• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Erfenisrecht gehuwden, hoe werkt dat?

U wilt er niet bij stilstaan, maar toch is het belangrijk om uw erfenis te regelen. Als u komt te overlijden wilt u natuurlijk dat uw partner goed achterblijft. Dit doet u door over de erfenis na te denken en dit vast te leggen in een testament.

Erfenisrecht gehuwden, hoe werkt dat?

Samenwonen en erven

Als u en uw partner samenwonen en er één van de twee komt te overlijden, erven jullie niet automatisch van elkaar. Wanneer er niets is vastgelegd in het testament of in het samenlevingscontract gaan alle bezittingen van de persoon die overleden is naar de ouders, broers en zussen. Hebben jullie bijvoorbeeld samen het huis ingericht? Dan gaat de helft van de inrichting naar de familie van uw partner. Het is echter wel mogelijk om in het samenlevingscontract afspraken vast te leggen over jullie bezittingen. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat de woning en uw gezamenlijke bezittingen in geval van overlijden eigendom worden van de andere partner. Op basis van het samenlevingscontract hoeven de bezittingen daarom niet verdeeld te worden over de familie.

Trouwen/geregistreerd partnerschap en erven

Wanneer u uw handtekening zet onder een huwelijksakte of akkoord gaat met het geregistreerd partnerschap, worden jullie automatisch elkaars erfgenaam. Is er niets vastgelegd in een testament, dan erft u automatisch van uw partner wanneer hij of zij komt te overlijden. Deze erfenis moet wel gedeeld worden met eventuele kinderen. De regels gelden voor zowel getrouwde stellen als partners die wettelijk geregistreerd staan in de burgerlijke stand. Bij een beperkte gemeenschap van goederen kan het volgens de nieuwe huwelijksvermogenwet wel zo zijn dat u of uw partner een privé vermogen heeft dat buiten de gezamenlijke vererving valt.

Testament

Als u komt te overlijden, bepaalt de wet hoe uw erfenis verdeelt wordt. U kunt echter ook zelf bepalen wat er met uw bezittingen moet gebeuren. Dit doet u door de erfenis vast te laten leggen in een testament. In een testament kunt u bijvoorbeeld op laten nemen wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Wilt u personen uit de erfenis schrappen of juist aan de lijst met erfgenamen toevoegen? Dan kunt u dit ook vast laten leggen in het testament. Ook legt u in uw testament vast wie de erfenis moet afhandelen.

Vruchtgebruik woning

Tot slot is het mogelijk om in het testament vast te laten leggen wie het recht krijgt om in de woning te blijven wonen. Als u niks vastlegt in een testament, dan erven de partner én kinderen. Hebben u en uw partner samen een huis én kinderen, dan moeten uw partner en uw kinderen de waarde van de (helft van de) woning verdelen. In het testament kunt u vastleggen dat 1 erfgenaam na uw dood het vruchtgebruik krijgt van de woning. Dat betekent dat hij of zij in de woning mag blijven wonen zonder dat daar een vergoeding voor betaald dient te worden. De andere erfgenamen blijven mede-eigenaar van de woning, maar zij mogen er zelf niet gaan wonen, de woning slopen, verbouwen of verkopen.

Hulp bij het opstellen van een testament?

In principe stelt de notaris uw testament op. Maar het kan wel raadzaam zijn om eerst met een belastingadviseur of financieel planner te spreken. Zeker als u beschikt over een (klein) vermogen. Neem gerust contact met ons op om te bespreken hoe wij u hierbij van dienst kunnen zijn via [email protected] of bel 0578-211000.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven