• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Lijfrentebanksparen in plaats van pensioen?

Ik krijg de laatste tijd veel vragen van werkgevers of ze niet kunnen stoppen met pensioen en over kunnen gaan naar lijfrentebanksparen. Ook het personeel van die ondernemers heeft daarnaar gevraagd. Ze zijn alle wijzigingen in de wetgeving een beetje zat en ook de verhalen over slechte rendementen en onderdekking van pensioenfondsen geven weinig vertrouwen aan zowel de werkgevers als de deelnemers.

Lijfrentebanksparen in plaats van pensioen?

Pensioen kent heel veel wettelijk kader zoals onder andere de Pensioenwet, Fiscale wetgeving, Wet gelijke behandeling, Burgerlijk Wetboek en het Arbeidsrecht. Stoppen met pensioen is dan ook niet zo eenvoudig tenzij alle medewerkers en hun partners daaraan mee willen werken en ook bereid zijn om schriftelijk in te stemmen. Grote verschil tussen lijfrentebanksparen en pensioen is natuurlijk de fiscale behandeling. Pensioenpremie wordt verrekend met het bruto loon. Lijfrentepremie met het netto loon en later via de aangifte Inkomstenbelasting weer verrekend als er lijfrentepremie is voldaan. Vervelend voor de werkgever en de werknemer is dat er in de meeste gevallen werknemerslasten moeten worden betaald over die premie (die immers als bruto loon wordt uitgekeerd) zodat in veel gevallen slechts circa 80% van de bruto premie uitgekeerd kan worden als salaris. Een ander belangrijk punt zijn de risicodekkingen bij overlijden vóór de pensioendatum en bij arbeidsongeschiktheid. Een overlijdensrisicodekking is privé nog wel te regelen (als je althans gezond bent en bij voorkeur niet rookt…) maar de dekking voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is veel lastiger te organiseren, zeker bij een stijgende inleg. De vraag is welke risicodekkingen voor welke prijs en wat te doen als medewerkers niet helemaal gezond blijken te zijn en geen risicodekking voor het nabestaandenpensioen kunnen regelen? Wat doe je bij een flinke salarisstijging?

Huidige pensioenregelingen

De kosten van de huidige pensioenregelingen zijn volledig transparant en niet hoog meer te noemen. Rond de €70,- per werknemer per jaar aan administratiekosten is, denk ik, voor iedereen acceptabel. Tevens is alles tegenwoordig online en volledig transparant qua stortingen en beleggingen. Voordeel van lijfrentebanksparen is wel de grotere flexibiliteit. De mogelijkheid bestaat om het gespaarde bedrag in kortere termijnen op te nemen en het hoeft niet altijd levenslang te zijn zoals bij pensioen. De nuance bij pensioen is dan wel een eventuele hoog/laag uitkering. De eerste jaren hoog, daarna lager in de verhouding 100/75. In tegenstelling tot pensioen is er bij lijfrentebanksparen ook sprake van vererving. Het gespaarde kapitaal vervalt niet aan een pensioenuitvoerder. Stel dat je dit als werkgever wilt en je hebt nog geen pensioenregeling? Wat zijn dan de opties? Ik heb bijvoorbeeld een werkgever die zijn werknemers een financieel advies aanbiedt en op basis van dat advies werknemers in staat stelt hun eigen voorzieningen te regelen. Ze krijgen dan meer (gebruteerd) salaris en daarmee organiseren ze hun eigen voorzieningen.

Het is maar net hoe je je als werkgever wilt profileren. Afgelopen week heb ik een presentatie gegeven aan een groep kritische werknemers van een accountantskantoor waarbij deze vraag nadrukkelijk aan de orde kwam. Zaken die mensen bezig houden zijn de angst dat er straks geen pensioen meer is en dat er veel te veel kosten gemaakt worden bij verzekeraars. Ik heb hun uitgelegd dat mijn dringende advies is om de pensioenregeling aan te houden en niet over te stappen naar lijfrentebanksparen. De redenen heb ik hierboven uitgelegd. Er zijn vast nog veel meer argumenten die een rol spelen. Het is alles bij elkaar een lastige materie en zaak dat u zich door een adviseur uitgebreid voor laat lichten over de kansen en de bedreigingen die hier een rol spelen.

Bron: Pensioen.com

Gerelateerde berichten

Scroll naar boven