• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Pensioenakkoord: veranderingen voor ondernemers

Pensioenakkoord: veranderingen voor ondernemers

Dit gaat het pensioenakkoord voor u als ondernemer en werkgever veranderen

Met ingang van juni 2019 ligt er een pensioenakkoord op tafel. In dit pensioenakkoord is een breed pakket van maatregelen afgesproken. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat ons pensioenstelsel toekomstbestendig(er) wordt én blijft. De afspraken zijn nog niet definitief, de Eerste en Tweede kamer moeten de voorstellen nog goedkeuren. Wat betekent dit voorlopig pensioenakkoord voor u als ondernemer?

Pensioenopbouw wordt persoonlijker

Bij pensioenregelingen met een doorsneepremie betaalt u als werkgever voor iedere deelnemer dezelfde premie. In vergelijking met oudere werknemers betalen jongere werknemers hierdoor te veel premie. De werknemersbijdrage is gebaseerd op dezelfde systematiek. In het pensioenakkoord is vastgelegd dat deze doorsneepremie verdwijnt. In plaats van een leeftijdsonafhankelijke premie met een leeftijdsonafhankelijke (vlakke) pensioenopbouw, wordt het pensioen straks leeftijdsafhankelijk (degressief) opgebouwd. Een jongere deelnemer bouwt dan met dezelfde premie meer pensioen op. Hierdoor wordt de pensioenopbouw persoonlijker: de jongere werknemers subsidiëren niet langer de pensioenopbouw van de oudere.

Minder snelle stijging van de AOW-leeftijd

Zowel op korte als op lange termijn zal de AOW-leeftijd minder snel verhoogd worden. Tot en met 2021 wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna loopt deze langzaam op, tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Met ieder jaar dat de levensverwachting toeneemt, stijgt de pensioenleeftijd met 8 maanden (dit was 12 maanden).

Dit onderdeel van het pensioenakkoord is inmiddels aangenomen door de Eerste kamer en wordt per 1 januari 2020 van kracht.

Eerder pensioen voor mensen met zwaar werk

Tot je 67e op kantoor zitten of tot je 67e als stratenmaker aan de slag: fysiek is dit nogal een verschil. Daarom is er in het pensioenakkoord ruimte voor een overbruggingsregeling voor mensen die lichamelijk zwaar werk verrichten. Dankzij maatwerk in de betreffende sectoren en ondernemingen kunnen werkgevers en werknemers samen afspreken dat iemand tot drie jaar eerder stopt. Als werkgever hoeft u hierbij over de eerste 19.000 euro geen RVU-heffing te betalen. Stopt uw werknemer minder dan 3 jaar vóór de AOW-leeftijd met werken? Dan wordt het heffingsvrije bedrag naar rato aangepast.

Eenvoudiger pensioen opbouwen voor zzp’ers

Bent u werkzaam als zzp’er? Veel zelfstandigen zonder personeel bouwen momenteel geen of te weinig pensioen op. Het pensioenakkoord moet ervoor zorgen dat het voor zzp’ers eenvoudiger wordt om pensioen op te bouwen in de tweede pijler. De tweede pijler wordt hiervoor breed toegankelijk gemaakt: zowel (algemene) pensioenfondsen als Premie Pensioen Instellingen (PPI’s) kunnen regelingen inrichten voor zelfstandigen zonder personeel.

Bouwt u liever individueel pensioen op?

Het pensioenakkoord zorgt voor meer fiscale mogelijkheden in de derde pijler. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om zelf voor uw pensioen te sparen.
Lees ook: Alternatief voor een pensioenregeling? Een persoonlijk plan.

Verplichte AOV voor zzp’ers, niet voor agrarische ondernemers

Als zelfstandige zonder personeel kunt u straks aansluiten bij een pensioenregeling, maar dit hoeft niet: er komt geen verplichte pensioenopbouw voor zzp’ers. Wat wel verplicht wordt, is een verzekering tegen het risico op arbeidsongeschiktheid.
Lees ook: Een AOV duur? Dat hoeft niet!

Dit geldt echter niet voor agrarische ondernemers, omdat de agrarische sector beter passende arrangementen kent. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het lidmaatschap van de agrarische bedrijfsverzorging, waardoor uitval van werk opgevangen wordt.

Het pensioen als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde

Als werkgever komt een groot gedeelte van de pensioenpremies voor uw werknemers voor uw rekening. De afgelopen decennia zijn deze kosten steeds verder gestegen, soms tot wel 30% van de loonsom. Veel waardering voor het betalen van deze pensioenpremies hoeft u echter niet te verwachten, want voor werknemers blijft de pensioenregeling veelal iets dat ‘achter de schermen’ plaats vindt. Hierdoor is het pensioen een kostbare, maar vrijwel onzichtbare arbeidsvoorwaarde.

Het pensioenakkoord moet ervoor zorgen dat werknemers meer inzicht krijgen in hun pensioenopbouw. Waar gaat het ingelegde geld naartoe en wat krijgen zij ervoor terug? Een beter inzicht zal het vertrouwen in en de waardering voor de pensioenregeling als secundaire arbeidsvoorwaarde ten goede komen. Uiteraard kunt u zelf hier ook al het een en ander in doen.
Lees ook: Pensioencommunicatie, een must voor werkgevers!

Advies nodig?

Wilt u weten hoe de toekomst van uw pensioen en dat van uw werknemers eruit ziet? Wij helpen u graag om uw persoonlijke en/of bedrijfssituatie in kaart te brengen. Neemt gerust contact met ons op via [email protected] of bel 0578-211000. We helpen u graag.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven