• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Een groeiend bedrijf? Denk aan deze verzekeringen!

Het is de week van de ondernemer, daarom besteden we deze week extra aandacht aan de verschillende fases van het ondernemerschap. Vandaag, het groeiende bedrijf!

Een groeiend bedrijf? Denk aan deze verzekeringen!

We stipten in een eerder bericht al verschillende belangrijke verzekeringsproducten aan die aan te raden zijn voor beginnende ondernemers. Denk aan een goede arbeidsongeschiktheidsdekking, bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheid om de gevolgen van mogelijke foutjes te beschermen, en nog veel meer.

De eerste personeelsleden

Maar voor bedrijven in de volgende fase zijn er ook producten die antwoord bieden op de vragen die in uw situatie naar voren komen. Misschien heeft u net uw eerste personeelsleden aangenomen, een bedrijfspand gekocht of gehuurd en uw dienstverlening opgeschaald.

Personeel maakt het werk lichter, het faciliteert groei en geeft het bedrijf vorm. Maar personeel brengt ook lasten met zich mee. Personeel wordt ook ziek, helaas soms ook langduring, en u bent als ondernemer verplicht om de eerste twee jaar minstens 70% van het loon door te blijven betalen. Een behoorlijke strop op de inkomsten, want u moet óók een vervanger betalen of de arbeid zelf opvangen. Dat is waar een verzuimontzorgverzekering om de hoek komt kijken.

Met een MKB verzuim-ontzorgverzekering wordt de loonbetaling bij ziekte van uw medewerkers gedekt. Als er een medewerker ziek is krijgt u een vergoeding van de verzekeraar om in de loonplicht te voldoen. U wordt actief geholpen door een case-manager van de bijbehorende arbo-dienst. Deze casemanager neemt de regie en helpt u bij alle verplichtingen die u als werkgever heeft. Deze verzekering voldoet aan de Wet verbetering Poortwachter. Dit betekent dat u niet na twee jaar voor vervelende verrassingen als loonsancties komt te staan als u alle adviezen van de arbodienst en de verzekeraar opvolgt. Ieder ziektegeval in uw bedrijf telt mee in de premiestijging van uw verzekering, met een verzuim-ontzorgverzekering wordt deze invloed beperkt waardoor uw premieverloop stabieler is.

Het bedrijfspand en de inventaris

Met dat nieuwe personeel en het groeiende bedrijf betrekt u misschien ook wel een (eigen) bedrijfspand. Net als voor uw woning is het verstandig om dit pand te verzekeren tegen de gevolgen van inbraak, (storm)schade, brand, en nog meer, daar is de gebouwenverzekering voor. De inventaris, het werkmaterieel, ga zo maar door, is ook allemaal verstandig om een verzekering op af te sluiten.

Bedrijfscontinuïteit

Om wat voor reden dan ook kan het bedrijf stil komen te liggen. Bijvoorbeeld door een cyberaanval die al uw bestanden versleuteld , een brand of door het wegvallen van uzelf of uw compagnon. Er zijn verschillende producten beschikbaar om u tegemoet te komen in de geleidde schade.

Denk dan aan de bedrijfsschadeverzekering of een cyberverzekering. Een bedrijfsschadeverzekering verzekert de brutowinst (vaste lasten + nettowinst) gedurende een vooraf bepaalde periode. Bijvoorbeeld 52 of 104 weken. Samen met een adviseur kunt u bepalen welke periode voor uw bedrijf noodzakelijk is.

De cyberverzekering dekt ook de kosten van bedrijfsonderbreking na een (gijzel)aanval. Maar ook de kosten die gemaakt worden om de systemen te herstellen en te onderzoeken waar de aanval vandaan kwam. Als er aansprakelijkheidsclaims komen naar aanleiding van een datalek vergoedt deze verzekering ook.

Een cyberverzekering alleen is tegenwoordig niet de enige oplossing meer. Door de toenemende hoeveelheid aanvallen eisen steeds meer verzekeraars ook een grote inspanning op cybersecurity. Daarom ontwikkelde Veldhuis Advies het Cybersecurity Adviespakket in samenwerking met cyberweerbaarheidsspecialist MiCRe. Zo brengen we in kaart waar uw zwakke plekken liggen en hoe u het beste te beschermen.

Terwijl ruim de helft (52%) van de ondernemingen aangeeft dat de compagnon niet of zeer moeilijk te vervangen is heeft slechts 40% van de ondernemingen met een compagnon-constructie dit risico verzekerd met een compagnonverzekering. De compagnonverzekering is een vorm van overlijdensrisicoverzekering die het verzekerde bedrag uitkeert aan de achterblijvende compagnon(s) bij overlijden.

Met de uitkering van deze verzekering kunnen bijvoorbeeld de aandelen van de overleden compagnon worden gekocht van diens erfgenaam, of er kan een vervanger worden aangetrokken en met de uitkering van de verzekering worden betaald. Het geeft de compagnons financiële zekerheid en het vertrouwen dat het bedrijf door kan gaan, zelfs bij overlijden.

Een pakket op maat

Iedere situatie is anders, en iedere groeiende onderneming heeft haar eigen wensen en zorgen. Het is verstandig om in gesprek gaan met een adviseur om de onderneming te bespreken en de best passende verzekeringen uit te zoeken. Deze specialisten zijn ervaren in het adviseren van een verzekeringspakket op maat voor de ondernemer met een groeiend bedrijf. Wel zo’n lekker gevoel om te weten dat alles voor uzelf en uw mensen geregeld is terwijl u verder werkt aan het laten groeien van uw bedrijf.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over zakelijke verzekeringen en wat er bij uw onderneming past? Neem contact op met een van onze adviseurs. Mail [email protected] of bel 0578 – 699 789 voor het maken van een (digitaal) adviesgesprek. We helpen u graag.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven