• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Gaat u trouwen? Lees alles over het nieuwe huwelijksvermogensrecht

In september 2013 presenteerden D66, PvdA en VVD een initiatiefwetsvoorstel voor een wijziging van het huwelijksvermogensrecht. Hierin stelden zij voor om de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken tot dat wat de beide echtgenoten tijdens hun huwelijk inbrengen. Op 28 maart 2017 is het initiatiefwetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard en op 1 januari 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden.

Gaat u trouwen? Lees alles over het nieuwe huwelijksvermogensrecht

De nieuwe wet geldt voor alle huwelijken die na 1 januari 2018 gesloten worden. Gaat u in 2018 trouwen en bent u benieuwd wat het nieuwe huwelijksvermogensrecht voor u betekent? In deze blog vertel ik u er graag meer over.

Getrouwd vóór 1 januari 2018: standaard in gemeenschap van goederen

Voordat de nieuwe wet was ingegaan trouwde u automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alles wat u beiden vóór en tijdens het huwelijk aan bezittingen en schulden had, na de trouwdatum van jullie samen is. Er zijn wel een paar kleine uitzonderingen: verknochte goederen zoals kledingstukken, jeugdfoto’s en lijfsieraden maken geen deel uit van de huwelijksboedel.
Ook toegekend smartengeld kan een verknocht goed zijn. Een ontvangen erfenis is pas verknocht als de erflater in zijn of haar testament heeft bepaald dat deze te allen tijde privé blijft, ook als de erfgenaam in gemeenschap van goederen huwt of gehuwd is. Veel ouders maken gebruik van deze uitsluitingsclausule, zodat hun erfenis alleen aan hun kind(eren) toekomt en niet aan de koude kant.

Gevolgen bij echtscheiding

Trouwen in gemeenschap van goederen levert geen enkel probleem op zolang het huwelijk in stand blijft. Maar loopt het huwelijksbootje op de klippen, dan moet het totale vermogen van de huwelijksboedel in twee gelijke delen verdeeld worden. Dat wringt nogal eens als een van beide partijen substantieel meer binnen gebracht heeft dan de ander, bijvoorbeeld omdat iemand al een huis of een flinke som spaargeld had. Heeft een van de echtelieden vóór of tijdens het huwelijk een erfenis ontvangen zonder uitsluitingsclausule, dan moet hij of zij bij een echtscheiding met lede ogen toekijken hoe de aanstaande ex er met de helft van deze erfenis vandoor gaat.

Trouwen op huwelijkse voorwaarden

Wie zo’n gemeenschappelijke boedel niet zag zitten, maar wel graag wilde trouwen, had natuurlijk wel al de mogelijkheid om huwelijkse voorwaarden op te maken. Hiervoor moest men naar de notaris. Globaal gezien zijn er drie ‘soorten’ huwelijkse voorwaarden: uitsluiting elke gemeenschap van goederen, periodieke verrekening en vermogensverrekening. In deze huwelijksvoorwaarden kon u beiden ook opnemen dat u afziet van de wettelijke pensioenverevening.

De nieuwe wetgeving: beperkte gemeenschap van goederen

Met de beperkte gemeenschap van goederen houdt iedere echtgenoot het vermogen en de schuld die hij of zij had vóór het sluiten van het huwelijk. Met andere woorden: had de ene partner twee ton op de rekening staan en de ander niets, dan blijft die twee ton van die partner en hoeft dat bedrag bij een echtscheiding niet verdeeld te worden. Ook een erfenis blijft in het vervolg persoonlijk bezit, zelfs als de erflater dit niet specifiek heeft benoemd in het testament. Alleen het vermogen dat gedurende het huwelijk wordt opgebouwd is gemeenschappelijk bezit. Dit geldt ook voor schulden die tijdens het huwelijk zijn aangegaan, zelfs als een van de partners niet op de hoogte is van deze schuld.

Het belang van een goede administratie

Wie trouwt onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht ontkomt bijna niet aan het voeren van een goede administratie. Mocht het tot een scheiding komen, dan is het belangrijk dat kan worden bepaald welk vermogen van wie is. Kan een echtgenoot niet meer aantonen dat een bepaald goed van hem of haar privé is? Dan wordt dit goed geacht deel uit te maken van de gemeenschap van goederen. Het is dan ook verstandig om vóór uw trouwdag naar de notaris te gaan en bij notariële akte vast te leggen welke goederen en schulden ieder reeds had. Zo blijft duidelijk welke goederen en schulden buiten de gemeenschap van goederen vallen en dus bij een echtscheiding niet met de andere echtgenoot gedeeld hoeven te worden.

Voor wie geldt het nieuwe huwelijkvermogensrecht?

De nieuwe huwelijksregels gelden alleen voor mensen die ná 1 januari 2018 trouwen. Als zij toch in volledige gemeenschap van goederen willen trouwen, moeten zij dit laten vastleggen bij de notaris. Wie reeds getrouwd is, heeft met de nieuwe wetgeving feitelijk weinig van doen: binnen bestaande huwelijken verandert er niets.

Wilt u wél in gemeenschap van goederen trouwen?

Minister Dekker heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend om de notariskosten te schrappen voor aanstaanden die wél in gemeenschap van goederen willen trouwen. Ook komt hij hen tegemoet door de aanvraagprocedure te vereenvoudigen. Er is dan alleen nog een verklaring nodig die uiterlijk één werkdag voor het huwelijk bij de ambtenaar van de burgerlijke stand (digitaal) moet worden ingediend. Het wetsvoorstel moet nog worden aangenomen.

Meer weten over het nieuwe huwelijksvermogensrecht?

Neem dan gerust contact met ons op via [email protected] of bel 0578 – 211 000.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven