• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

De (on)macht van ondernemingsraden bij wijzigingen in pensioenregelingen

In veel adviestrajecten rondom pensioen hebben wij te maken met een ondernemingsraad (OR). Over het algemeen zijn OR-leden mensen met een sociaal hart die zeer betrokken zijn bij het wel en wee van hun collega’s en niet in de laatste plaats de continuïteit van de onderneming.

De (on)macht van ondernemingsraden bij wijzigingen in pensioenregelingen

Wijzigingen in de pensioenregeling zijn instemming plichtig en raken direct aan de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Een adviestraject rondom (wettelijke) wijzingen in de pensioenregeling of verlengingen van bestaande pensioenregelingen is tamelijk complex. Zeker nu verlenging van bijvoorbeeld een middelloonregeling een premieverhoging oplevert van tussen de 50 en 80% afhankelijk van het bestand aan werknemers. Redenen daarvoor zijn de hele lage rekenrente en de gestegen levensverwachting.

Een recent voorbeeld: een bedrijf betaalt nu € 200.000,00 per jaar premie en na de verlenging zou ditzelfde bedrijf € 316.000,00 moeten gaan betalen. De werkgever zal naar verwachting niet bereid zijn deze verhoging volledig voor zijn rekening te nemen en de werknemers zitten ook niet te wachten op een verhoging van de eigen bijdrage. Werkgevers opteren dan vaak voor het omzetten naar een regeling waarbij alle risico’s bij de werknemers liggen, een zogenaamde beschikbare premieregeling, door het FNV ook wel eens ‘casino’- pensioen genoemd. Zeker voor de werkgever de beste optie maar wat betekent dat voor de positie van de werknemers? Welk standpunt ga je hierin als OR innemen? Wat zijn verstandige keuzes en reële opties?

Helaas ontbreekt het bij de meeste OR’en (zowel bij grote als bij kleine ondernemingen, is onze ervaring) aan de deskundigheid om de voorstellen van de adviseur van de werkgever zelfstandig te kunnen beoordelen. Van groot belang daarom is om als OR tijdig een eigen deskundig adviseur in te schakelen. Onafhankelijke bijstand op hetzelfde niveau als de door de werkgever ingehuurde professional. Deze adviseur kan u als OR helpen bij het afwegen van de belangen van zowel de werknemers als die van de onderneming zonder de positie van de werknemers daarbij te vergeten. Er zijn echt vele alternatieven te bedenken voor deze ‘tijdelijke?’ rentedip. Kortere contracten waardoor (voorlopig) slechts tijdelijk hogere lasten zijn, tijdelijke verlaging van de gegarandeerde opbouw, combinatie van gegarandeerde opbouw en beschikbare premieregeling etc. etc. Kortom, een heel scala aan opties zonder daarbij direct de gegarandeerde aanspraken (voorgoed?) los te laten.

Gebruik als OR uw ‘macht’ op een juiste wijze en zorg daarmee voor een goede en verantwoorde wijziging van de pensioenregeling in uw onderneming.

Bron: Pensioen.com

Gerelateerde berichten

Scroll naar boven