• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

In hoeverre wordt cyberrisk gedekt op mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Het risico op cybercrime is een relatief nieuw risico waar ondernemers vandaag de dag mee worden geconfronteerd. Voor een deel is dit risico gedekt op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Maar waarom heeft u dan ook een speciale cyberverzekering nodig? En in hoeverre is er overlap tussen die twee verzekeringen?

In hoeverre wordt cyberrisk gedekt op mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Hoe verzekert u uw zakelijke aansprakelijkheid?

Voor het verzekeren van aansprakelijkheid maken ondernemers gebruik van twee verschillende polissen: de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). De AVB biedt dekking voor schade die uw bedrijf veroorzaakt aan zaken of personen. De BAV biedt daarnaast dekking voor vermogensschades. Denk bijvoorbeeld aan een belastingadviseur die een fout advies geeft waar financiële schade door ontstaat. In de praktijk is het echter niet altijd zo simpel. Neem het cyberrisico. U kunt bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor het verliezen van de data van uw relaties. Biedt uw aansprakelijkheidsverzekering in dat geval dekking?

Wat houdt cyberrisico in?

In deze digitale tijd krijgen vrijwel alle ondernemers vroeg of laat te maken met cybercrime. Het kan beperkt blijven tot een phishing mailtje waar een medewerker per ongeluk op klikt. Dit kan gezien worden als een beroepsfout. Maar uw bedrijf kan ook het slachtoffer worden van een online aanval: uw website wordt op zwart gezet of er wordt ingebroken in uw netwerk om zo klantgegevens te ontfutselen.

Op het eerste oog lijkt dit vooral een risico voor grote multinationals en banken, maar het tegendeel is waar. Ook bij een webwinkel of een administratiekantoor kan een zogenaamde DDoS-aanval grote financiële schade veroorzaken. Door deze aanval raakt de website offline en daarbij kunnen alle gegevens onbruikbaar worden gemaakt of zelfs gestolen worden. Voor het herstellen van het geheel, het opvangen van het aansprakelijkheidsrisico, eventueel geleden imagoschade en winstderving en andere schadelasten kan de cyberverzekering worden ingeschakeld.

In hoeverre valt cyberrisk onder mijn aansprakelijkheid?

Het verzekeren van het aansprakelijkheidsrisico is maatwerk. U wilt de juiste risico’s verzekeren, maar het liefst niet met meerdere, deels overlappende verzekeringen.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt, net als de cyberverzekering, dekking voor de vermogensschade die door een cyberrisico is ontstaan. Het gaat hierbij om schades die ontstaan zijn door een beroepsfout. Er kan in dat geval wel aanvullende dekking zijn op de cyberrisk verzekering. Andere schades, bijvoorbeeld ten gevolge van cybercriminaliteit, worden niet op een aansprakelijkheidsverzekering gedekt. Hiervoor dient u toch echt een cyberverzekering af te sluiten.

Wist u dat u een korting in verband met de overlapping kunt krijgen op de premie voor de cyberverzekering, wanneer u al een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft?

Hoe voorkomt u overlap tussen verzekeringen?

De BAV en de cyberverzekering hebben enige overlap, dit kunt u helaas niet voorkomen. Het is namelijk niet mogelijk om te snijden in de voorwaarden en dekkingen van de verschillende verzekeringen. Ter compensatie van de overlap krijgt u daarom door de verzekeraar vaak een korting aangeboden van 15% tot 20% op de premie van de cyberverzekering. Hierdoor heeft u niet alleen uw verzekeringen afgestemd op uw behoeftes, maar ook tegen een eerlijke premie.

Meer informatie over cyberrisk en verzekeren?

Neem gerust contact met ons op om uw risico's in kaart te brengen en zo een advies op maat voor uw bedrijf te krijgen via [email protected] of bel 0578-699789.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven