• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Het coronavirus: wanneer mag u uw medewerker ziek melden?

Het coronavirus houdt Nederland en de rest van Europa in zijn greep. Veel mensen voelen zich ziek, grieperig of verkouden. Voor ondernemers is het vaak niet duidelijk wanneer een medewerker daadwerkelijk ziek gemeld mag worden en wanneer de verzuimverzekering dus dekking biedt. Wij helpen u graag door de meest gestelde vragen voor u te beantwoorden.

Het coronavirus: wanneer mag u uw medewerker ziek melden?

Let op: dit zijn de regels en voorwaarden van dit moment. Dit kan op een later moment wellicht veranderen.

Wat als een medewerker ziekteverschijnselen vertoont?

Wanneer een medewerker ziekteverschijnselen heeft die op een besmetting met het coronavirus lijken, moet deze zich ziekmelden en thuisblijven en zich direct melden bij zijn of haar huisarts. Die zal onderzoek doen en passende maatregelen treffen. Besmetting van collega’s, leerlingen, klanten, cliënten en patiënten wordt hiermee zo veel mogelijk voorkomen. De bedrijfsarts kan na de beoordeling van de huisarts en de GGD op de hoogte gebracht worden. Er is in dit geval sprake van een reguliere ziekmelding met een loondoorbetalingsverplichting.

Wat als een medewerker verkouden is of uit voorzorg in quarantaine moet blijven?

Wanneer een medewerker verkouden is of in opdracht van de overheid thuis in quarantaine moet blijven, dan hoeft er geen sprake van ziekte te zijn. Afgesproken kan worden om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Ook kan bijzonder verlof of calamiteitenverlof verleend worden door werkgever met loondoorbetaling.

Wanneer biedt uw verzuimverzekering dekking?

Een verzuimverzekering biedt uitsluitend dekking als er sprake is van een loondoorbetalingsverplichting wegens arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte en de medewerker daardoor niet in staat is om (eigen) werkzaamheden te verrichten. Wanneer uw medewerker niet ziek is en enkel uit voorzorg thuis of in quarantaine blijft, meld deze medewerker dan ook niet ziek.

Ook wanneer uw medewerker op reis is en een bepaald gebied niet kan verlaten, wanneer er sprake is van een tijdelijke bedrijfssluiting, of wanneer uw medewerker thuis zijn of haar kinderen moet opvangen, kunt u hem of haar niet ziek melden. Meldt u deze medewerker wel bewust ziek, realiseert u zich dan dat hier eventueel consequenties aan verbonden zijn.


Bron: RIVM

Hoe kan ik een medewerker ziek melden?

Meld uw medewerker binnen twee werkdagen ziek bij uw arbodienst. De ziekmelding zal de arbodienst verder behandelen en beoordelen en zo nodig aan uw verzekeraar doorgeven.

Wat als ik geen of onvoldoende werk heb voor mijn medewerkers?

De Nederlandse Overheid heeft inmiddels een Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) afgekondigd. Het NOW is bedoeld om werkgevers met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun medewerkers blijven doorbetalen. Het NOW vervangt daarmee de huidige regeling werktijdverkorting. Op deze pagina van de KVK leest u hier meer over.

Tip: stel een risicoanalyse op

Om de risico’s goed in te schatten, is een risicoanalyse van uw organisatie bij een ernstige virusuitbraak zinvol. Op basis van deze analyse kunt u maatregelen nemen om de schade voor uw medewerkers, uw bedrijf en ook uw klanten zoveel mogelijk te beperken. U kunt uw bedrijfsarts uitnodigen om mee te werken aan het opstellen van deze analyse.

Blijf de meest actuele adviezen van het RIVM volgen mbt preventiemaatregelen die u kunt treffen via www.rivm.nl

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande of andere uitzonderlijke situaties? Onze adviseurs staan voor u klaar! Bel gerust naar 0578-699789 of stuur uw vraag naar [email protected].


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven