimaal 71 jaar ontstaan er allerlei nieuwe situaties. Zowel werkgevers als werknemers hebben daarom naar zijn mening belang bij een goed toegepaste deeltijdpensioenregeling. Lees er meer over in dit blog.

De absolute noodzaak van deeltijdpensioen

Het belang van de werkgever is om werknemers zo lang mogelijk gezond en productief te houden en daarbij eventueel ervaring te laten overdragen aan de jongere werknemers. Een terugkeer van de oude meester/gezel- situatie. Ook het welzijn van de werknemers is voor veel werkgevers van belang. Zeker nu ziekte- en arbeidsongeschiktheidsgevallen keihard terugslaan op de kosten (premies) van de werkgever waardoor die aanzienlijk stijgen als iemand ziek of arbeidsongeschikt wordt. Risico’s : geen arbeid en stijgende kosten. Daar komt bij dat oudere werknemers vaak een wat hoger salaris hebben en soms ook hogere pensioenpremies. Kortom, het beeld van de oudere werknemer als kostenpost in plaats van iemand die bijdraagt aan het resultaat van de onderneming.

Veel werknemers zijn graag bereid hun arbeidzame leven af te bouwen naarmate de pensioendatum in beeld komt. Een zachte (pensioen) landing wordt veelal als erg prettig ervaren zowel door de werknemer als door diens partner. Uiteraard zijn er allerlei opties en varianten denkbaar. Zoals een of meerdere dagen minder werken wanneer de pensioendatum in zicht komt. Een duidelijk voorbeeld van maatwerk tussen werkgever en werknemer.

Wat moet er dan gebeuren om deeltijdpensioen goed te organiseren?

Allereerst zal de werkgever na moeten denken over de vraag wat hij wil met zijn oudere werknemers? Ga met elkaar in gesprek en ontwikkel een idee (of beleid voor de grotere bedrijven) waarmee je als werkgever aan de slag wilt. Maak ook afspraken met je werknemers. Bij voorkeur in een vroegtijdig stadium.

Wat is in dit geval de beste aanpak?

Waar het de meeste werknemers uiteindelijk toch om gaat is de vraag wat er netto overblijft in de portemonnee. “Kan ik ook als ik minder ga werken mijn boodschappen nog pinnen bij de AH, kunnen we nog steeds leuke dingen doen?” De ervaring leert dat werknemers dat inzicht vaak zelf niet hebben en daarbij geholpen willen (en moeten) worden. Als financieel adviseur kunnen wij de smeerolie zijn in dat proces tussen werkgever en werknemer. Aan de werknemer en niet te vergeten diens partner kunnen inzichtelijk maken wat hij nu en in de toekomst aan netto inkomen overhoudt. Een beperkte investering die voor de werkgever tot kostenbesparingen en voor de werknemer wellicht tot een leuker leven kan leiden voor en na de pensioendatum. Het klassieke voorbeeld van een win/win situatie.

Belangrijke randvoorwaarde is dan wel dat pensioenuitvoerders ook de gevraagde pensioenberekeningen kunnen maken en die op redelijke termijnen aan kunnen leveren en ook nog flexibel kunnen zijn. Mijn ervaring is dat sommige uitvoerders dit helemaal beheersen maar dat er ook nog pensioenuitvoerders zijn die ‘er niets van bakken’. Kortom, voor uitvoerders een belangrijk aandachtspunt tijdens de komende jaren.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven