• Persoonlijk advies
 • Alle kennis in huis
 • Complete oplossingen
 • Volledig ontzorgd
 • klantwaardering 9,1
AVG en Privacy

Uw privacy bij Veldhuis Advies

De wereld zoals wij die kennen is de afgelopen decennia in rap tempo veranderd. Nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden en nieuwe voordelen, maar ook nieuwe bedreigingen. Want weet u nog wie er allemaal over uw persoonsgegevens beschikken? Wat doen diegenen er mee? En hoe en waar worden deze gegevens bewaard? De digitale opslag van uw persoonsgegevens brengt risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het risico op (online) identiteitsfraude en andere cybercriminaliteit. In deze blog leest u meer over hoe uw privacy geregeld is bij Veldhuis Advies.

Uw privacy bij Veldhuis Advies

Wat houdt de Privacywet voor consumenten in?

Het digitaal verwerken en delen van persoonsgegevens kent geen (lands)grenzen meer en wordt steeds eenvoudiger en gebruikelijker. Denk aan het versturen van een e-mail of het bestellen in een (buitenlandse) webshop. Daarom is het noodzakelijk dat uw gegevens in de hele EU worden beschermd. Vanaf 25 mei wordt de Europese Privacywet (GDPR) daarom van toepassing. In Nederland wordt de wet doorgevoerd onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn uw naam, adres en woonplaats. Maar ook uw telefoonnummer en locatiegegevens (zoals uw IP-adres) zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als uw ras, godsdienst of gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Met de AVG krijgt u meer mogelijkheden om uw gegevens te beheren en om voor uzelf op te komen wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt. Hiertoe heeft u de volgende rechten:

 1. Recht op duidelijke informatie over wat er met uw persoonsgegevens gedaan wordt.
 2. Recht op inzage in de gegevens die van u opgeslagen en verwerkt worden.
 3. Recht op het wijzigen of rectificeren en aanvullen van uw gegevens.
 4. Recht op beperking van de verwerking. U bepaalt welke persoonsgegevens er wel en niet verwerkt mogen worden.
 5. Recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten en profilering.
 6. Recht op het overdragen van uw persoonsgegevens, ofwel ‘dataportabiliteit’.
 7. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 8. Recht om ‘vergeten’ te worden. Een bedrijf moet al uw gegevens verwijderen of anonimiseren.

Meer informatie over uw rechten leest u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe gaat Veldhuis Advies om met mijn persoonsgegevens?

Ook bij Veldhuis Advies verwerken we persoonsgegevens. Handelingen die volgens de Privacywet in ieder geval onder ‘verwerken’ vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen en zelfs het vernietigen van gegevens.

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens hebben we een rechtmatige grondslag. Dat wil zeggen dat we uw gegevens verwerken om uw verzekeringen of uw hypotheek goed te kunnen afsluiten en beheren. Of wanneer dit in het belang van onze bedrijfsvoering is, bijvoorbeeld om aan wet- en regelgeving te voldoen of bij marketingcampagnes. In andere gevallen of wanneer er geen relatie met u is, hebben we uw toestemming nodig om uw gegevens te verwerken. Die toestemming moet u ons dan per persoonsgegeven, zoals uw naam, adres, bankrekeningnummer of koophistorie, apart geven. Lees hierover meer in ons privacy reglement.

Alleen de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze overeenkomst of een andere rechtmatige verwerking mogen we verwerken. Daarbij mogen we deze gegevens ook niet onbeperkt verwerken. Per gegeven of situatie hebben we hiervoor bewaartermijnen opgesteld en onze processen hierop aangepast. Daarnaast hebben we ook technische stappen ondernomen om uw gegevens nog beter te beschermen.

AVG-Projectleider Wichert Koopman vertelt: “Vanuit onze eigen behoefte om ‘in control’ te zijn, zijn we al vroeg begonnen om met een projectgroep alle processen per team in kaart te brengen. Vragen die we hierbij wilden beantwoorden zijn:

 • Welke verwerkingen vinden er plaats en met welk doel?
 • Welke persoonsgegevens leggen we vast en op welke plekken?
 • Welke middelen gebruiken we hiervoor? Aan wie verstrekken we gegevens?
 • Welke risico’s lopen we daarbij? Welke (beveiligings)maatregelen kunnen we treffen?

We hebben er bewust voor gekozen om alle afdelingen hierbij te betrekken. Daar zitten tenslotte de mensen die alle ins en outs van de processen kennen, waardoor we een compleet beeld hebben gekregen. Bovendien hebben we daarmee draagvlak gecreëerd binnen onze organisatie. Deze wet- en regelgeving raakt tenslotte niet alleen onze klanten, maar ook al onze eigen medewerkers.”

Systeembeheerder Jurgen Blankenstijn vult aan: “We passen ons beleid en werkwijzen hier geleidelijk op aan. Zodat alleen degenen die met de gegevens te maken horen te hebben, de betreffende gegevens dan ook daadwerkelijk kunnen inzien of wijzigen.”

Verzoek indienen bij onze functionaris persoonsgegevens

Op uw verzoek moeten we kunnen aantonen welke gegevens we van u verwerken, vanaf wanneer we die verwerken en hoe en hoelang we die verwerken. “Alleen met het treffen van voorbereidingen zijn we er niet,” vervolgt Koopman, “Bij Veldhuis Advies hebben we daarom, op advies van de AVG-projectgroep, een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris houdt binnen onze organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Bij onze bestaande, maar ook bij nieuwe processen.”

Een verzoek tot inzage, wijzigen, beperken of overdragen van uw gegevens kunt u vanaf 25 mei indienen bij onze functionaris gegevensbescherming Herma Westerink via tel. 0578-699760 of [email protected].

Zo snel mogelijk zullen we op uw verzoek reageren, maar uiterlijk binnen een maand. Bij complexe verzoeken kan het voorkomen dat we iets meer tijd nodig hebben, dan brengen we u hier tijdig van op de hoogte. Wanneer we geen gehoor aan uw verzoek kunnen geven, dan zullen we dit altijd onderbouwen.

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan eerst contact met ons op via tel. 0578-699760 of dien uw klacht in via ons klachtenformulier, klik hier.

Wanneer wij er samen niet uit komen kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 • Nieuwsbrieven

Wanneer u klant bent bij Veldhuis Advies mogen wij u voor marketingdoeleinden aanschrijven. Wel heeft u te allen tijde de mogelijkheid om u eenvoudig uit te schrijven voor een (digitale) nieuwsbrief. Let wel; er zijn verschillende nieuwsbrieven in omloop. Voor elke nieuwsbrief dient u zich afzonderlijk uit te schrijven. Bijvoorbeeld wanneer u stopt met werken, kunt u zich uitschrijven voor onze zakelijke nieuwsbrief. Maar onze particuliere nieuwsbrief kan mogelijk wel interessant voor u blijven.

Bent u geen klant, maar ontvangt u wel onze digitale nieuwsbrieven? In dat geval heeft u uzelf online ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Daarmee heeft u toestemming aan ons gegeven om u aan te schrijven. Op verzoek kunnen we aantonen wanneer dit is geweest en voor welke nieuwsbrief.

 • Direct marketingcampagnes

Wanneer wij bij Veldhuis Advies een direct mailing doen dan kan het voorkomen dat we uw gegevens via derden hebben aangekocht. Hierbij gaan we ervan uit dat die partij uw gegevens rechtmatig heeft verkregen. Of we maken gebruik van algemene, openbare gegevens zoals een info-adres. In beide gevallen mogen we u met reclame aanschrijven. Naast de Privacywet gelden dan ook de regels van de Reclamecode.

Direct marketing kan ook ongeadresseerde huis-aan-huisverspreiding zijn. In dat geval zijn er geen persoonsgegevens verwerkt. Ook hier geldt de Reclamecode.

 • Uitschrijven of verwijderen?

Uiteraard heeft u ook het recht om ‘vergeten’ te worden. Op uw verzoek kunnen we dan al uw gegevens verwijderen. Let wel; het verzoek zelf wordt dan ook verwijderd. Het kan dan voorkomen dat u via direct marketing in de toekomst wel weer aangeschreven wordt als ‘nieuwe prospect’. Wilt u dit voorkomen? Dan kunt u zich beter uitschrijven, zodat we kunnen onthouden dat u geen reclame-uitingen wilt ontvangen.

Ophef over de AVG vooral onder bedrijven

De ophef rondom de AVG leeft voornamelijk onder bedrijven. Zij moeten met de invoering namelijk aantoonbaar meer verantwoordelijkheid nemen over de verwerking van uw persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt niet alleen meer bevoegdheid, maar ook de plicht om klachten van particulieren in behandeling te nemen. Daarbij kunnen er ook meer (hoge) boetes aan bedrijven worden uitgedeeld. Vandaar de ophef. Echter was in Nederland al sinds 2001 de Wet bescherming persoonsgegevens van kracht, die slechts op een aantal punten verschilt van de AVG.

Bedrijven die al aan de wet uit 2001 voldeden, hoeven zich weinig zorgen te maken. Wel moeten alle bedrijven, stichtingen en verenigingen een verwerkingsregister opstellen en verwerkersovereenkomsten sluiten met partijen waarmee wordt samengewerkt. Hierin wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens. Zo wordt ook duidelijk bij wie klachten en aansprakelijkheid verhaald kan worden. 

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij Veldhuis Advies? Neem dan gerust contact met ons op via tel. 0578 – 699760 of [email protected].

 

> Lees ook: Onze verwerking van uw personeelsgegevens (voor bedrijven)


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven