• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

De nieuwe Pensioenwet en de gevolgen voor gepensioneerden

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf 2028 moeten alle regelingen zijn aangepast. Dat heeft gevolgen voor alle werkenden in ons land en ook voor reeds gepensioneerden bij een pensioenfonds.

De nieuwe Pensioenwet en de gevolgen voor gepensioneerden

Wat verandert er precies?

Alle pensioenregelingen in de tweede pijler (die in loondienst zijn opgebouwd) worden premieovereenkomsten. Dat betekent dat de inleg voortaan het uitgangspunt is en niet de uitkering. Het risico van tegenvallende beleggingsresultaten verschuift daarmee iets meer richting de werknemer. Met de nadruk op iets, want zo radicaal zijn de veranderingen voorlopig nog niet. Het pensioen in het oude stelsel was ook al niet volledig gegarandeerd: er kon besloten worden om het opgebouwde of uitkerende pensioen niet te indexeren of zelfs te verlagen (korten van de uitkering). En ook in het nieuwe stelsel blijft het mogelijk om risico’s met elkaar te delen. 

Pensioenstelsel in de drie pensioenpijlers

Misschien heeft u de termen al voorbij zien komen. Maar bij deze nog even de drie pijlers van de pensioenwet op een rij:
  • Pensioenpijler 1: het wettelijke basispensioen vanuit de staat (AOW en ANW)
  • Pensioenpijler 2: pensioenregeling vanuit de werkgever
  • Pensioenpijler 3: vrijwillige, individuele pensioenvoorzieningen
In de regel ontvangt iedere gepensioneerde AOW, met daar bovenop het opgebouwde pensioen via pijler 2 of pijler 3.

Wat ga ik als gepensioneerde hiervan merken?

Het pensioenfonds zal u hierover informeren, maar als gepensioneerde merkt u hier de eerste jaren waarschijnlijk nog weinig van. Veel hangt af van wat werkgevers, werknemers en fondsen de komende jaren met elkaar gaan afspreken. De overgang naar het nieuwe stelsel moet evenwichtig zijn. De dekkingsgraad van het pensioenfonds is hierbij ook van invloed. 

Wordt mijn maandelijkse pensioen hoger of lager?

Dat is niet te zeggen. De verwachting is wel dat indexatie dichterbij komt, nu fondsen minder hoge buffers hoeven aan te houden. Uw pensioen hangt straks dus meer samen met de werkelijke beleggingsresultaten van uw pensioenfonds. De lage rekenrente die de laatste jaren in het nieuws was als oorzaak om niet te indexeren, speelt in het nieuwe systeem geen rol meer.

Is er verschil tussen verzekeraars en fondsen?

Ja, er zijn verschillen. Bij pensioenverzekeraars was al bekend hoe groot uw individuele pensioenpotje is, waaruit uw pensioen betaald moet worden. Pensioenfondsen betalen nu nog ieder pensioen uit het totale vermogen en moeten nu, net als de verzekeraars, ook gaan berekenen welk deel van dat vermogen toekomt aan iedere deelnemer.

Hoe en wanneer de nieuwe pensioenwet voor u gevolgen heeft, is dus nog niet precies te zeggen. Uiteraard wordt u daar op tijd en uitgebreid over geïnformeerd door de fondsen en verzekeraars van wie u pensioen ontvangt.

Meer informatie?

Heeft u vragen over uw pensioen? Neem dan gerust contact met ons op via [email protected] of bel 0578-211000. Onze adviseur denkt graag met u mee.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven