• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Pensioen? Uw hele leven actueel!

Pensioen klinkt voor veel mensen ver weg. Toch is pensioen dichterbij dan u denkt. Stel u krijgt een nieuwe baan, gaat samenwonen of trouwen, krijgt een kind of gaat uit elkaar. Deze levensgebeurtenissen kunnen direct gevolgen hebben voor uw pensioen. Veel te weinig mensen houden hier echter vroeg genoeg rekening mee. Terwijl 72% wel vóór de AOW-leeftijd wil stoppen met werken. En de meeste mensen willen nu hun pensionering blijven leven zoals nu. Kan dat straks wel?

Pensioen? Uw hele leven actueel!

 

Een nieuwe woning

Verhuist u binnenkort naar een nieuwe woning? Denk dan niet alleen aan nu, maar ook aan later. Hoe is het verloop van uw woonlasten en uw vermogensopbouw? En wat betekent dit voor uw inkomen na pensionering?

Gaat u een huis kopen?
Dan berekent u wat uw woonlasten gaan zijn en of u het huis kunt betalen met uw huidige inkomen. Maar het is ook handig om alvast te denken aan later. Hoe hoog zijn uw woonlasten dan? In hoeverre is uw hypotheek dan afbetaald? Hoogstwaarschijnlijk is uw inkomen na pensionering lager dan u nu, dus lage maandlasten zijn op dat moment geen overbodige luxe.

Gaat u een huis huren?
Hoelang blijft u in deze woning en veel is uw huur op het moment van pensioneren? U bouwt geen vermogen op: u heeft later geen huis te verkopen wat voor extra inkomsten kan zorgen. Wellicht is het noodzakelijk om nu al een spaarpotje op te bouwen zodat u na pensionering zonder problemen uw maandlasten kunt blijven betalen. 

 

Een nieuwe baan

Als u voor een werkgever werkt, bouwt u bijna altijd via uw werkgever werknemerspensioen op. Zowel u als uw werkgever betalen hier premie voor. Wanneer u met pensioen gaat, krijgt u daarvan maandelijks een pensioenuitkering, zolang u leeft. Dit als aanvulling op uw basisuitkering, de AOW.

Hoeveel pensioen u opbouwt is afhankelijk van hoeveel u verdient en van de regeling die uw werkgever voor u getroffen heeft: bij een pensioenfonds (wanneer dit is voorgeschreven door de CAO in uw branche) of een eigen regeling via een pensioenverzekeraar. Soms kunt u ervoor kiezen om een deel van u salaris automatisch bij te sparen. En bouwt u ook partnerpensioen of nabestaandenpensioen op in uw regeling? Laat u hierover goed informeren.

Minimaal zou het een onderwerp van uw arbeidsvoorwaarden gesprek moeten zijn als u een nieuwe baan zoekt. Immers wordt een deel van uw salaris hiervoor ingezet en dat kan een groot verschil zijn in wat u bruto krijgt aangeboden aan salaris en wat u uiteindelijk netto op uw bank graag krijgen elke maand. 

Er zijn ook werkgevers die ervoor kiezen een keuzebudget ter beschikking te stellen, waar werknemers hun eigen financiële plan mee kunnen laten maken bij een financieel adviseur. Dat lijkt mooi, maar de valkuil is dat het maandelijkse bedrag bij het inkomen wordt opgeteld en er vergeten wordt om voor het pensioen te sparen. Het beste is om hiervoor een lijfrente af te sluiten, waarbij het gespaarde bedrag pas na zoveel jaar of op een bepaald moment vrij komt.

 

Arbeidsongeschiktheid

Als u door ziekte niet meer kunt werken, verandert uw financiële situatie. Werknemers ontvangen vaak het eerste jaar nog hun volledige loon. In het tweede jaar gaat het inkomen meestal omlaag. Bent u na twee jaar nog steeds ziek? Dan heeft u vaak recht op een uitkering van de overheid. U krijgt dan waarschijnlijk al na één jaar te maken met een lager inkomen. Arbeidsongeschiktheid heeft niet alleen gevolgen voor uw inkomen, maar ook voor uw pensioen. 

Houd rekening met de volgende zaken:

  • Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw vaak voor een deel door. Dat heet 'premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid'. Hoe dit precies voor u geregeld is, staat in de pensioenregeling van uw werkgever. Dit vindt u ook terug op de website Mijnpensioenoverzicht.nl.

  • U bouwt geen pensioen op over uw WIA-uitkering. Zolang u in Nederland woont gaat de opbouw van AOW wel door.

  • Mogelijk heeft u wel recht op een aanvulling op uw WIA-uitkering via de pensioenuitvoerder van uw werknemerspensioen. Dit noemen we het arbeidsongeschiktheidspensioen.

 

Samenwonen of trouwen

Bent u van plan om te gaan samenwonen of te gaan trouwen? Goed dat u nu alvast naar uw financiële situatie kijkt! Zodra u gaat trouwen of samenwonen zijn er namelijk een paar punten waar u op moet letten:

Check jullie gezamenlijke inkomen en pensioenopbouw
Jullie gaan samen een toekomst tegemoet, ook financieel. Bekijk wat jullie allebei hebben opgebouwd aan pensioen, bij jullie werkgevers, maar wellicht ook wat jullie al hebben gespaard. Wat verwachten jullie later nodig te hebben en hoe zit het met jullie woonlasten dan?

Nabestaandenpensioen voor uw partner
We hopen natuurlijk dat u gezond blijft. Toch kan het goed zijn om even stil te staan bij de vraag wat u voor uw nabestaanden (uw partner) heeft geregeld. 

Belangrijk: Maak uw partner bekend bij uw pensioenuitvoerder. Dit geldt voor beide partners. In bijna alle gevallen kunnen jullie zonder extra kosten nabestaandenpensioen opbouwen. 

Als u werknemerspensioen opbouwt en u heeft uw partner bekend gemaakt bij uw pensioenuitvoerder, dan heeft uw partner vaak recht op nabestaandenpensioen. Dit nabestaandenpensioen (ookwel partnerpensioen genoemd) gaat meteen in na uw overlijden, ook als u de pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt. Dit is geregeld via de Algemene Nabestaandenwet (Anw).

De hoogte van het nabestaandenpensioen is van veel zaken afhankelijk en kan daardoor soms tegenvallen. Welk bedrag u voor uw nabestaanden heeft opgebouwd, kunt u checken op Mijnpensioenoverzicht.nl

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Houd er rekening mee dat het recht op nabestaandenpensioen kan vervallen als u van werkgever wisselt of uw baan verliest. Vraag dit na bij het pensioenfonds of bekijk dit op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daarnaast stopt bij sommige regelingen de uitkering als uw achtergebleven partner opnieuw gaat samenwonen of trouwen. 

Soms kunt u het bedrag aan nabestaandenpensioen verhogen door een stukje werknemerspensioen in te leveren, of andersom. Dit is uw recht op uitruil. U kunt dit regelen bij uitdiensttreding of op het moment dat u met pensioen gaat. 

Ook kunt u soms aanvullend partnerpensioen verzekeren met een zogenaamde Anw-hiaatverzekering. Het is belangrijk om dit te regelen vóórdat een van jullie daadwerkelijk met pensioen is.

 

Kinderen

Als u kinderen heeft, is het nog belangrijker dat u uw nabestaanden verzorgd achterlaat. Wanneer u nabestaandenpensioen heeft opgebouwd, krijgt uw partner na uw overlijden een uitkering, waarmee hij/zij het inkomen kan aanvullen of bijvoorbeeld de hypotheek kan aflossen en zo hopelijk met het gezin financieel kan verder leven. Als beide ouders overleden zijn, hebben de kinderen vaak recht op een wezenpensioen.

Nabestaandenpensioen voor uw gezin
Hierboven vertelden we al iets over het nabestaandenpensioen voor uw partner. Het is belangrijk om te checken of uw partner, na uw overlijden, met het gezin in jullie huis kunnen blijven wonen en door kunnen gaan met hun leven. Het inkomen na overlijden is van verschillende dingen afhankelijk, denk aan het erfrecht, het spaargeld, de hypotheekregeling, overlijdensrisicoverzekering, inkomen en toeslagen. Soms heeft de achtergebleven partner ook recht op een Anw-uitkering (Algemene Nabestaandenwet), als hij/zij nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en wel nog thuiswonende kinderen onder de 18 jaar heeft of minimaal 45% arbeidsongeschikt is.

Wezenpensioen als beide ouders overlijden
De voorwaarden voor het wezenpensioen verschillen per pensioenregeling. In veel regelingen stopt de uitkering als het kind 18 of 21 jaar wordt. In het nieuwe pensioenstelsel gaat deze leeftijd omhoog naar 25 jaar. Soms loopt het wezenpensioen door tot uw kind klaar is met een studie. 

 

Uit elkaar gaan of scheiden

Als u gaat scheiden, moeten u uw bezittingen verdelen. Het gaat bijvoorbeeld om jullie huis en spaargeld, maar ook om het pensioen dat jullie samen hebben opgebouwd. Verdelen van pensioen bij scheiding is ingewikkeld. Vraag daarom altijd hulp van een expert.

Verdelen van werknemerspensioen
Werken u en/of uw ex-partner in loondienst? Dan bouwen jullie vaak ook pensioen op. Het werknemerspensioen dat jullie hebben opgebouwd tijdens jullie huwelijk of partnerschap moet worden verdeelt als jullie uit elkaar gaan. Elke ex-partner krijgt de helft van het werknemerspensioen. Dat is wettelijk zo geregeld, maar jullie kunnen ook andere afspraken maken. Het is wel belangrijk dat u binnen twee jaar het formulier 'verdeling ouderdomspensioen' opstuurt naar beide pensioenfondsen.

Wanneer u ook nabestaandenpensioen heeft opgebouwd, dan heeft uw ex-partner bij uw overlijden mogelijk nog recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Dat betekent dan echter wel een lager nabestaandenpensioen voor uw nieuwe partner. In een echtscheidingsconvenant kunnen jullie hier afspraken over maken.

Verdelen van zelf gespaard pensioen
Naast het pensioen via de werkgever, hebben jullie misschien ook zelf gespaard voor jullie pensioen. Bijvoorbeeld met een lijfrenteverzekering, een koopsompolis of een bankspaarrekening. De bedragen die u hierin heeft gespaard, moet u ook verdelen. Informeer bij uw verzekeraar of bank hoe u dit moet aanpakken. U kunt ook de hulp van een financieel adviseur inschakelen.

Video: uitleg over pensioen en levensgebeurtenissen

Weten hoe u ervoor staat?

Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier krijgt u inzicht in het pensioen dat u al heeft opgebouwd en het verwachte pensioenbedrag na pensionering.

Wilt u een persoonlijk financieel plan laten maken of een aanvullend pensioen opbouwen via lijfrente of banksparen? Neem dan contact met ons op via [email protected] of bel 0578-211000. Onze pensioenadviseurs helpen u graag.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven