• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1
Cyberweerbaarheid

Subsidie in de strijd tegen cybercriminaliteit

Heeft u een kleine onderneming? Dan is het vrijwel zeker dat u te weinig maatregelen neemt tegen cybercriminaliteit. En dat terwijl deze vorm van criminaliteit inmiddels de grootste bedreiging voor MKB-Nederland is. Om die reden is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze week een pilot gestart in de vorm van een subsidieregeling ‘Mijn Cyberweerbare Zaak.’

Subsidie in de strijd tegen cybercriminaliteit

Waarom blijft actie uit?

Veel ondernemers weten namelijk wel dat cyberweerbaarheid belangrijk is, maar ondernemen weinig of geen actie. Het Digital Trust Center, onderdeel van het ministerie van EKZ, wil nu onderzoeken hoe dat komt en of de financiering van cyberweerbaarheid een drempel vormt. Als kleine onderneming kunt u daarom nu subsidie ontvangen voor de kosten van de aanschaf en implementatie van één of meer cruciale cyberweerbaarheidsmaatregelen. Denk hierbij aan de inrichting van back-ups, een wachtwoordmanager of het laten uitvoeren van een risico-inventarisatie.

1 aanvraag, maximaal €1.250,-

De subsidie bedraagt 50% van de kosten van een IT-dienstverlener, met een maximum van €1.250,- per aanvraag of aanvrager. Als onderneming kunt u één keer een beroep doen op deze subsidieregeling. Aanvragen kan nog tot 1 november 2023 en het totale beschikbare subsidiebudget voor Mijn Cyberweerbare Zaak is €300.000,- Het bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.  

Waar begint u?

Op de website van Het Digital Trust Center kunt u binnen een paar vragen zien aan welke onderwerpen u binnen uw organisatie aandacht moet besteden.

Kunnen wij u helpen?

Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of een risico-inventarisatie voor uw onderneming. Daarin komen alle aspecten van cyberweerbaarheid aan bod.

  1. Intake: we maken graag kennis met u. Digitaal, telefonisch of persoonlijk. Aan de hand van de informatie over uw bedrijf, maken wij een offerte en risicoanalyse afgestemd op uw onderneming. Dit gesprek is altijd vrijblijvend. 
  2. Inventarisatie: wij geven u een uitgebreide vragenlijst waarmee zowel het niveau van uw digitale beveiliging als het cyberbewustzijn van uw werknemers in kaart wordt gebracht. Het invullen van deze vragenlijst kost slechts 30 minuten.
  3. Consult: vervolgens gaan we samen aan de slag. U ontvangt van ons een uitgebreid rapport over de cyberweerbaarheid van uw onderneming. Vervolgens legt een cybersecurityspecialist uit wat u kunt doen om uw cyberweerbaarheid te verbeteren. Pas daarna kijken wij of én welke verzekering bij de nieuwe en verbeterde situatie zou passen. Zo bent u optimaal beschermd en verzekerd.

Wat is een cyberverzekering?

Hier leest u welke dekkingen een cyberverzekering uw onderneming kan bieden. Denk aan een dekking voor de bedrijfsstilstand, een claim van de Autoriteit Persoonsgegevens of de kosten van forensisch onderzoek. 

Meer informatie

Bij Veldhuis Advies adviseren wij u graag over de preventieve maatregelen die u kunt nemen om uw bedrijf tegen een cyberaanval te beschermen, maar ook om het risico op een faillissement naar aanleiding van een cyberaanval te voorkomen. Wilt u met ons sparren over de risico’s die uw onderneming loopt en de mogelijke oplossingen die een cyberverzekering kan bieden? Neem dan gerust contact met ons op via [email protected] of bel naar 0578-699789. Wij helpen u graag.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven