• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Re-integratietraject in kaart

Het zal u maar overkomen…

…u wordt ziek en uw herstel blijft uit of duurt langer dan verwacht. U wil graag zo snel mogelijk beter worden en het laatste waar u op zit te wachten zijn allerlei wetten en regels waaraan u moet voldoen.

…u bent werkgever en u krijgt te maken met een langdurig zieke werknemer. Naast de kosten die dit met zich meebrengt moet u als werkgever ook voldoen aan ingewikkelde verplichtingen.

Re-integratietraject in kaart

Wet verbetering poortwachter

Re-integratieverplichtingen zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter (WVP) die sinds 2002 van kracht is in Nederland. De wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen, met een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts, inspannen om de betreffende zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen:

Het eerste ziekte jaar: Plan van Aanpak

Na 6 weken ziekte moet er een Probleemanalyse opgesteld worden door een bedrijfsarts. Daarna moeten werkgever en werknemer een Plan van Aanpak opstellen binnen 8 weken na de eerste ziektedag. In dit document worden de werkhervattingsafspraken vastgelegd. Vervolgens wordt de belastbaarheid regelmatig beoordeeld door de bedrijfsarts. Ook wordt de werkhervatting regelmatig geëvalueerd door werkgever en werknemer. Deze evaluatie en aanvullende afspraken worden vastgelegd in een Bijstelling van het Plan van Aanpak. In de 42e week moet de werkgever de zieke werknemer melden bij het UWV. Hierna moeten werkgever en werknemer een eerste jaars Evaluatie van het Plan van Aanpak opstellen tussen de 46e en de 52e week. Aan het eind van het eerste ziektejaar kan een arbeidsdeskundig onderzoek worden uitgevoerd.

Eind eerste ziekte jaar: Arbeidsdeskundig onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek dient om de re-integratiemogelijkheden van de zieke werknemer in kaart te brengen. De arbeidsdeskundige beoordeelt of de werknemer terug kan keren in zijn of haar oude functie. Als dat niet kan, kijkt hij of zij of de functie passend te maken is en of er andere passende functies beschikbaar zijn bij de huidige werkgever (eerste spoor). Is dit niet het geval, dan zal er een re-integratie opgestart worden waarbij gezocht wordt naar passend werk bij een andere werkgever (tweede spoor).

Eind tweede ziekte jaar: Eindevaluatie en WIA-aanvraag

Aan het einde van het tweede ziektejaar vullen werkgever en werknemer samen een Eindevaluatie van het Plan van Aanpak in. Blijft de werknemer ziek? Dan zal het UWV in de 87e week na de eerste ziektedag een WIA-aanvraagformulier naar de werknemer toesturen, met het verzoek om dit samen met de eindevaluatie van het Plan van Aanpak en het re-integratieverslag in te dienen. Na beoordeling van de WIA-aanvraag, het re-integratieverslag en de evaluatie van het Plan van Aanpak zal het UWV een WIA-keuring uitvoeren.

Inspanningsverplichting en loondoorbetaling

Zowel de werkgever als de werknemer hebben een inspanningsverplichting. Daarnaast heeft een werkgever de verplichting om bij ziekte gedurende minimaal 70% van het loon door te betalen. Let wel: in het eerste jaar is dit gelimiteerd tot minimaal het wettelijke minimum loon.

Vragen?

NLG Arbo helpt u graag bij de correcte uitvoering van het re-integratie proces. Neem gerust contact op met uw casemanager van NLG Arbo via [email protected] of bel 0578-200100.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven