• Persoonlijk advies
 • Alle kennis in huis
 • Complete oplossingen
 • Volledig ontzorgd
 • klantwaardering 9,1
Visie op verzuim

Goed samenwerken is beter re-integreren!

Voor een zieke werknemer kan re-integreren een (in)spannend proces zijn, waarbij de inzet en goede samenwerking tussen werkgever en werknemer heel belangrijk zijn. Voor het re-integratieproces bestaat daarom de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. Daarin is vastgelegd welke rechten en plichten beide partijen hebben om de re-integratie zo soepel en duurzaam mogelijk te laten verlopen. Per 1 juli 2023 is deze Regeling uitgebreid, met als gevolg dat beide partijen nu op vaste momenten hun visie op het verloop van de re-integratie moeten geven.

Goed samenwerken is beter re-integreren!

"Hoe vind je dat het gaat?"

Op dit moment is het al wel gebruikelijk dat werknemer en werkgever op deze vaste momenten hun visie op de re-integratie geven, maar per 1 juli 2023 wordt het voor iedere nieuwe casus verplicht. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt daarmee de communicatie tussen beide partijen te bevorderen en zo de re-integratie beter te laten verlopen. Deze verplichting geldt ook voor mensen die onder de vangnetregeling van de Ziektewet vallen. Deze groep heeft geen werkgever, dus hierbij gaat het alleen om de visie van de vangnetter zelf.

Vaste communicatiemomenten

De verplichte momenten zijn door het ministerie vastgelegd in het Plan van Aanpak, tijdens de periodieke evaluaties en tijdens de Eerstejaarsevaluatie. Als werkgever en werknemer dit lastig vinden, kan er hulp ingeroepen worden van een casemanager of jobcoach.

Goede communicatie helpt altijd

Wij vinden het altijd erg belangrijk om de communicatie tussen een zieke werknemer en de werkgever zo veel mogelijk te bevorderen. Niet alleen tijdens deze vooraf bepaalde momenten, maar ook daartussen. Want een goede communicatie tijdens verzuim heeft echt voordelen:

 • Blijvende betrokkenheid
  Hoe langer een zieke werknemer niet aanwezig is, hoe groter de kans dat de wederzijdse betrokkenheid daalt. Regelmatig constructief of opbouwend contact draagt actief bij aan een blijvende betrokkenheid van de werknemer.
 • Verlaagt de drempel om terug te keren
  Na langdurige afwezigheid kan het voor een (langdurig) zieke werknemer erg spannend zijn om weer terug te keren op de werkvloer. Is er goed en constructief contact geweest? Dan heeft dat een drempelverlagend effect.
 • Open communicatie
  Goede communicatie tussen werkgever en werknemer draagt bij aan een positieve relatie, waardoor beide partijen (onbewust) meer bereid zijn zich in te zetten voor een spoedig en duurzaam herstel.

Persoonlijk contact

Het kan best lastig zijn om het contact met een zieke werknemer goed te laten verlopen. In de meeste situaties geldt dan ook dat een blijvend goede verhouding niet alleen afhankelijk is van de verplicht vastgestelde momenten, maar ook van de momenten daartussen. Een goede afstemming is daarbij belangrijk. Welk contact wordt door de zieke werknemer gewaardeerd en wanneer is het te vaak of juist te weinig? Een goed evenwicht vinden kan best lastig zijn, maar het is de tijdsinvestering zowel tijdens als na de ziekteperiode meer dan waard.

Meer informatie

Veldhuis Advies werkt nauw samen met NLG Arbo Oost. NLG Arbo biedt een breed scala aan diensten op het gebied van onder andere de RI&E, verzuimbegeleiding en preventiebeleid. Wilt u ondersteuning bij verzuim of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op via [email protected]. Bellen kan ook naar 0578-699 789. We helpen u graag!


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven