• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Pensioen: er is eindelijk een akkoord

Pensioen: er is eindelijk een akkoord

Het heeft even geduurd, maar de FNV heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Dat betekent dat alle seinen op groen staan voor het nieuwe akkoord en deze nu door kan naar de Tweede Kamer. Aan de diverse onderhandelingstafels zal dit principe-akkoord verder uitgewerkt worden.

De doelen

Met dit pensioenakkoord wordt gestreefd naar een stelsel dat:

  • Eerder perspectief biedt op een koopkrachtig pensioen. Dit betekent tevens dat het pensioen directer meebeweegt met de ontwikkeling van de economie
  • Pensioen transparanter en persoonlijker maakt;
  • Beter aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt
  • Solidariteit en collectiviteit als uitgangspunt heeft
  • Geen versobering beoogd

Minder snel korten op pensioen

Met het nieuwe akkoord wordt de doorsnee systematiek afgeschaft. Bovendien wordt de huidige ‘garantie’ bij pensioenfondsen losgelaten. Dit was al langere tijd een omstreden punt, aangezien deze garantie in de praktijk al niet bestond. Wel deed het dit in de beleving van de werknemers. Met dit nieuwe akkoord hoeven fondsen minder snel te korten.

Het nabestaandenpensioen

Een groot voordeel van het nieuwe akkoord is het nabestaandenpensioen. Onafhankelijk van de diensttijd zal dat levenslang 50% van het salaris worden voor het partnerpensioen. Voor het wezenpensioen wordt dit 20% tot 25 jaar.

Aardig punt is ook dat op de pensioendatum 10% van het beschikbare kapitaal afgekocht kan worden. Dit betekent: minder pensioen maar wel direct geld in de hand.

De huidige premieregelingen

Bovendien kunnen de huidige beschikbare premieregelingen in stand blijven. Daar is een overgangsregime voor gekomen. Dit omdat anders de compensatieproblemen groot zouden worden. Voor nieuwe medewerkers of contracten zal een vlak percentage in de wet worden opgenomen. Hiervoor wordt gesproken van maximaal 33% van de pensioengrondslag.

Nadeel voor werknemers >40 jaar

Wel kent het nieuwe akkoord een nadeel voor werknemers van ouder dan 40 jaar. Van deze medewerkers zal de arbeidsmobiliteit dalen. Zij krijgen bij verandering van werkgever naar verwachting een veel slechtere pensioenregeling.

En het garantiepensioen?

Over verzekerde regelingen met een garantiepensioen staat niets in het akkoord. Of, en zo ja in welke vorm, deze kunnen blijven is nog de vraag.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog. Dit wordt 8/12 per extra levensjaar in plaats van eerst 1 jaar levensverwachting en 1 jaar later AOW.

ZZP’-ers

Bovendien wordt er gewerkt aan meer opties voor ZZP’ers om aan te haken bij pensioenfondsen. Er wordt gezocht naar een goede modus voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers. Hoe dit eruit gaat zien, moeten we nog afwachten.

Wat kunt u als werkgever nu al doen?

Als werkgever zijnde is het van belang uw medewerkers voor te lichten. Bereid ze voor op wat komen gaat. Bovendien kunnen en moeten werknemers zelf ook actie gaan ondernemen. Ook zult u samen met uw werknemers moeten werken aan duurzame inzetbaarheid.

Als u een verzekerde pensioenregeling heeft met een beschikbare premiestaffel kunt u nu al naar een zogenaamde “vlakke” staffel voor nieuwe medewerkers. Dat kan u kosten besparen. Wel moet u nagaan of het gewenst is dat er onderscheid gaat ontstaan tussen groepen werknemers.

Naast deze punten is er ook ruimte om werknemers drie jaar voor pensioendatum te “helpen” met een tegemoetkoming van maximaal € 19.000,00. Daarmee wordt de huidige RVU (regeling vervroegd uittreden) boete behoorlijk verzacht.

Meer weten?

Het akkoord is enorm groot. In dit blogartikel hebben we slechts de belangrijkste punten uitgelicht. Mocht u meer informatie willen, dan helpen we u uiteraard graag. Neemt u dan even contact met ons op. Dat kan door te bellen naar (0578) 211 000 of door te mailen naar [email protected].


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven