• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Uw pensioen: sta er regelmatig bij stil

Vaak denken we dat het kopen van een huis de grootste financiële uitgave is die mensen in hun leven doen. Dat is niet waar. Meestal is met het pensioen een (veel) groter bedrag gemoeid dan met de aanschaf van een huis. Maar in ons dagelijks leven krijgt het onderwerp pensioen niet de aandacht die het verdient.

Uw pensioen: sta er regelmatig bij stil

Inkomen van een groot deel van uw leven

Door betere gezondheidszorg, voeding en leefomgeving stijgt de gemiddelde levensverwachting van mensen in Nederland. We worden dus steeds ouder. En dat betekent dat we een steeds langere periode voor ons inkomen afhankelijk worden van andere inkomsten dan inkomsten uit arbeid.

De basis van het inkomen na pensionering wordt gevormd door een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Hier heeft elke inwoner van Nederland recht op. Vroeger ging deze uitkering in op het moment dat iemand 65 jaar werd. Sinds een paar jaar schuift de ingangsdatum van de AOW mee op grond van de ontwikkeling van de levensverwachting. Daardoor gaat de uitkering in de loop van de jaren op een steeds later moment van iemands leven in. Voor mensen die geboren zijn na 31 december 1957 is de ingangsleeftijd van de AOW op dit moment bijvoorbeeld al 67 jaar.

Inzicht in uw inkomen na pensioen

Veel mensen hebben geen goed beeld van het inkomen waarop zij kunnen rekenen als zij met pensioen gaan. Dat komt vooral doordat veel mensen naast de AOW-uitkering ook recht hebben op een pensioenuitkering die zij hebben opgebouwd bij werkgever(s). Weet u eigenlijk wat uw inkomen wordt als u met pensioen gaat?

De overheid vindt het belangrijk dat iedereen een goed inzicht heeft in zijn toekomstig inkomen. Om u daarbij te helpen is de website  www.mijnpensioenoverzicht.nl  ontwikkeld. U vindt hier op een heldere informatie over uw eigen pensioensituatie. Als het goed is, ziet u wanneer uw AOW-uitkering ingaat, maar ook welk pensioen u bij welke werkgever heeft opgebouwd. En wanneer deze pensioenen tot uitkering komen. U ziet ook wat al die verschillende uitkeringen naar verwachting op de pensioendatum in uw geval betekenen.

Het is bekend dat een hoog percentage van mensen die relatief dicht bij hun pensioendatum zijn, deze site bezoeken. Een recent onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat van de mensen van 56 jaar of ouder maar liefst 71% deze site in het afgelopen jaar heeft bezocht. Maar omgekeerd is te zien dat naar mate de pensioenleeftijd verder in de tijd ligt, minder mensen de site bezoeken. In de leeftijdscategorie 20-35 jaar heeft slechts 30% deze site het afgelopen jaar bezocht.

Hoe eerder, hoe beter!

U kunt veel keuzes maken als het over uw pensioen gaat. Bijvoorbeeld over de gewenste hoogte van het pensioeninkomen. Of de leeftijd waarop u het pensioen wilt laten ingaan. Maar ook of u de hoogte van de uitkering door de jaren heen: moet dit een gelijk bedrag  blijven? Of heeft u liever in de eerste jaren een hogere uitkering dan de jaren daarna?

Ook over de financiële zekerheid voor een eventuele partner, kunt u verschillende keuzes maken.

Zullen we uw pensioensituatie eens samen doornemen

Ondanks de informatie op www.mijnpensioenoverzicht.nl vinden veel mensen het toch lastig om een goed inzicht te krijgen wat ze nu echt aan inkomen kunnen verwachten op het moment dat zij met pensioen gaan. En dat is wel belangrijk, bijvoorbeeld om te weten of u na pensionering de lasten van uw eigen woning nog kunt opbrengen.

Wij helpen u graag om een goed inzicht te krijgen wat u aan inkomen in de toekomst kunt verwachten. Hoe eerder u over deze informatie beschikt, hoe meer opties u heeft om nu aanpassingen te doen waardoor u uw wensen voor later mogelijk kunt maken. Neem hiervoor gerust contact op met ons. U kunt ons bereiken via [email protected] of door te bellen naar 0578 – 211 000. Wij helpen u graag!


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven