• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1
Zorgeloos genieten van uw oude dag

ODV afstorten in bancaire lijfrente? De 3 grote voordelen

Sinds een aantal jaar is het als directeur grootaandeelhouder (dga) niet meer mogelijk om in eigen beheer pensioen op te bouwen. Om die reden hebben veel dga’s hun opgebouwde pensioen destijds omgezet in een oudedagsverplichting (ODV). Een andere optie is om de ODV, mits de BV voldoende liquide is, af te storten in een bancaire lijfrente. Dit alternatief biedt een aantal voordelen ten opzichte van het hebben van een ODV in de BV. Wij zetten de 3 grootste voordelen voor u op een rij. 

ODV afstorten in bancaire lijfrente? De 3 grote voordelen

1. Flexibele ingangsdatum – nog even doorwerken of juist eerder stoppen?
De startdatum van de ODV ligt in principe gelijk met het behalen van de AOW-leeftijd en heeft een vaste looptijd van 20 jaar. De dga mag ervoor kiezen de ODV maximaal 5 jaar eerder in te laten gaan, maar dat heeft automatisch ook tot gevolg dat de looptijd met hetzelfde aantal jaar moet worden verlengd. Daardoor wordt het jaarlijks uit te keren bedrag lager.  

Is het vermogen afgestort in een bancaire lijfrente? Dan gelden er flexibelere voorwaarden. Zo kan de dga tot de laatste dag van het jaar nádat de AOW-leeftijd is bereikt, beslissen over de looptijd en termijnen van de uitkering. De uitkering moet wel binnen 5 jaar na het bereik van de AOW-leeftijd worden gestart, omdat daarna geen bancaire lijfrente meer mag worden aangegaan.

2. Flexibele uitkering – eerst leuke dingen doen, daarna een rustige oude dag
De hoogte van de ODV wordt definitief vastgesteld op het moment dat de dga de AOW-leeftijd bereikt. Vervolgens wordt het opgebouwde vermogen door de looptijd van 20 jaar gedeeld en, rente-invloeden daargelaten, in gelijke delen uitgekeerd. De dga ontvangt dan gedurende 20 jaar ieder jaar nagenoeg hetzelfde bedrag. Echter, veel mensen vinden het prettig om vlak na de AOW-leeftijd een hoger besteedbaar inkomen te hebben dan op tachtigjarige leeftijd. Bijvoorbeeld om nog die ene mooie reis te kunnen maken of te investeren in een hobby waar dan tijd voor is.

In tegenstelling tot een ODV in een BV is het bij een bancaire lijfrente wél mogelijk in de looptijd en hoogte van de uitkering te variëren. Zo kan het uit te keren bedrag in de eerste jaren hoger liggen dan in de jaren erna. Ook kan de looptijd worden verkort, maar mag die ook worden verlengd naar een looptijd langer dan 20 jaar. Een bancaire lijfrente biedt dus meer mogelijkheden tot maatwerk.

3. Vermogenshuisvesting- en beheer: wel de lusten, niet de lasten!
Veel dga’s hebben de wens hun BV op te heffen zodra zij de AOW-leeftijd hebben bereikt, maar zolang de ODV in de BV is ondergebracht is dat geen optie. In praktijk betekent dat vaak dat een BV nog 20 jaar moet blijven bestaan, met alle (financiële) rompslomp van dien. De ODV overbrengen naar een bank of verzekeraar biedt dan de volgende voordelen:

  • Na het afstorten van de ODV kan de BV meestal worden opgeheven.
  • De dga wordt niet meer geconfronteerd met jaarlijks terugkerende kosten voor het onderhoud van de BV, kosten voor de jaarlijkse berekening volgens het U-rendement en de loonadministratie die met de ODV gemoeid gaat.
  • Overlijdt de dga binnen de looptijd van de ODV? Dan worden nabestaanden niet geconfronteerd met de administratieve last van het beëindigen van de ODV en de opheffing van de BV.
  • Het vermogen is na onderbrenging bij een bank of verzekeraar gegarandeerd verzekerd tegen faillissement.

Meer informatie

Het overbrengen van de ODV naar een bancaire lijfrente biedt dus een aantal significante voordelen. Overweegt u ook om uw ODV over te brengen naar een bank of verzekeraar of hebt u vragen over de mogelijkheden? Wij denken graag met u mee! Neem contact met ons op via [email protected] of bel naar 0578-211000.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven