• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Krappe arbeidsmarkt vergroot het belang van vitale werknemers

De aanhoudende hoge aantallen zieke werknemers leggen een extra druk op de al moordend krappe arbeidsmarkt. Goed personeel vinden én behouden is voor veel werkgevers een steeds grotere uitdaging. En naar verwachting gaat het aantal arbeidsongeschikte werknemers alleen maar verder toenemen vanwege de vergrijzing van de beroepsbevolking. Hoe kan een werkgever zelf een bijdrage leveren aan het vitaal en werkbaar houden van zijn ‘beroepsbevolking’?

Krappe arbeidsmarkt vergroot het belang van vitale werknemers

Krapte op recordhoogte

Volgens de cijfers van het CBS is de krapte op de arbeidsmarkt in het afgelopen kwartaal naar recordhoogte gestegen. Voor elke 100 werklozen waren er 133 vacatures beschikbaar. En de krapte gaat volgens de kenners nog wel even aanhouden. Daartegenover staat ook het stijgende ziekteverzuim en het toenemend aantal arbeidsongeschikte werknemers. Hier wordt de komende tijd ook zeker nog geen positieve tendens in verwacht.

Aantal WIA-aanvragen loopt op, beroepsbevolking slinkt verder

De WIA-aanvraag toetst na twee ziektejaren in welke mate iemand nog geschikt is om te werken. Uit cijfers van Nationale Nederlanden, gepresenteerd in het Trendrapport ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid, blijkt dat het aantal WIA-aanvragen in 2021 met 9% gestegen is ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal aanvragen bij het UWV is nog nooit zó hoog geweest. Hieruit kunnen we opmaken dat er steeds meer mensen langdurig ziek zijn en (deels) arbeidsongeschikt raken.

Het lukt het UWV alleen niet om alle aanvragen tijdig te verwerken. Dit zorgt voor vertraging in de sociaal-medische beoordelingen, die nodig zijn om een passende uitkering te bepalen. Dit houdt medewerkers langer in onzekerheid, zorgt voor stagnatie in het verdere re-integratieproces en heeft financiële stress bij werknemer en werkgever als gevolg.

Steviger inzetten op vitaliteit biedt een mogelijke verzachting

Om deze negatieve trend te keren, is het nog steviger inzetten op de re-integratie van zieke werknemers, en daarmee voorkomen dat ze uitvallen, een mogelijke oplossing. Het is steeds belangrijker om medewerkers vitaal, duurzaam inzetbaar en veerkrachtig te houden. Vooral voor werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA (Wet gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) zijn. Zij zijn namelijk zelfverantwoordelijk voor de uitvoering van de wet- en regelgeving rondom verzuimbegeleiding en re-integratie.

Onze specialisten denken graag met u mee. Ze analyseren de opbouw van uw personele bestand en het huidige verzuim en kijken naar verschillende oplossingen om verzuim te voorkomen en het personeel vitaler te houden. Bijvoorbeeld door aanpassingen op de werkplek, het stimuleren van een betere werk-privé balans, mogelijk maken van sport en beweging tijdens kantooruren, het wegnemen van (financiële) stress, pensioenadvies en generatiepact voor oudere werknemers en nog veel meer.

Meer informatie

Wilt u uw medewerkers vitaal en duurzaam inzetbaar houden? Voor meer informatie over goed werkgeverschap kunt ook altijd contact opnemen met uw adviseur. Mail [email protected] of bel 0578 699 789. We helpen u graag!


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven