• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Het leven is helaas niet gratis: werken moeten we (bijna) allemaal. Uiteraard komt er een dag waarop we met pensioen gaan, maar wat als het werkzame leven ongewenst eerder ophoudt dan uw pensionering begint? Uw vaste lasten blijven hoogstwaarschijnlijk onverminderd doorlopen, óók als u onverhoopt ( geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt. Een werknemer in loondienst kan in dat geval in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), maar zelfstandig ondernemers zullen zelf hun vangnetten moeten regelen. Hiervoor zijn verschillende methodes.

De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid

 

Zelf sparen of een broodfonds

Uiteraard kunt u beslissen zelf geld opzij te zetten voor magere jaren. Op het eerste gezicht een aantrekkelijke optie: bereikt u zonder kleerscheuren de pensioengerechtigde leeftijd, dan heeft u een extra spaarpotje om leuke dingen mee te doen. Dat is één kant van de medaille. Maar wat als u in een vroeg stadium arbeidsongeschikt wordt? Dan is uw gespaarde tegoed wellicht (nog) niet hoog genoeg om uw uitgaven te dekken en heeft u een groot probleem.

Deelnemen aan een broodfonds dan maar? Een broodfonds werkt als volgt: u stort, samen met zo’n 20 tot 50 anderen, maandelijks een afgesproken bedrag op een speciaal voor dat doel geopende rekening. Wie ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, hoeft geen bedragen meer te storten, maar krijgt in plaats daarvan per maand een vooraf vastgesteld bedrag uitbetaald. Sympathiek en solidair, maar u moet er wel op durven vertrouwen dat de andere deelnemers geen onterecht beroep zullen doen op het spaartegoed. Verder is de uitkering vanuit het broodfonds gelimiteerd tot een termijn van twee jaar. In het geval van duurzame arbeidsongeschiktheid redt u het hiermee dus niet.

Uitgeklede AOV: de Critical Illness-verzekering

Wilt u zich beter indekken tegen (dreigende) financiële problemen bij arbeidsongeschiktheid, dan ontkomt u niet aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering oftewel AOV. Hierbij kunt u zo veel of zo weinig risico’s nemen als u wilt.

Zo bestaan er bijvoorbeeld AOV’s waarbij u zich alleen verzekert tegen de financiële gevolgen van een aantal ernstige ziektes. Deze verzekeringsvariant wordt een critical illness-verzekering genoemd. De premie is lager dan bij een standaard AOV, maar de verzekering keert alleen uit als u arbeidsongeschikt raakt door een van de ziektes waartegen u verzekerd bent. Kunt u door een andere oorzaak niet langer deelnemen aan het arbeidsleven, dan keert de verzekering niets uit. Ook ontvangt u slechts een eenmalige uitkering in plaats van een maandelijks bedrag. De premie voor een critical illness-verzekering is fiscaal niet aftrekbaar, maar daar staat tegenover dat de eenmalige uitkering belastingvrij is.

AOV met volwaardige dekking

Wilt u hoe dan ook verzekerd zijn van een inkomen als u arbeidsongeschikt zou worden, dan bent u aangewezen op een ‘volwaardige’ AOV. Ook hierbij geldt echter dat de ene arbeidsongeschiktheidsverzekering de andere niet is: zowel qua dekking als qua prijs is de AOV in vele varianten verkrijgbaar. Als ondernemer is het soms lastig te bepalen welke AOV het beste past bij u en uw bedrijfsactiviteiten. Denkt u erover een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten? Onze adviseurs denken graag met u mee.

Samen met u brengen wij uw wensen en risico’s in kaart en gaan wij op zoek naar de AOV waarvan de dekking exact is afgestemd op uw financiële positie. Deze toetsing vindt niet eenmalig plaats, maar periodiek: zo loopt u nooit het risico over- of onderverzekerd te zijn. Verder kunnen wij u adviseren over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld hbo’ers, de zgn. “witte boorden” of zelfstandigen in de bouwsector.

Benieuwd welke AOV wij voor u in gedachten hebben? Neem contact op voor een advies op maat met een van onze adviseurs via tel. (0578) 699769, via [email protected] of maak direct een afspraak.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven