• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1
Voor werkgevers

Vanaf augustus 9 weken van het ouderschapsverlof grotendeels betaald

Op 2 augustus is de Wet betaald ouderschapsverlof ingegaan. Ouders of verzorgers kunnen een uitkering aanvragen van 70% van hun dagloon, over maximaal 9 weken van het ouderschapsverlof. 

Vanaf augustus 9 weken van het ouderschapsverlof grotendeels betaald

Ouderschapsverlof voortaan deels betaald

De uitkering is voor iedere ouder of verzorger die in loondienst werkt. Ook is de regeling nu beschikbaar gemaakt voor alfahulpen en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s). Ouders hebben recht op ouderschapsverlof tot hun kind 8 jaar oud is. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Hiervan krijgt de ouder of verzorger voortaan negen weken voor 70% doorbetaald.

Voorwaarde is dat dat deel van het verlof binnen één jaar na de geboorte van het kind wordt opgenomen. Gaat het om een adoptie- of pleegkind? Dan moet dit deel van het verlof opgenomen worden binnen 1 jaar nadat het kind in het gezin is opgenomen en het kind mag maximaal 8 jaar oud zijn. 

Is het kind voor 2 augustus 2022 geboren? Dan is er soms toch betaald ouderschapsverlof mogelijk.
Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind hebben gekregen. Het kind moet op 2 augustus 2022 jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werknemer zijn. En nog niet het volledige recht (26 keer de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen. Ook in deze situatie geldt dat alleen betaald ouderschapsverlof kan worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

Aanvullend geboorteverlof

Naast het standaard geboorteverlof, ook wel bekend als kraamverlof of vaderschapsverlof, kan er nu ook nog aanvullend verlof via het UWV aangevraagd worden, tegen 70% vergoeding op basis van het dagloon . Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierdoor krijgt u extra tijd om te wennen aan het nieuwe leven met uw kind. Het gaat om maximaal vijf keer het aantal uren van de werkweek. Het verlof is ook flexibel op te nemen, bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar of verspreid over 6 maanden. Ook deze regeling is nu beschikbaar voor alfahulpen en DGA's.

 

 


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven