• Persoonlijk advies
 • Alle kennis in huis
 • Complete oplossingen
 • Volledig ontzorgd
 • klantwaardering 9,1

Veldhuis Advies in beweging

Veldhuis Advies geeft financieel advies aan particulieren, ondernemers en werkgevers over financiële planning, hypotheken, pensioenen, arbeidsongeschiktheid, zorg-, bedrijfs- en werknemersverzekeringen. Het bedrijf telt 60 medewerkers. De hoofdactiviteit is het adviseren van werkgevers en ondernemers. Advies over duurzame inzetbaarheid aan werkgevers en het in kaart brengen van de kosten en baten hiervan wordt daarbij steeds belangrijker. Bob Veldhuis, directeur, vertelt hoe zij aandacht voor geluk en bewegen in hun bedrijf handen en voeten hebben gegeven.

Veldhuis Advies in beweging

Wat is er gedaan?

Bob Veldhuis: “Ik kwam steeds meer tot het besef dat het bevorderen van ‘geluk en gezondheid’ van onze klanten en medewerkers belangrijk is en rendeert. Om dit uit te kunnen dragen zijn we bij onszelf begonnen.”

Over dit thema zijn we met onze medewerkers eind 2014 in gesprek gegaan. In verschillende sessies, waarin steeds een mix van vertegenwoordigers uit verschillende teams aanwezig waren, zijn we gaan praten over onze missie, visie, strategie en kernwaarden. Verrassend genoeg zaten we snel op één lijn. De uitkomsten van de sessies zijn verwerkt in onze missie en visie:

Het streven naar een duurzame bijdrage aan het geluk en de gezondheid van mensen en ondernemingen door medewerkers in staat te stellen de (financiële) zorgen van mensen weg te nemen, met de ambitie: iedereen een (beetje) gelukkiger maken.

Zitgedrag, vitaliteit en leefstijl van belang

Vitaliteit en leefstijl kwamen aan bod als een belangrijk thema. De medewerkers van Veldhuis Advies zijn allen werkzaam op een kantoorlocatie. Zoals op veel kantoren ‘zitten’ mensen het grootste gedeelte van de tijd. Net als fysieke overbelasting kan ook fysieke onderbelasting leiden tot gezondheidsklachten, een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes, bewegingsapparaatklachten en depressie. Het besef hiervan werd ondersteund door een presentatie van het NISB waarin de effecten van zitten werden toegelicht. Vooral het wetenschappelijke bewijs droeg bij aan het gevoel van urgentie bij mij en bij de medewerkers.

Dit moment viel samen met de verbouwing met het kantoor wat ruimte bood voor een nieuwe kantoorinrichting. Begin 2015 werd daarom de projectgroep ‘kantoorinrichting’ opgericht. Verbeterpunten en wensen van medewerkers werden geïnventariseerd. Daarnaast werd ook de input van de interieurarchitect meegenomen. Na het testen van de inrichting en het meubilair hebben we de investeringsbeslissing genomen.

Meubilair en acties!

En inmiddels hebben we: in hoogte verstelbare bureaus, speciale stoelen, swoppers (krukjes waarop jezelf balans moet houden), deskbikes, mini-crosstrainers, balance boards, sta/zit vergaderruimtes. Lopen wordt gestimuleerd door het afval centraal te verzamelen en ook het printen en koffie en thee centraal aan te bieden. Ook is de kantine verbouwd en hebben de medewerkers van de kantine cursussen gevolgd op het gebied van gezonde voeding. Nu hebben we biologische producten en gezonde smoothies. Daarnaast stimuleren we het drinken van water en ontmoedigen we het gebruik van suiker en koffie. Alle medewerkers krijgen dagelijks een gezonde snack (nootjes/smoothie).

Verder is er aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Via de collectieve ziektekostenverzekeraar kunnen medewerkers vrijwillig een lifestyle check doen met een mogelijkheid tot coaching. We zijn van plan dit volgend jaar te herhalen. Verder investeren we in medewerkers door opleidingen, daar beknibbelen we niet op, zo stimuleren we mensen om zichzelf te ontwikkelen.

Waren er dilemma's in het proces?

Het meekrijgen van mensen lukt niet meteen, in de sessies die we organiseerden was dat heel verschillend. Met name mensen die al veel aan sport doen waren lastiger te overtuigen. Zij hebben al een zekere discipline. Maar de mensen met de meeste kritiek zitten nu elke dag op een swopper!

Wat verder goed werkte is dat mensen merkten dat ik geen dubbele agenda had. Er zit altijd een natuurlijke spanning tussen werkgever en werknemer. Maar door het heel vroeg betrekken van de medewerkers en het feit dat ik de beslissingen goed kon uitleggen werd de implementatie bevorderd.

Wat levert het op?

In de afgelopen 7 jaar is een stijging van de klanttevredenheid zichtbaar. Bob Veldhuis: ik denk dat dat ook te maken heeft met de manier waarop wij met klanten omgaan waarbij we onze overtuiging en visie overdragen. Verder zien we ook dat we als bedrijf groeien, terwijl veel bedrijven in de sector krimpen. Verder kwam uit het MTO dat medewerkers de werkplek meer waarderen, van een 7,2 in 2014 naar een 8,5 in 2015. Tot slot hebben we een korte enquête gehouden onder de medewerkers over de werkplek (door 80% ingevuld). De ervaringen met de nieuwe situatie zijn positief, bijna iedereen doet er aan mee, 89% is overtuigd dat dynamisch werken gezonder is en 68% voelt zich fitter. Tevens is bijna de helft privé ook gezonder gaan leven.

Verder zien we ook dat onze aanpak zich verspreidt naar het privé leven: fitnessen, een swopper voor thuis. Medewerkers komen ook zelf met verzoeken, bijvoorbeeld om twee ‘Veldhuis’ fietsen aan te schaffen voor tijdens de lunch. Daar staan we voor open en ik moedig mensen aan om met ideeën te komen, dat is niet brutaal!

“Men draagt het uit, men neemt het privé ook over!”

De continuïteit is wel een uitdaging. We zien bijvoorbeeld dat enkelen nu minder intensief gebruik maakt van het meubilair dan in het begin. Onze overtuiging is echter dat mensen elkaar aansteken. De werkomgeving inspireert daartoe. Nieuwe medewerkers pakken daardoor uit zichzelf het dynamisch werken op en wanneer ze dat niet doen dan praat ik daar met mensen over.

Waarom zou je niet gezonder willen werken?

We staan letterlijk voor alles open dat de gezondheid of het geluk van onze medewerkers kan bevorderen. Uiteraard moeten we het financieel allemaal wel aankunnen, maar in onze ogen is vrijwel elke investering in gezondere medewerkers een rendabele.

Mini pay-it-forward

We delen onze aanpak: in maart komen 10 collega bedrijven langs om te zien hoe wij het aanpakken. Onze aanpak verspreidt zich via mond tot mond reclame.

Samengevat:

 • Wees zelf overtuigd van het nut;
 • Plaats het in brede context: het gaat niet om dynamisch werken, het gaat om gezondheid;
 • Betrek medewerkers vanaf het begin;
 • Informeer hen ook over wetenschappelijke onderbouwing van de negatieve effecten van zitten;
 • Laat je adviseren;
 • Stel niets verplicht maar geef wel duidelijke adviezen en richtlijnen;
 • Houd het thema op de agenda.

Gouden tip

“Als je zelf intrinsiek gemotiveerd bent, dat aandacht voor geluk en gezondheid bijdraagt aan het bedrijfssucces, dan raken medewerkers er vanzelf van overtuigd dat je goed wilt doen, en dat draagt bij aan wederzijds vertrouwen. Plaats je aanpak daarnaast in een bredere context, niet één fietsmeubel, maar start met een visie en betrek medewerkers vanaf het begin. Dan verdien je je investeringen makkelijk terug! Als je als werkgever niet direct de toegevoegde waarde ziet, reken dan eens uit wat het kost als een medewerker uitvalt!”


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven