• Persoonlijk advies
 • Alle kennis in huis
 • Complete oplossingen
 • Volledig ontzorgd
 • klantwaardering 9,1

Moet uw bedrijf zich verplicht aansluiten bij een pensioenfonds?

Wanneer u zich als ondernemer met personeel niet aansluit bij een bedrijfstakpensioenfonds, terwijl dat eigenlijk wel moet, kunnen de financiële consequenties groot zijn. Daarom lichten we hier graag drie aandachtspunten toe die voor u van belang zijn.

Moet uw bedrijf zich verplicht aansluiten bij een pensioenfonds?

Valt uw bedrijf binnen een sector met een bedrijfstakpensioenfonds?

Als uw bedrijf binnen een sector valt met een bedrijfstakpensioenfonds, dan bent u verplicht uw werknemers een pensioenregeling van dit fonds aan te bieden. In totaal is ongeveer 75% van de werknemers in Nederland aangemeld bij een bedrijfstakpensioenfonds. Voorbeelden zijn bedrijven in de bouwsector, de reisbranche of de horeca. In het register pensioenfondsen kunt u nagaan welk fonds voor uw werknemers het pensioen regelt en of deze verplicht is.

Verplicht aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds? Let op de volgende drie zaken:

 1. Zelf actie ondernemen
  Wie een onderneming start, moet zelf nagaan (of door een adviseur laten nagaan) of de activiteiten van de onderneming mogelijk onder de zogenaamde werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds vallen. Het is niet zo dat een pensioenfonds zich meteen bij aanvang van uw activiteiten bij u meldt. Ook kan het zo zijn dat de CAO voorschrijft dat deelgenomen moet worden aan een bepaalde pensioenregeling. En het gebeurt ook nog weleens dat de activiteiten van een onderneming gedurende de rit wijzigen. Let ook dan goed op of u zich mogelijk bij een (ander) bedrijfstakpensioenfonds moet aansluiten.
 2. Verdiep u in de werkingssfeer
  Vaak is meteen duidelijk of een bedrijf bij een bepaalde bedrijfstak hoort. Maar in sommige gevallen is het lastiger beoordelen of een bedrijf onder de werkingssfeer van een pensioenfonds valt. Dat leidt regelmatig tot discussies. Bij Bakker Bart bijvoorbeeld worden broodjes afgebakken, maar u kunt ze ook meteen aan een tafeltje opeten. Valt deze onderneming dan onder bedrijfstakpensioenfonds Bakkersbedrijf of onder Horeca? Over deze zaak moet de rechter nog een einduitspraak doen.
 3. Voorkom dat u achteraf moet betalen
  Is een onderneming ten onrechte niet aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, dan kan het fonds de premie alsnog opeisen. Het pensioenfonds is namelijk verplicht om een werknemer die onder de werkingssfeer valt, een pensioen uit te keren, of de werkgever in kwestie nu premie heeft afgedragen of niet. Een pensioenfonds kan niet alleen de pensioenpremie met terugwerkende kracht eisen, maar ook een schadevergoeding.

Dus verdiep u bij de start of bij wijziging van uw activiteiten als ondernemer goed in deze materie en raadpleeg bij twijfel uw adviseur. Dat kan u een hoop gedoe en geld schelen.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven