• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Partnerpensioen, snapt u het?

Nederlanders snappen weinig van partnerpensioen en van de grote financiële gevolgen die een overlijden voor nabestaanden kan hebben. Slechts een op de drie weet überhaupt dat partnerpensioen met overlijden heeft te maken. Dat is de conclusie uit onderzoek van Motivaction. Het onderzoek is gehouden onder werkende Nederlanders met een partner.

Partnerpensioen, snapt u het?

Levenslange uitkering

Partnerpensioen is een levenslange uitkering voor de partner van een werknemer die pensioen opbouwt, nadat die werknemer is overleden. Het wordt georganiseerd per bedrijfstak of werkgever, bijvoorbeeld in een pensioenfonds of bij een verzekeraar. Overigens kan het begrip partner per regeling verschillen, net als het recht op een uitkering.

Een derde van de respondenten blijkt geen idee te hebben of ze recht hebben op partnerpensioen, blijkt uit het onderzoek. Bovendien weet meer dan de helft niet wat het financieel betekent voor hun partner als deze voor de pensioendatum overlijdt. Terwijl ook een op de drie zich te rijk rekent en een uitkering verwacht van minstens 70% van het laatstverdiende loon; in werkelijkheid is dat minder dan de helft.

Verschil per regeling

“De verwarring onder werknemers wordt gevoed door het gebrek aan uniformiteit in het partnerpensioen”, zegt Herman Kappelle, bijzonder hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht aan de VU. “Wie precies als partner wordt erkend, verschilt per regeling. Soms is dat beperkt tot gehuwden en mensen met een geregistreerd partnerschap of een notariële akte. Als je dan samenwoont zonder zulke papieren en je partner overlijdt, krijg je dus niets. Ook al woon je al jaren samen onder één dak.”

Kappelle snapt de verwarring onder werknemers: “Het hangt ook van je pensioenregeling af of je sowieso recht hebt op partnerpensioen. Niet iedere regeling kent een voorziening bij overlijden. Waar die regeling wel bestaat, heb je twee smaken. Bij sommige werkgevers bouw je een partnerpensioen met een blijvende waarde op, terwijl je in andere regelingen weer alleen bent verzekerd voor overlijden tijdens je dienstverband. Als je daar uit dienst gaat en je overlijdt, dan krijgt je partner niets.”

Financiële problemen

Over de hoogte van het partnerpensioen meldt een kwart van de werknemers dat ze in de financiële problemen komt als hun partner overlijdt. Een derde denkt dat – andersom – hun partner te weinig geld krijgt als zijzelf overlijden. Zestig procent weet niet dat een eerder huwelijk van invloed is op de hoogte van de uitkering aan de huidige partner.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral kwetsbare groepen – jongeren, laagopgeleiden, mensen met een laag inkomen – slecht op de hoogte zijn van partnerpensioen en zich dan ook minder goed indekken tegen een terugval in inkomen. Voor zover ze bekend zijn met partnerpensioen, willen dan ook vooral deze groepen één regeling die bij alle werkgevers hetzelfde is.

Pensioenakkoord

“De uitkomsten van dit onderzoek onderstrepen dat het partnerpensioen een volwaardig onderdeel moet zijn van het pensioenakkoord en nadrukkelijker aan de orde moet komen bij het cao-overleg tussen sociale partners”, vervolgt Kappelle. Meer gelijkheid in de regelingen en betere informatie aan werknemers en werkgevers over de werking van het partnerpensioen zijn daarbij volgens hem belangrijke aandachtspunten.

Wilt u weten of en hoe u uw partnerpensioen geregeld heeft?

Neem gerust contact op met onze pensioenadviseurs via [email protected] of bel 0578-211000. We helpen u graag.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven