• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

De nieuwe Pensioenwet en de gevolgen voor zzp’ers

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is aangenomen door de Eerste Kamer. Hoewel de aandacht vooral uitgaat naar werknemers in loondienst, zijn er ook gevolgen voor zelfstandig ondernemers. Een goed moment dus om nog eens goed naar uw pensioenopbouw te kijken.

De nieuwe Pensioenwet en de gevolgen voor zzp’ers

Wat heb ik als zzp’er met de Pensioenwet te maken?

De pensioenwet heeft inderdaad vooral een grote impact op pensioenregelingen in de tweede pijler (dus wat in loondienst wordt opgebouwd) en hier is in de media de meeste aandacht voor. Wellicht heeft u als zelfstandig ondernemer in het verleden op die manier ook wel pensioen opgebouwd. 

Veranderingen in de derde pijler

Naast de tweede pijler verandert ook de derde pijler, dat is de pijler waarin u zelf iets regelt voor uw pensioen. Dat is fiscaal voordelig omdat u de inleg kunt aftrekken. Daar staat tegenover dat u het geld dat u daadwerkelijk opzij zet voor uw pensioen, niet makkelijk weer naar uzelf kunt overboeken zoals bij spaargeld.

De derde pijler wordt fors verruimd. Het bedrag dat u fiscaal voordelig kunt inleggen, gaat van 13,3% naar 30% van het pensioengevend inkomen. Ook krijgt u langer de tijd om de voorbije jaren ‘in te halen’, de termijn van de reserveringsruimte gaat van 7 naar 10 jaar.

Deze verruimingen hebben er ondermeer toe geleid dat de fiscale oudedagsreserve (FOR) in 2022 is afgeschaft, dit was immers in de praktijk vaak slechts een papieren reserve.

Aansluiten bij een pensioenfonds

De mogelijkheid om u aan te sluiten bij een pensioenfonds bestaat al wanneer u net uit dienst bent gegaan. U kunt zich dan binnen een bepaalde termijn vrijwillig aansluiten bij het pensioenfonds van uw ex-werkgever. Dit is echter nu nog vrij duur omdat u ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie in dat geval zelf moet betalen. Hier wordt dan ook niet veel gebruik van gemaakt.

In de nieuwe wet is wel een experimenteerbepaling opgenomen: pensioenfondsen mogen zzp’ers toelaten die in dezelfde branche werkzaam zijn als deelnemers van het fonds. Het idee is dat zij dan kunnen profiteren van het delen van risico’s en het collectief beleggen. Ook kunnen fondsen dan meer ruimte en flexibiliteit bieden in de hoogte van de in te leggen premie. Het is echter nog niet duidelijk welke fondsen hun deuren zullen openstellen voor zelfstandigen en tegen welke voorwaarden.

Wat kan ik verder doen aan mijn pensioen?

De afschaffing van de fiscale oudedagsreserve in combinatie met de nieuwe pensioenregels, vormen een goed moment om uw pensioen nog eens goed na te kijken. Pensioen is nooit geïsoleerd, maar hangt samen met uw hele financiële situatie. Stelt u zich eens de volgende vragen en ga in overleg met uw boekhouder of financieel adviseur:

  • Heb ik een oudedagsreserve opgebouwd en wat doe ik daar nu mee?
  • Heb ik in loondienst pensioen opgebouwd en hoeveel is dat? (zie ook mijnpensioenoverzicht.nl)
  • Wat verwacht ik na pensionering maandelijks nodig te hebben?
  • Heb ik tegen die tijd een afgelost huis?
  • Wat gebeurt er met de nabestaanden wanneer ik overlijd, of wanneer mijn partner wegvalt?

Meer informatie

Wilt u meer informatie over uw pensioen en een beeld krijgen bij uw financiële situatie in de toekomst? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Dit kan via [email protected] of bel 0578 211 000. We helpen u graag!


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven