• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Hoe gaat u om met het coronavirus op de werkvloer?

Het coronavirus blijft groeien in Nederland en Europa. Met honderden besmettingen in ons land treffen steeds meer bedrijven en organisaties maatregelen. Want wat als er iemand op kantoor is besmet wie vervolgens collega's kan besmetten? Hoe kunt u als werkgever uw medewerkers het beste beschermen en informeren? Wat als uw medewerker naar het buitenland wil afreizen? En wanneer wordt zijn/haar loon wel, en wanneer niet doorbetaald?

Hoe gaat u om met het coronavirus op de werkvloer?

1 . Wat moet u doen om uw medewerkers te beschermen tegen besmetting?

Arbeidsomstandighedenwet moet u zorg dragen voor een veilige werkomgeving. Concreet betekent dit dat u de richtlijnen van de Rijksoverheid (het RIVM) of de GGD moet opvolgen. Informeer uw medewerkers over de risico’s van (besmetting van) het coronavirus en hoe deze te beperken zijn. Stel indien gewenst een eigen beleid op en neem voorzorgsmaatregelen om het risico op verspreiding van het virus op de werkvloer zo veel als mogelijk te beperken. Bepaal (voor zover nodig en mogelijk) dat zakelijke reizen naar het buitenland worden geannuleerd.

2 . Heeft een medewerker die in het buitenland of thuis in quarantaine verblijft recht op doorbetaling van het loon?

Ja. Indien uw medewerker zich in quarantaine bevindt, heeft hij recht op doorbetaling van loon. De wet bepaalt dat een medewerker geen recht heeft op betaling van loon indien deze niet werkt, tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken in redelijkheid voor risico van de werkgever behoort te komen. In dit geval komt de oorzaak van het niet kunnen werken in redelijkheid voor risico van de werkgever.

3 . Mag ik uit voorzorg een medewerker twee weken verplichten thuis te blijven indien deze terugkeert uit een risicogebied, ook indien deze nog geen klachten ondervindt?

Ja. U heeft het recht uw medewerker in redelijkheid deze instructie te geven (ter waarborging van een veilige werkomgeving). Wel behoudt deze medewerker aanspraak op loon voor zolang hij niet werkt. Ook is het mogelijk in die situatie te verlangen dat uw medewerker thuis werkt.

4. Mag ik een medewerker verbieden af te reizen naar het buitenland?

Indien een medewerker wil afreizen naar een risicogebied waarvoor een negatief reisadvies geldt (de kaart van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is “rood”), dan kunt u deze medewerker in redelijkheid verbieden af te reizen. Deze medewerker komt doorgaans in aanmerking voor kosteloze annulering van de geplande reis. Indien deze medewerker in strijd met uw instructie afreist, kunt u overwegen maatregelen te nemen.

Indien een medewerker wil afreizen naar een gebied waarvoor geen negatief reisadvies geldt (de kaart van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is “geel”, “oranje” of “blanco”), kunt u de medewerker in beginsel niet verbieden af te reizen. Echter, indien de medewerker een essentiële functie in uw bedrijf vervult, kan dit anders zijn, bijvoorbeeld indien uitval van deze medewerker de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten ernstig in gevaar zal (kunnen) brengen. Hetzelfde geldt voor het verbieden van het afreizen van een groep van medewerkers, indien bijvoorbeeld de uitval van deze groep van medewerkers de continuïteit van uw bedrijfsvoering ernstig in gevaar zal (kunnen) brengen. Indien u deze medewerker respectievelijk de groep van medewerkers verbiedt af te reizen, mag van u in redelijkheid verwacht worden de annuleringskosten voor uw rekening te nemen.

5. Heeft een medewerker die doelbewust afreist naar een risicogebied én ziek wordt recht op doorbetaling van loon?

De wet bepaalt dat een zieke medewerker geen recht heeft op doorbetaling van loon indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt. De opzet moet gericht zijn op het ziek worden. De medewerker moet de ziekte dus hebben willen veroorzaken. Een werkgever moet deze opzet bewijzen. Dat is vaak zeer lastig. Uit de rechtspraak volgt namelijk dat risicovol gedrag niet kan worden gekwalificeerd als opzet. In beginsel heeft de medewerker die doelbewust afreist naar een risicogebied én ziek wordt dus recht op doorbetaling van loon.

De wet bepaalt dat een medewerker tijdens ziekte minimaal recht heeft op 70% van zijn loon. De “opzetdrempel” ziet alleen op dit wettelijk minimum. Indien u met uw medewerker bent overeengekomen dat tijdens ziekte meer dan 70% van het loon wordt uitbetaald, dan mogen er andere voorwaarden worden verbonden aan de uitbetaling van het meerdere. Bijvoorbeeld dat de ziekte niet is veroorzaakt door schuld. In sommige gevallen is een vergelijkbare voorwaarde opgenomen in de CAO. U doet er dan ook goed aan om de CAO te controleren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het omgaan met de risico's van het coronavirus? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via [email protected] of door te bellen naar (0578) 699 789


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven