• Persoonlijk advies
 • Alle kennis in huis
 • Complete oplossingen
 • Volledig ontzorgd
 • klantwaardering 9,1
De Wet toekomst pensioen

De Wet toekomst pensioen: moet ik iets doen?

Per 1 juli is de Wet toekomst pensioen (Wtp) in werking getreden. Als werkgever of HR-manager vraagt u zich wellicht af wat dit voor u en uw werknemers betekent. Moet u iets doen? Zo ja, wanneer? Hoewel de Wtp voor iedere organisatie iets anders kan betekenen, hebben wij een aantal aandachtspunten voor u op een rij gezet.

De Wet toekomst pensioen: moet ik iets doen?

Overgangstermijn tot 1-1-2028

De Eerste Kamer heeft 1-1-2028 als datum gesteld waarop alle pensioenregelingen aan de Wtp moeten voldoen. Tot die tijd geldt er een overgangsregeling waarin werkgevers de tijd krijgen hun pensioenregeling aan te passen. In praktijk geldt meestal de contractvervaldatum van de huidige pensioenregeling als het moment om de nieuwe maatregelen onder de loep te nemen. Wat bespreken wij dan zoal met u?

 1. Gelijke premie voor alle medewerkers

Het nieuwe stelsel kent een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie. Dat betekent dat voor iedereen een gelijk premiepercentage voor de opbouw van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen wordt ingelegd, ongeacht iemands leeftijd. Het maximale premiepercentage is hierbij 30% van de pensioengrondslag, exclusief kosten en risicopremies.

 1. Partnerpensioen

De inrichting van het partnerpensioen wijzigt vooral voor de situatie waarin iemand vóór de pensioendatum overlijdt.   

 • De hoogte van de uitkering bedraagt in de Wtp een percentage van het salaris. Dit is maximaal 50% van het pensioengevend salaris.
 • Ook de hoogte van wezenpensioen wordt afhankelijk van een percentage van het salaris. Hierbij geldt een maximum van 20%. De eindleeftijd voor de uitkering van het wezenpensioen wordt in alle situaties verhoogd naar 25 jaar; dit sluit beter aan het feit dat kinderen tegenwoordig vaak langer studeren en daarbij ook thuis blijven wonen.
 • De dekking bij overlijden voor de pensioendatum is niet langer afhankelijk van het aantal gewerkte (en toekomstige) dienstjaren bij de huidige werkgever. Hierdoor sluit de nieuwe regeling beter aan bij baanwisselingen.
 • Als werkgever kunt u het partnerpensioen voor pensioendatum alleen nog verzekeren op risicobasis. Hierbij zijn nabestaanden alleen verzekerd van een partnerpensioen zolang een werknemer meedoet met de pensioenregeling.
 1. Pensioencommunicatie

De manier waarop pensioenuitvoerders over de pensioenregeling moeten communiceren verandert. Enerzijds krijgen pensioenuitvoerders binnen de Wtp meer keuzeopties en meer vrijheid om op verschillende manieren over het pensioen te communiceren. Anderzijds betekent dit dat de gevolgen van deze persoonlijke keuzes goed uitgelegd moeten worden. Keuzebegeleiding wordt dus nog belangrijker!

 1. Bijna met pensioen

Een medewerker die bijna met welverdiend pensioen gaat, krijgt een aantal keuzes voorgelegd. Zo kan de medewerker binnen de Wtp eenmalig een deel van het pensioen laten uitbetalen of bijvoorbeeld de spreiding van het bedrag beïnvloeden. Een goede begeleiding van deze medewerkers is daarom extra belangrijk, zodat zij zorgeloos van hun pensioenvermogen kunnen genieten.

De minimale toetredingsleeftijd wijzigt per 1-1-2024

Er is één onderdeel van de Wtp die eerder in werking treedt en dat is dat de toetredingsleeftijd van alle pensioenregelingen. Per 1-1-2024 wijzigt de minimum leeftijd van 21 naar 18 jaar. Heeft u op dit moment werknemers in dienst die jonger dan 21 zijn? Dan vallen zij vanaf dat moment mogelijk ook onder de pensioenregeling. Uw pensioenuitvoerder zal deze wijziging in de meeste gevallen automatisch doorvoeren.

Wij nemen op tijd contact met u op

In ieder geval nemen wij altijd ruim voor de vervaldatum van uw pensioenregeling contact met u op. Ligt de contractvervaldatum van uw pensioenregeling na 1-1-2028? Ook dan hoort u tijdig van ons. Vervolgens begeleiden wij u en uw medewerkers bij de te maken keuzes.

Meer informatie

Het regelen van een pensioen is best ingewikkeld en daarom maken wij het u graag gemakkelijk. Of u nu werkgever, HR-manager of controller bent die een pensioenregeling voor de medewerkers wilt opzetten. Maar ook DGA’s, ZZP-ers of particulieren die op zoek zijn naar een passende pensioenregeling, helpen wij graag. Wilt u meer informatie of even sparren? Neem dan contact met ons op via [email protected] of bel naar 0578-211000


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven