• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1
arbeidsongeschiktheid

Explosieve groei WIA-instroom door jonge flex-werker

Het aantal keuringen en beoordelingen ten behoeve van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is explosief toegenomen. Uit eigen onderzoek van Acture, de grootste private uitvoerder van sociale zekerheid, blijkt dat in 2021 het aantal verzuimcases dat na twee jaar arbeidsongeschiktheid de WIA-poort bereikt maar liefst 56% hoger ligt dan in de voorgaande jaren. Met name jongeren zitten bijna twee jaar lang ziek thuis.

Oorzaak van de enorme WIA-toestroom blijkt het gebrek aan re-integratie mogelijkheden, iets wat met name speelt bij flex-medewerkers die geen werkgever hebben waar ze naar terug kunnen keren. Acture roept op om de kosten van deze langdurige arbeidsongeschikten niet bij de individuele werkgever neer te leggen maar om deze uit te smeren over alle werkgevers en te verrekenen via het AOF (Arbeidsongeschiktheidsfonds).

Explosieve groei WIA-instroom door jonge flex-werker

Domino-effect bij flex-werkers veroorzaakt verhoogde WIA-instroom

Maudie Derks, CEO Acture: "We zien dat er problemen zijn bij de re-integratie van deze zieke medewerkers. De stijging van het aantal WIA-casussen in 2021 schrijven we daarom volledig toe aan deze problemen. Het betreft mensen die vóór corona arbeidsongeschikt werden en geen werkgever hebben om naar toe terug te keren. Dat bemoeilijk de re-integratie. Het domino-effect is daarmee direct zichtbaar: geen opbouw van mogelijkheden en geen uitstroom uit de arbeidsongeschiktheid, met als resultaat een verhoogd aantal medewerkers die twee jaar of langer ziek zijn."

Tijdelijke verhoogde instroom door long-Covid

In 2020 komt Covid als verzuimoorzaak sterk opzetten. Ook hier ziet Acture een verhoogde kans op het bereiken van de WIA-poort. Op basis van gegevens tot en met 30 september jl. valt een stijging van het aantal aanmeldingen voor de WIA-keuring van 12% waar te nemen in vergelijk met de jaren 2016-2018. Van deze toename wordt ruim 80% veroorzaakt mensen die door Covid twee jaar arbeidsongeschikt blijven. Is de gemiddelde leeftijd van instromers in de WIA normaliter 42,3 jaar, voor mensen met een Covid-besmetting die langdurig arbeidsongeschikt blijven, is de gemiddelde leeftijd 33 jaar! Deze extra instroom in de WIA is van tijdelijke aard. De huidige verwachting is dat door de goede vaccinaties het aantal zeer ernstige gevolgen van besmetting met langdurige arbeidsongeschiktheid als resultaat, beperkt zal zijn. Het effect zal in 2023 ruim onder de 10% liggen.

Overheid, help werkgevers met long-Covid instromers!

"Vanwege de tijdelijke piek van het aantal besmettingen die leiden tot long-Covid, doen wij een oproep aan de politiek om de kosten van deze langdurige arbeidsongeschikten niet bij de individuele werkgever te laten landen. Deze epidemie heeft ons allen overvallen, de lasten daarvan terug te laten slaan op een individuele werkgever die de pech heeft dat hij een medewerker met long-Covid in dienst heeft, lijkt dan bijzonder onredelijk. Het voorstel van Acture is dan ook om deze kosten uit te smeren over alle werkgevers en te verrekenen via het AOF (Arbeidsongeschiktheidsfonds)," aldus Derks.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven