• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Onroerend goed op het oog? Profiteer dit jaar nog van belastingvoordeel

Vanaf 2023 gaat de overdrachtsbelasting voor onroerend goed verder omhoog naar 10,4%. Slecht nieuws voor iedereen die een woning of pand op het oog heeft, waar die niet zelf in gaat wonen. Dat geldt dus niet alleen voor vakantiewoningen, maar ook voor verhuurders, investeerders én bedrijven die een eigen pand aan willen schaffen.

Maar als u in 2022 nog onroerend goed aankoopt onder de 'Groninger akte', kunt u de levering dit jaar laten plaatsen vinden (tegen de huidige 8% belasting) en de betaling volgend jaar doen. Hoe werkt dat precies?

Onroerend goed op het oog? Profiteer dit jaar nog van belastingvoordeel

Overdrachtsbelasting onroerend goed stijgt verder

Vorig jaar steeg de overdrachtsbelasting voor objecten die niet als hoofdverblijf voor eigen gebruik aangemerkt kunnen worden, al van 2% naar 8%. De overheid wilde de consument hiermee beschermen en een betere positie op de woningmarkt bieden (lees meer). Toen zagen we dat investeerders door deze maatregel vaker gebruik maakten van de 'Groninger akte'. Nu de belasting verder stijgt naar 10,4%, komt de Groninger akte ook dit jaar weer in beeld.

Met de Groninger akte profiteert u dit jaar nog van belastingvoordeel

Met deze akte kan onroerend goed verkocht worden onder de ontbindende voorwaarde van financiering, waarbij de betaling op een later moment plaatsvindt dan de levering. Als de betaling om wat voor reden dan ook niet (tijdig) plaatsvindt, dan treedt de ontbindende voorwaarde in en wordt de levering teruggedraaid. Het object komt dan dus weer terug in handen van de verkoper.

De Groninger akte biedt fiscale voordelen voor investeerders die het object binnen zes maanden willen doorverkopen. Dit wordt daardoor vaak toegepast in de projectontwikkeling, waarbij levering van gronden plaatsvindt door een ontwikkelaar aan afzonderlijke particulieren of afnemers, voordat het nodige vergunningentraject is afgerond.

Maar nu wordt de akte dus ook vaker ingezet rond de jaarwisseling, om de verhoging van de overdrachtsbelasting te omzeilen. De overdrachtsbelasting moet namelijk direct worden voldaan bij levering. Voorwaarde voor deze constructie is wel dat de verkoper het onroerend goed ook direct (dit jaar nog) kan overdragen.

Check of uw geldverstrekker én verzekeraar ook akkoord gaan

Op het moment van de levering gaan ook alle risico's, baten en lasten over, zoals bij een gebruikelijke levering ook het geval is. De latere betaling van de koopprijs maakt hiervoor geen verschil. Daarom is het aan te raden om goede afspraken te maken over bij wie het genotsrecht ligt zolang de koopprijs nog niet betaald is. Het is in ieder geval aan te raden om ook de inschrijving van de akte in de openbare registers tegelijktijdig met de levering te laten plaatsvinden, zodat de rechtshandeling tot stand komt en duidelijk geeft wie op welk moment eigenaar is van het onroerend goed.

Financieren van een woning of pand met Groninger akte moeilijk

Niet elke geldverstrekker gaat hierdoor akkoord met het toepassen van de Groninger akte. Rust er een hypotheek op van de bank, dan is het waarschijnlijk niet mogelijk. De bank of geldverstrekker loopt namelijk een groter risico dat in de periode tussen de levering en de daadwerkelijke betaling een van de partijen failliet zou gaan. Hoewel de opgenomen voorwaarde na inschrijving rechtsgeldig is, kunnen dergelijke constructies tot veel discussie bij de curator leiden.

Verzekeren van een woning of pand in de periode van uitgestelde betaling

Goede, vastgelegde afspraken zijn ook zeker van belang op het moment dat er onverhoopt iets gebeurt met de woning of het pand, bijvoorbeeld een grote brand, in de periode dat de ontbindende voorwaarde van betaling nog niet vervallen of vervuld is. In dat geval zal de koper hiervoor verzekerd moeten zijn. Een verzekeringsmaatschappij kan als voorwaarde voor schade-uitkering stellen dat de verzekerde zelf in de woning woonachtig moet zijn. In ieder geval zal de verzekerde op het moment van de eventuele schade en uitkering een verzekerd belang moeten hebben. Het is dus belangrijk om altijd vooraf goed te overleggen met uw verzekeraar over het verlagen van de risico’s die verband houden met de beoogde transactie. Er zijn hiervoor diverse opties die kunnen worden benut.

Consulteer altijd eerst uw vastgoedadvocaat en/of notaris

De Groninger akte kan in bepaalde gevallen een geschikt middel zijn om een aan- en verkooptransactie van onroerend vorm te geven. Van essentieel belang is wel de formulering van een aantal bepalingen, en dan met name de ontbindende voorwaarden. Er mag geen twijfel komen te bestaan over de inhoud of uitleg daarvan. Mocht hierover toch twijfel komen te ontstaan, dan kan dit vergaande consequenties hebben. Dubbel verschuldigd zijn van het betalen van overdrachtsbelasting, was nu net níet de reden dat u deze voorwaarde wilde toepassen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het verzekeren van uw bedrijfspand? Neem dan contact met ons op via tel. 0578-699789 of mail naar [email protected]. Onze adviseurs helpen u graag.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven