• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Nieuw pensioenstelsel met keuzes voor uw werknemers, wat is wel en niet verstandig voor hen?

In de komende tijd gaat er veel veranderen op het gebied van pensioenen. Op 1 januari 2023 krijgen pensioendeelnemers de mogelijkheid om bij aanvang van het pensioen 10% van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen. Wat betekent dit voor de werknemers bij uw bedrijf? En is het verstandig voor hen om van dit recht gebruik te maken?

Nieuw pensioenstelsel met keuzes voor uw werknemers, wat is wel en niet verstandig voor hen?

Pensioen

Bij bijna alle werkgevers bouwen werknemers pensioen op. Maandelijks betalen werkgever en werknemer hiervoor een premie. Die premies worden beheerd en belegd door een pensioenuitvoerder. De betaalde premies en het behaalde rendement leiden samen tot ene bepaald kapitaal. Vanuit dit kapitaal wordt bij de ingang van het pensioen de pensioenuitkering betaald.

Het pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, maar ook een die voor veel werknemers een ver-van-mijn-bed-show is. Informatie over pensioen is vaak ingewikkeld omschreven. We vertellen u graag hoe het zit op een begrijpelijke manier. Zo krijgt u inzicht en overzicht, dat u kunt overbrengen aan de werknemers bij uw bedrijf.

Pensioensysteem gaat ingrijpend wijzigen

In de komende jaren verandert het systeem van pensioenen zoals wij dat in Nederland kennen. Eén van de belangrijkste veranderingen is dat de hoogte van de pensioenuitkering vooraf minder vaststaat. Binnen een bepaalde bandbreedte kan de maandelijkse uitkering hoger of lager worden, afhankelijk van het behaalde rendement op de belegde pensioenpremies.

Extra keuzerecht al per 1 januari 2023

Een andere wijziging gaat al op 1 januari 2023 in. Vanaf die datum mogen deelnemers eenmalig een bedrag opnemen uit hun opgebouwde pensioenkapitaal. Hierbij geldt een aantal voorwaarden. De twee belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen.
  • Het bedrag kan alleen op pensioendatum worden opgenomen.

De werknemer kan een flinke som geld krijgen bij aanvang pensioen

Omdat het pensioen voor veel werknemers zo’n ongrijpbaar idee is beseffen veel van hen niet om hoe veel geld dit gaat. Tijdens het werkzame leven wordt er een behoorlijk kapitaal opgebouwd. Om u hiervan een idee te geven: werknemers die op pensioendatum een jaarinkomen hadden van € 40.000,- zal, als zij alle jaren hebben deelgenomen aan de pensioenregeling, ongeveer een kapitaal van € 300.000,- hebben opgebouwd.

10% daarvan ontvangen bij het ingaan van het pensioen klinkt dan misschien heel aantrekkelijk voor de werknemer. Hij of zij kan het geld bijvoorbeeld besteden aan een grote aflossing in de hypotheek, of aan een uitgebreide vakantie, camper, of de kinderen.

Consequenties voor de werknemer

Hoewel een flinke zak met geld natuurlijk heerlijk klinkt voor de meesten, is het hen vaak niet duidelijk genoeg wat de consequenties zijn. Kiest de werknemer voor de opname van 10% van het pensioenkapitaal bij ingang van het pensioen dan heeft dit ingrijpende gevolgen voor het vervolg. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Opname van een deel van het pensioenkapitaal betekent dat de maandelijkse pensioenuitkeringen daarna (fors) lager zullen zijn.
  • In het jaar dat het kapitaal wordt opgenomen, kan dit tot gevolg hebben dat niet langer recht bestaat op bepaalde toeslagen.
  • Mogelijk dat in het verleden bepaalde plannen zijn gemaakt op basis van de verwachting van een bepaald pensioeninkomen. Door opnamen van de 10% wordt dit pensioeninkomen lager. Hiermee verliezen de in het verleden opgestelde plannen voor een deel hun waarde.

Inzicht en overzicht voor nu en later

Het is belangrijk uw medewerkers goed te informeren over de keuzes die zij hebben en wat de effecten van hun keuzes. Wat daarbij kan helpen is het maken van een ‘financiële foto’. Samen met een financieel planner wordt in kaart gebracht wat de effecten van de verschillende keuzes zijn in de uitkering later. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele situatie van iedere werknemer, zodat zij echt geholpen zijn en de juiste informatie krijgen.

Meer informatie?

Wilt u de werknemers van uw bedrijf voorzien van overzicht en inzicht in hun persoonlijke financiële situatie? Neem dan contact op met de adviseurs van Veldhuis Advies. Mail [email protected] of bel 0578 211 000. We helpen u graag!


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven