• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1
Schenking eigen woning

Geen jubelton, maar familiebank

Eind dit jaar valt definitief het doek voor de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, beter bekend als de 'jubelton'. Toch kunnen veel starters nog wel een extra steuntje in de rug gebruiken in de huidige krappe woningmarkt, zeker nu ook de rentes verder stijgen. En er zijn ook nog steeds ouders die daaraan willen en kunnen bijdragen. Een familiebank-constructie is dan een mooi alternatief.

Geen jubelton, maar familiebank

Hoe zat het ook al weer met die jubelton?

Ouders konden hun kinderen tot ongeveer 100.000 euro vrij van belasting schenken, als zij dit voor de koop of (ver)bouw van hun eigen woning zouden gebruiken. In de jaren dat het slecht ging op de woningmarkt, was dit een welkome regeling. Maar de laatste jaren was er veel kritiek. Weliswaar had een grote groep starters profijt van de extra bestedingsruimte, het neveneffect was dat het de huizenprijzen verder opdreef in een toch al krappe markt. En niet alle starters hadden welvarende ouders en kregen dus dezelfde kansen. In 2023 werd de regeling al ingeperkt, vanaf 2024 is er helemaal geen extra schenkingsvrijstelling meer voor de eigen woning.

De familiehypotheek als alternatief voor de jubelton

De familiebank-constructie is niet nieuw, maar wellicht nog niet bij iedereen bekend. Het werkt in principe hetzelfde als een 'gewone' hypotheek, maar in dit geval is de geldverstrekker geen bank of financiële instelling, maar een familielid of kennis. Dat is vooral handig als uw kind een huis wil kopen en u spaargeld heeft dat u op korte termijn zelf niet nodig heeft. 

Zakelijke voorwaarden

Voor het uitlenen van geld hoeft u niet naar de notaris. Maar fiscaal wordt een familiehypotheek wel behandeld als elke andere hypotheekvorm. Dat betekent dat u 'zakelijke voorwaarden' moet hanteren: de rente mag niet te hoog of te laag zijn (bekijk de huidige rentestanden) en er moet een deugdelijke administratie gevoerd worden. Dus maak goede afspraken en leg deze contractueel vast. Niet alleen kan de belastingdienst dit controleren, ook voorkomt dit ruzies binnen de familie. Wat is de terugbetaalregeling? En wat gebeurt er als de kinderen niet aan deze verplichting kunnen voldoen? Of onder welke voorwaarden mag u uw geld terugvorderen?

Stapelhypotheek

In de meeste gevallen kunt u niet de volledige woning financieren voor uw kinderen. Meestal wordt de familiebank gebruikt om het gat te overbruggen tussen het maximale leenbedrag bij de bank en de koopprijs van de woning. Let wel, niet alle geldverstrekkers accepteren dit, omdat het risico voor hen verandert als er meerdere schuldeisers zijn. Wees hier dus open over bij het aangaan van een hypotheek.

Daarnaast zien we dat de familiehypotheek steeds vaker wordt ingezet voor het verduurzamen van een woning. Omdat de initiële investering in bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp soms hoog is, maar de maandlasten voor het kind hiermee wel omlaag kunnen. 

Geen extra maandlasten door schenking van de rente

In de praktijk schenken veel ouders de hypotheeklasten binnen de jaarlijkse schenkingsvrijstelling terug aan het kind. Op die manier kan er meer worden geleend, zonder dat de maandlasten toenemen. 

Belastingvrij schenken

Ouders mogen in 2023 € 6.035 schenken aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. Partners, zoals ouders of grootouders, zien wij daarbij als 1 schenker. Dit geldt ook als ze zijn gescheiden. Als partners allebei een schenking krijgen van dezelfde schenker, telt dit als 1 schenking.

De jaarlijkse vrijstelling voor alle andere personen in 2023 is € 2.418. Het maakt bij die schenking dus niet uit of de schenker een grootouder is, een oom of een tante, broer of zus of helemaal geen familie.

De ontvanger betaalt bij schenkingen tot de jaarlijkse vrijstelling geen schenkbelasting en hoeft geen aangifte te doen.

Wie doet de schenking? Bestedingsdoel Belastingvrij bedrag
Ouder(s) aan kind Dat beslist het kind zelf € 6.035
Iemand anders Dat beslist de ontvanger zelf € 2.418

www.belastingdienst.nl/schenken

Niet alleen voor ouders

De familiebank hoeft niet door een ouder opgericht te worden. Omdat het hier niet gaat om een belastingvrijstelling of schenking, is dit voor veel meer mensen een haalbare oplossing. Ook andere familieleden, vrienden of kennissen kunnen optreden als financierer en een lening verstrekken. Dat een familiehypotheek alleen past bij kinderen met vermogende ouders is daarmee achterhaald.

Er zijn ook voordelen voor de geldverstrekkers in de familiebank-constructie. Zo zijn er fiscale voordelen te behalen als het gaat om een box 1-lening voor aankoop, verbouwing en/of verbetering van de eigen woning. En de rente-inkomsten kunnen hoger zijn dan bij de spaarbank. 

Meer informatie

In onze eerdere blog Open nu uw familiebank leest u meer over de fiscale aspecten van de familiebank-constructie. We raden u aan om ook uw belastingadviseur hierover te informeren.

Benieuwd wat voor impact de familiehypotheek heeft op een mogelijke hypothecaire lening?
Neem gerust contact met onze hypotheekadviseurs op via [email protected] of tel. 0578-211000. We helpen u graag.

 


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven