• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1
De witte vlekken in het pensioenstelsel

Werknemer bouwt straks vanaf 18 jaar pensioen op

Per 1 januari 2024 gaan medewerkers vanaf 18 jaar al deelnemen aan de pensioenregeling van de werkgever. Tot op heden lag de minimale leeftijd om deel te nemen nog op 21 jaar. Voor veel werknemers vanaf 18 jaar betekent dit dat ze eerder pensioen opbouwen en dat is goed nieuws!  Heeft u werknemers tussen de 18 en 21 jaar in dienst? Dan wordt u daarom binnenkort verzocht deze bij uw pensioenuitvoerder aan te melden. De pensioenpremie mag onder voorwaarden gelijk zijn aan het premiepercentage van een deelnemer tussen de 20 en 24, aldus de Belastingdienst.

Werknemer bouwt straks vanaf 18 jaar pensioen op

Achtergrond: Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers: AOW, aanvullende pensioenopbouw via de werkgever en andere individuele pensioenverzekeringen.

 Eerste pijler: iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt AOW op. De hoogte van de AOW is een afgeleide van het minimumloon en wordt hier jaarlijks op aangepast.

Tweede pijler: ongeveer 90% van alle werknemers in Nederland bouwt pensioen op via een collectieve pensioenregeling van de werkgever. De hoogte van de pensioenopbouw is afhankelijk van de pensioentoezegging en is een aanvulling op de AOW.

Derde pijler: de individuele verzekeringen vormen de derde pijler. Bijvoorbeeld in de vorm van lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Daarmee kunt u fiscaal aantrekkelijk extra sparen voor uw pensioen. Bijvoorbeeld om een pensioengat aan te vullen of eerder met pensioen te gaan. Ook zelfstandigen kunnen voor deze manier van pensioenopbouw kiezen.

Pensioenvoorziening ZZP’ers: Voor ZZP’ers zijn er nagenoeg geen collectieve pensioenregelingen. Deze groep is daarom aangewezen op de mogelijkheden in de derde pijler. Het is niet verplicht hieraan deel te nemen en ook de hoogte van de inleg staat vrij.

Pensioenopbouw vaker een probleem

Het verlagen van de toetredingsleeftijd maakt deel uit van een groter plan om de spreekwoordelijke ‘witte vlekken’ in het pensioenstelsel op te lossen. Uit onderzoek van de DNB blijkt dat ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders in 2020 wel inkomsten hadden uit arbeid, maar daarbij geen pensioen in de tweede pijler opbouwde. De helft daarvan werkte als ZZP’er, de andere helft in loondienst.

ZZP’er bouwt alleen pensioen op als dit verplicht is

Pensioenopbouw door ZZP’ers vindt vrijwel altijd alleen plaats in sectoren waarbij pensioenopbouw verplicht is. Ben je als ZZP’er werkzaam in de bouw of als schilder, dan kan het zomaar zijn dat je verplicht moet deelnemen in het pensioenfonds voor de bouw of voor schilders. Daarnaast zijn er beroepspensioenfondsen voor bepaalde beroepsgroepen, zoals voor dierenartsen, huisartsen en fysiotherapeuten. In de meeste andere sectoren wordt nauwelijks pensioen opgebouwd, slechts 2 tot 4% van de zelfstandigen doet dit. Kortom de meeste ZZP’ers bouwen weinig tot geen pensioen op.

Situatie blijft vaak hetzelfde

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat zelfstandigen die geen pensioen opbouwen dit vijf jaar later ook niet doen. Dat betekent dat de verdeling in pensioenopbouw naar verloop van tijd zeer ongelijk wordt en kan zorgen voor een (te) sterke inkomensdaling op het moment dat de pensioenleeftijd wordt bereikt. De achterblijvende opbouw in de tweede pijler zou geen groot probleem hoeven zijn als er op andere manieren vermogen wordt opgebouwd. Bijvoorbeeld via een levensverzekering of andere vormen die niet via een werkgever lopen. Toch is dit over het algemeen niet het geval. Slechts 8% van de werkenden zonder een pensioenregeling in de tweede pijler, compenseert dit in de derde pijler.

Maatregelen

Daarom wordt de Minister van Armoedebestrijding Participatie en Pensioenen nu verplicht aanvullende maatregelen te nemen. Daarnaast wordt nu ook de wachttijd voor pensioenopbouw van uitzendkrachten afgeschaft. Dit werkt oneerlijke concurrentie tussen uitzendkrachten en werknemers die hetzelfde werk doen tegen. Om de administratieve lasten voor pensioenuitvoerders te beperken, blijft het nog wel mogelijk om een drempelperiode van acht weken te hanteren.

Meer informatie

Er kunnen veel redenen zijn om geen pensioen op te bouwen. Toch is het vaak verstandig dit wel te doen of te onderzoeken of dit op een andere manier voor u mogelijk is. Overweegt u dit te doen of kunt u hier hulp en advies bij gebruiken? Wij denken graag met u mee. Neem contact met ons op via [email protected] of bel naar 0578-211000.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven