• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Een winterse uitglijder op uw bedrijfsterrein

Winters weer en zorgplicht

De winter brengt met de kou vaak sneeuw, ijs en gladheid mee. En dus het risico op valpartijen. Hoe zit het met de zorgplicht van de werkgever als een van zijn werknemers onderuit gaat op het bedrijfsterrein? Hieronder leest u een interessante case van een werknemer die uitglijdt op het bedrijfsterrein.

Case: werknemer glijdt uit…

Een werknemer werkt als havenwerker bij een overslagbedrijf. Na het lossen van een schip in de wintermaand februari zet een bedrijfsbusje hem af bij de kantine. Het is glad door nachtvorst in combinatie met sneeuwval. Bij het lopen over het zebrapad naar de ingang van de kantine maakt de werknemer een flinke schuiver. Hij loopt letsel op en vordert schadevergoeding.

… werkgever heeft voldaan aan zorgplicht …

De rechtbank is van oordeel dat een werkgever op zijn bedrijfsterrein maatregelen moet treffen om valrisico tegen te gaan. Daar kunnen zich immers werknemers bevinden en het is blootgesteld aan weersomstandigheden die gladheid kunnen veroorzaken. Dat houdt concreet in dat hij bij vorst en/of sneeuwval moet strooien ter voorkoming van gladheid. Hanteert de werkgever hiervoor een adequate werkinstructie die hij naar behoren naleeft, dan voldoet hij daarmee aan de zorgverplichting van artikel 7:685 Burgerlijk Wetboek.

LEES MEER OVER WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID

… met een goede werkinstructie …

De werkgever hanteert inderdaad keurig een “Procedure gladheidsbestrijding”. De rechter oordeelt bovendien dat deze voldoet aan de instructieverplichting van art. 7:658 BW. De werkinstructie houdt in dat het grote parkeerterrein, de kade en de belangrijke routes preventief worden gestrooid bij een melding van gladheid of na opdracht van Rijkswaterstaat. Daarnaast voorziet de werkinstructie in een herhaald strooien en vegen als het preventief strooien niet v lstaat. Deze instructie houdt in: “In dat geval zullen wij ook zelf actie moeten ondernemen om dat zo snel mogelijk te regelen.” De instructie is inhoudelijk adequaat omdat die aangeeft dat strooien op de belangrijkste routes en het parkeerterrein eerste prioriteit heeft. Het is niet redelijk van een werkgever te verwachten dat hij het gehele bedrijfsterrein vrij van gladheid houdt.

… of toch niet?

De kantonrechter is echter van oordeel dat het bedrijf zijn eigen procedure op de dag van het ongeval onvoldoende heeft uitgevoerd. De enige actie bestond erin dat de strooiwagen over de weg is gereden. Het uitvoerend personeel vertrouwde erop dat het strooisel zo ook op het voetpad naast de weg voor de kantine terecht zou komen. Maar de gladheidsbestrijding schrijft voor dat “om ongevallen te voorkomen wanneer mensen naar het werk komen, het van belang is dat alle loop- en fietspaden, trottoirs rondom de kantoren en zebrapaden gestrooid worden”. Bovendien had de bewaking daarna de gladheid van de bewuste paden moeten controleren en eventueel extra moeten strooien met een handstrooiwagen. Maar dat is niet gebeurd.

In deze zaak stelt de rechter daarom vast dat het bedrijf zijn eigen bedrijfsinstructies niet heeft nageleefd en dat de werkgever daarmee niet aan zijn zorgverplichting op grond van artikel 7:658 BW heeft voldaan. Daarmee is eens te meer het belang aangetoond van een redelijk toezicht op de uitvoering van veiligheidsregels.

Heeft uw bedrijf een goed veiligheidsplan?

Graag helpen wij u bij NLG Arbo met het opstellen van een gedegen veiligheidsplan, middels een risico inventarisatie (RI&E). Aan de hand van dit rapport kunt u procedures opzetten en maatregelen treffen om dergelijke situaties te voorkomen. Neem voor meer informatie contact met ons op via tel. (0578) 200100 of via [email protected].

 


Veldhuis Advies is partner van NLG. Lees meer over de financiële dienstverlening voor werkgevers op www.nlg-groep.nl.
Alle diensten van NLG zijn via Veldhuis Advies tegen een aantrekkelijke prijs af te sluiten.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven