• Persoonlijk advies
 • Alle kennis in huis
 • Complete oplossingen
 • Volledig ontzorgd
 • klantwaardering 9,1

Een nieuwe medewerker in dienst: wat moet u regelen?

Als werkgever kunt u verdwaald raken in alle wettelijke regels en verplichtingen. Als u niet vaak iemand aanneemt, moet u zich iedere keer opnieuw verdiepen in de materie. In deze blog zet ik alle regels en wetgeving voor u op een rij.

Een nieuwe medewerker in dienst: wat moet u regelen?

Meld uw nieuwe werknemer bij alle betrokken instanties

Zo moet u als werkgever iedere nieuwe werknemer aanmelden voor de volgende zaken:

 • Uw accountant of salarisadministratie.
 • De verzuimverzekering: meestal vult u de gegevens in via een portaal.
 • WIA aanvullingsverzekering (WGA hiaat uitgebreid/WIA excedent).
 • Arbodienst inschakelen: in het kader van de Wet poortwachter moet u aan diverse voorwaarden voldoen om na twee jaar ziekte geen loonsanctie te krijgen.
 • Pensioenregeling.
 • Collectieve ongevallenverzekering en/of zorgverzekering

Vaak rijst de vraag welke verzekeringen er allemaal afgesloten kunnen of moeten worden. U wilt immers voorkomen dat u bij ziekte van een van uw werknemers voor onaangename financiële verrassingen komt te staan. Verder bent u uiteraard verplicht om u niet alleen te houden aan de criteria voor goed werkgeverschap, maar ook aan alle verplichtingen die in de cao zijn opgenomen.

Nieuw wetsvoorstel “Loondoorbetaling bij ziekte en WIA”

Op dit moment is er een nieuw wetsvoorstel in de maak. De bedoeling van dit wetsvoorstel is het eenvoudiger, duidelijker en goedkoper maken van de loondoorbetalingsverplichtingen bij ziekte. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil hiertoe een aantal maatregelen doorvoeren:

 1. Premievoordeel voor kleine werkgevers op de loondoorbetaling tijdens de eerste 2 jaar ziekte. Hierdoor dalen de kosten voor de werkgever.
 2. Bij de toets op de re-integratie inspanningen voor een langdurig zieke werknemer door het UWV wordt het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid leidend. Hierdoor zal het UWV minder vaak werkgevers verplichten om het loon van de zieke werknemer langer door te betalen (de zogeheten loonsanctie).
 3. Het arbeidsongeschiktheidspercentage van een WIA-gerechtigde wordt gedurende 5 jaar niet verlaagd. De inkomsten worden nog steeds van de uitkering afgetrokken, maar het recht op WIA blijft in stand. Zo krijgt een werknemer met een WIA-uitkering maximaal 5 jaar de tijd om te ervaren of hij/zij het werk structureel kan volhouden.

Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, is het de bedoeling dat deze maatregelen vanaf 2021 in werking treden.

Wat kan Veldhuis Advies voor u betekenen?

Voor u als werkgever blijft het web van regels en wetgeving wellicht ingewikkelde materie. Daarom helpen wij u graag een eindje op weg. Zo kunnen wij u begeleiden en wegwijs maken bij het inrichten van deze keten. Verder houden wij u uiteraard op de hoogte van ontwikkelingen in de markt en in de wet.

Ook hebben wij een eigen Arbodienst: NLG Arbo. Hiermee kunt u een contract afsluiten wanneer u een verzuimverzekering afsluit. Het voordeel hiervan is dat u de keten van ziekmelding en verzuimuitkering op één plek heeft geregeld: wel zo gemakkelijk.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs via [email protected] of bel 0578-699789. We helpen u graag.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven