• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Veiligheidstips voor telefoon- en fietsaccu’s

Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met diverse andere partijen tien tips opgesteld hoe lithium-ionbatterijen veilig kunnen worden gebruikt. De batterijen en accu’s worden steeds vaker in apparaten gebruikt, waardoor de kans dat het fout gaat ook toeneemt.

Veiligheidstips voor telefoon- en fietsaccu’s

Toename van gebruik accu’s en batterijen verwacht

Lithium-ionbatterijen vormen de energiebron in veel verschillende elektrische apparaten in de industrie, huishoudens en op de weg. De batterijen zijn met andere woorden niet meer weg te denken uit de maatschappij. Bovendien maakt het klimaatakkoord alternatieve energie noodzakelijk en batterijen zijn van grote waarde voor de opslag van energie. Alleen al daarom wordt een verdere toename van buurtbatterijen, e-containers en e-voertuigen verwacht.

Verkeerd gebruik brengt risico’s met zich mee

Maar, de innovatie brengt ook risico’s met zich mee, vooral als de batterijen verkeerd worden gebruikt. Het is dan ook belangrijk dat de gebruiker de risico’s kent en zorgvuldig met de batterijen omgaat. Omdat de lithium-ionbatterijen nog relatief nieuw zijn, hebben de meeste gebruikers nog weinig kennis en ervaring met het gebruik. Het Verbond hoopt dat de tips een bijdrage leveren aan zorgvuldig gebruik van de batterijen en accu’s, zodat de (brand)risico’s zo veel mogelijk beperkt blijven.

Lees ook: Enorme stijging aantal woningbranden door goedkope opladers

Lithium-ionbatterijen en -accu’s

Lithium-ionbatterijen vormen de energiebron in veel verschillende elektrische apparaten. Ze worden vaak gebruikt voor elektrische fietsen, scooters, smartphones en tablets. In dit type batterij zit in verhouding veel meer energie dan in een standaard penlite batterij.

10 tips om veilig om te gaan met batterijen en accu’s

1. Lees de handleiding.
Lees en volg de bijgeleverde handleiding van de fabrikant over specifieke tips voor de accu. Daarin staat duidelijk beschreven hoe en waar de batterij opgeladen kan en mag worden.

2. Gebruik alleen het geleverde of geadviseerde lader en accupakket.
Imitatie-opladers kunnen de accu beschadigen, ook al hebben deze soms dezelfde specificaties. Een lader- en accupakket zijn van fabriekswege op elkaar afgestemd.

3. Voorkom blootstelling van de accu en lader aan hoge of extreem lage temperaturen.
Lithiumaccu’s zijn gevoelig voor extreem hoge en lage temperaturen. Zeker bij extreem hoge temperaturen kunnen de accu’s nog warmer worden en daardoor doorbranden of zelfs ontploffen. Denk aan een mobiele telefoon in de zon op een dashboard.

4. Laad tenminste eens in de drie maanden op.
Ook lithiumbatterijen lopen langzaam leeg en kunnen bij lage spanning beschadigen.

5. Is de accu gevallen, beschadigd of vervormd? Leg deze buiten en lever zo snel mogelijk in!
Gevallen, beschadigde of vervormde accu’s kunnen doorbranden of zelfs ontploffen.

6. Laat de accu altijd door een deskundige onderhouden.
Laat niet door een willekeurig iemand aan de accu sleutelen of repareren, daar is dit type accu te gevoelig voor.

7. Leg de accu op een stabiele, onbrandbare plek tijdens het opladen.
Tijdens het opladen wordt de accu warm en kan daardoor op een brandbare ondergrond spontaan tot brand leiden.

8. Laad de accu bij voorkeur overdag op.
Gaat er iets mis tijdens het opladen? Dan is dit overdag gelijk zicht- en ruikbaar en kunt u actie ondernemen.

9. Haal de accu van de lader als deze vol is.

10. Gebruik rookmelders in de ruimte waar accu’s opgeladen worden.

Maar de belangrijkste tip is:
Is de accu vervormd, komen er giftige gassen vrij of staat hij in brand? Verlaat de ruimte en bel 112!


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven