• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Is de hypotheekrenteaftrek wel altijd een voordeel?

Al vele jaren stimuleert de overheid het eigen woningbezit. Dat doet zij onder meer door de hypotheekrenteaftrek. Daardoor betalen woningeigenaren met een hypotheek minder woonlasten. In de volksmond wordt dan al snel gezegd “De belasting betaalt een deel van de hypotheek”. Toch zijn er steeds meer mensen die dit fiscale voordeel bewust afslaan. Zeker met de huidige lage rente krijgt u namelijk nog maar weinig terug. Hoe zit dat?

Is de hypotheekrenteaftrek wel altijd een voordeel?

In 30 jaar de volledige schuld aflossen is de norm

Sinds 2013 zijn de fiscale regels als volgt: Wanneer u voor het eerst een hypotheek afsluit, mag u de rente die u over deze lening betaalt alleen van uw belastbaar inkomen aftrekken als u deze lening in maximaal 30 jaar volledig aflost.

Dit betekent dat u elke maand een bedrag betaalt aan de bank dat uit twee delen bestaat. Een bedrag aan rente over het door u geleende bedrag én een bedrag als aflossing op de lening. Heeft u een woning gekocht van bijvoorbeeld € 350.000, dan zijn bij een lineaire aflossing de eerste € 972,22 per maand bestemd om de lening in 30 jaar af te lossen. Bovenop dat bedrag komt dan nog de rente die u over de lening moet betalen.

Rente is laag en aftrek wordt afgebouwd

In het verleden kwam het voor dat mensen met hogere inkomens wel 60% of meer van de betaalde hypotheekrente terugkregen van de belastingdienst. Hier heeft de politiek inmiddels een einde aan gemaakt:  er is besloten om de maximale aftrek in jaarlijkse stappen af te bouwen. Dit jaar is het maximaal aftrektarief nog 46%. In 2021 daalt dit naar 43%. En in 2023 is nog maar 37,05% van de hypotheekrente aftrekbaar!

Tegelijkertijd zien we dat de rentes zelf op dit moment ongekend laag zijn. U kunt al een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie en een rentevast periode van 20 jaar afsluiten tegen een tarief van minder dan 1,5%!

Als we nog eens naar het voorbeeld van de woning van € 350.000 kijken, dan is de maandelijkse rente bij aanvang van de lening € 437,50. Tellen wij de verplichte aflossing van € 972,22 daarbij op, dan wordt de totale woonlast bij aanvang van de lening € 1.409,72 per maand. Met een renteaftrek van 46% is het belastingvoordeel op dit moment “slechts” € 201,25 per maand. De netto maandlast is dus € 1.208,47.

In werkelijkheid is het belastingvoordeel zelfs nog minder. Als de hypotheekrente op het belastbaar inkomen in mindering wordt gebracht, moet de huiseigenaar namelijk extra betalen voor het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat bij uw inkomen wordt opgeteld voor het bezitten van een huis en is gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning. Met het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek, wordt ook het eigenwoningforfait verlaagd, zodat er geen onevenredig groot belastingnadeel ontstaat voor woningbezitters.

Geen renteaftrek? Dan ook geen verplichte aflossing.

Besluit de huiseigenaar om de betaalde hypotheekrente niet in mindering te brengen op zijn belastbaar inkomen? Dan is er ook geen fiscale verplichting om de woning in 30 jaar volledig af te lossen. Als een bank bereid is een hypotheek te verstrekken zonder tussentijdse aflossingen, dan hoeft dus alleen de rente nog elke maand te worden betaald.

In ons voorbeeld betekent dit, dat de maandelijkse woonlasten dan geen € 1.208,47 zijn, maar slechts € 437,50! Het risico van een geheel aflossingsvrije hypotheek is natuurlijk wel groot voor de bank. Vaak betaalt u daarom wel een hogere rente. Ook willen banken in de meeste gevallen nog maar de helft van de marktwaarde van de woning financieren, wanneer u voor een aflossingsvrije hypotheek kiest.

Op dit moment zien wij dat vooral consumenten van 50 jaar en ouder dit een aantrekkelijke optie vinden. Door de betaalde rente niet op hun belastbaar inkomen af te trekken, houden zij hun maandelijkse woonlasten laag. Dat kan voor hen interessant zijn als ze bijvoorbeeld verwachten dat het inkomen na pensionering laag zal zijn.

Let wel: schuld blijft bestaan en moet ‘ooit’ worden afgelost

Elke lening moet ooit weer worden afgelost. Dat geldt dus ook voor de hypotheek. Aan het eind van de overeengekomen periode wil de bank dat u het geleende bedrag terugbetaalt. Dat kan door de woning te verkopen en met de opbrengst, die hopelijk hoger is dan de schuld, de lening af te lossen. Maar de vraag is dan natuurlijk wel waar u na de verkoop gaat wonen? Opnieuw in een (kleiner) koophuis, dat ook weer gefinancierd moet worden? Of kiest u voor huren? De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang en de huurpijzen zijn hoog, ook in de sociale sector.

Flexibel vermogen opbouwen

Weer een andere optie is vrijwillig en in eigen beheer vermogen op te bouwen. Bijvoorbeeld via een maandelijkse storting in een beleggingsverzekering. Door zelf op deze manier geld opzij te zetten, ontstaat veel meer flexibiliteit om de woonlasten nu laag te houden en bouwt u intussen vermogen op. En dat vermogen gebruikt u dan in de toekomst als aflossing van (een deel van) de hypotheekschuld. Maar ook deze mogelijkheid vraagt om een goed advies over de voor- en nadelen.

Lees ook: Hoe gaat u de restschuld van uw hypotheek aflossen?

Maak een afspraak voor de financiering van uw woning

U kunt uw woning dus op verschillende manieren finacieren. Belangrijk is dat u zich goed laat adviseren voordat u een keuze maakt. Uiteraard kijken we graag samen met u naar de verschillende mogelijkheden die in uw situatie interessant kunnen zijn. Bel ons gerust voor een afspraak via 0578-211000 of mail naar [email protected]. We helpen u graag.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven