• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1
Employee Benefits

Meer zorgen om bedrijfsongevallen

U moet er niet aan denken dat een van uw werknemers iets overkomt. Ondernemers/werkgevers maken zich daar meer zorgen over dan gewoonlijk. De arbeidsmarkt is krap waardoor personeel een hoge werkdruk ervaart. Vermoeidheid kan de kans op een ongeval doen toenemen. Datzelfde geldt voor onervaren personeel dat nog niet voldoende is ingewerkt of personeel dat de taal niet machtig is en zo instructies mist.

Meer zorgen om bedrijfsongevallen

Verzekeraar Interpolis zocht uit dat 34 procent van de ondernemers zich zorgen maakt over mogelijke ongevallen in hun bedrijf en dat percentage is hoger dan gewoonlijk. Ongevallen komen vooral voor in sectoren als de bouw en de industrie waar met machines wordt gewerkt. Maar denk ook aan uitglijden of struikelen als gevolg van te zwaar tillen. De gevolgen kunnen uiteenlopend zijn, waarvan blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden uiteraard het zwaarste zijn.

Preventie: leg de arbeidsrisico's vast en maak een actieplan

Preventie is in alle gevallen het beste. Zo is elke ondernemer verplicht om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen waarin de risico’s die werknemers lopen staan opgesomd met daarbij de te treffen maatregelen. Wanneer u niet aan deze plicht voldoet, kan de Arbeidsinspectie u een boete opleggen. Ook de verzekeraar gaat er vanuit dat u als ondernemer aan deze verplichting voldoet.

Werkgever aansprakelijk als niet aan zorgplicht is voldaan

Als werkgever kunt u aansprakelijk zijn voor een bedrijfsongeval wanneer u niet aan uw zorgplicht heeft voldaan. Heeft u voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen en gezorgd voor een veilige werkomgeving? Waren de instructies duidelijk? De machines gecontroleerd? Houd er rekening mee dat een werknemer in ons land grote bescherming geniet. U bent niet aansprakelijk wanneer de werknemer opzettelijk roekeloos gedrag heeft vertoond, maar dat is niet snel het geval.

Hoe kunt u dit risico verzekeren?

Wordt u als ondernemer na een bedrijfsongeval aansprakelijk gesteld door de werknemer en wordt er een schadevergoeding geëist, dan kunt u een beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Zitten uw medewerkers regelmatig op de weg dan is ook een speciale verzekering werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen te overwegen.

Ook is het mogelijk om een collectieve bedrijfsongevallenverzekering te sluiten. Deze keert een bedrag uit aan de werknemer of diens nabestaanden wanneer de medewerker invalide wordt of komt te overlijden. Deze verzekering kan afhankelijk van uw cao verplicht zijn en keert ook uit wanneer de werkgever niet aansprakelijk is.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u checken of u het goed geregeld heeft? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Bel 0578 – 699 789 of mail naar [email protected]. We helpen u graag!

 


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven