• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Wat als uw bedrijf stil komt te liggen door bijv. waterschade?

Na een brand, storm of inbraak heeft u als ondernemer materiële schade. Maar het kan ook zijn dat uw zaak tijdelijk dicht moet. Dat kost u omzet terwijl u wel uw medewerkers moet doorbetalen. Dat risico is te verzekeren met een bedrijfsschadeverzekering. Maar let goed op de voorwaarden en wees extra alert wanneer u zich tegen de gevolgen van wateroverlast wilt verzekeren.

Wat als uw bedrijf stil komt te liggen door bijv. waterschade?

Bedrijfsschadeverzekering voor de gevolgen van een grote schade

Een bedrijfsschadeverzekering wordt vaak gesloten in combinatie met een inventaris- en goederenverzekering of een gebouwenverzekering. Waar deze verzekeringen de materiële schade vergoeden, is de bedrijfsschadeverzekering er namelijk voor de gevolgen van een schade. Het loont daarbij de moeite om goed naar de verschillen in voorwaarden te kijken en te beoordelen waar uw onderneming het beste mee geholpen is.

Voorbeelden van bedrijfsschade, ofwel omzetderving

Wat als een toeleverancier waarvan uw bedrijf afhankelijk is een materiële schade heeft en niet kan leveren?
Onderzoeksbureau MoneyView zocht uit dat in minder dan de helft van de gevallen die kosten worden vergoed. Wordt er wel een vergoeding verleend, dan is die altijd gemaximeerd.

En wat als een winkelcentrum moet sluiten door bijvoorbeeld een brand?
Wanneer uw onderneming daar is gevestigd, dan heeft u daar direct of indirect last van, ookal is uw eigen winkel niet getroffen door die brand. In zo'n geval biedt ongeveer driekwart van de onderzochte verzekeringen dekking, zegt MoneyView.

Voordat u een verzekering afsluit, is het dus van belang om de risico’s van uw specifieke onderneming in kaart te (laten) brengen en te kijken of die situaties gedekt zijn.

 

Omzetderving als gevolg van waterschade bij driekwart van de verzekeringen niet gedekt

De situatie van wateroverlast verdient extra aandacht. Overstromingen als gevolg van een primaire waterkering (direct aan zee of grote rivier) zijn voor een MKB-ondernemer niet te verzekeren. Verzekeraars verlenen in toenemende mate wél dekking voor het overstromen van secundaire waterkeringen (langs regionale rivieren of kanalen) als het gaat om materiële schade. Echter: slechts 27% van de verzekeringen vergoedt op dat moment ook de bijbehorende bedrijfsschade, zo onderzocht MoneyView. Ondernemers die in de buurt van dergelijke secundaire waterkeringen hun bedrijf hebben, dan wel andere vormen van wateroverlast willen verzekeren, doen er dan ook goed aan zich zorgvuldig te laten adviseren.

Als het gaat om bedrijfsschade als gevolg van directe of indirecte neerslag en opeenhoping van water op het dak, zijn de voorwaarden ruimhartiger en volgt er bij iets minder dan driekwart van de verzekeringen een schadeloosstelling. Is uw bedrijf kwetsbaar voor een overstroming? Wees dan dus extra alert wanneer u een verzekering selecteert.

Meer informatie

Het verschilt per verzekeraar wat de bedrijfsschadeverzekering dekt en voor welke waarde (verzekerde som). Ook kunnen er preventiemaatregelen gevraagd worden. Wij zoeken voor u de beste verzekering bij uw situatie. Heeft u nog vragen? Dan kunt natuurlijk contact met ons opnemen. Bel 0578-699789 of mail naar [email protected]. We helpen u graag.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven