• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Verzuim-ontzorgverzekering verlicht de loondoorbetalingsplicht voor MKB

Werkgevers moeten het loon van een werknemer bij ziekte de eerste twee jaar doorbetalen. Vaak gaat het om een 100% doorbetaling, afhankelijk van de cao. Met name voor kleine werkgevers kan dit een zware financiële druk geven. Met een ziekteverzuimverzekering ontvangt de werkgever financiële ondersteuning vanuit de verzekeraar. Maar de premie voor deze verzekering kan relatief hoog zijn en ook zwaar drukken op kleine werkgevers. De politiek onderkent het probleem en introduceert de verzuim-ontzorgverzekering voor kleinere werkgevers.

Verzuim-ontzorgverzekering verlicht de loondoorbetalingsplicht voor MKB

 

Werkgevers voorzichtig met aannemen nieuw (flexibel) personeel

De arbeidsmarkt is de laatste jaren steeds flexibeler geworden. De politieke leiders zien graag dat werkgevers sneller extra personeel aannemen, maar werkgevers zijn hier nog voorzichtig mee. De wetgeving rondom flexibel personeel is in 2015 strenger geworden: tijdelijke werknemers moeten eerder een vast contract krijgen en in sommige gevallen bestaat er zelfs recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding).

In 2020 komt de MKB verzuim-ontzorgverzekering

De politiek heeft met werkgeversorganisaties en verzekeraars een kaderconvenant afgesloten over de zogenaamde MKB verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzuimverzekering moet het probleem van hoge lasten van langdurig zieken voor kleine werkgevers vanaf 2020 stukken kleiner maken. Over de inhoud van de verzekering zijn afspraken gemaakt met het Verbond van Verzekeraars.

Hoofdlijnen nieuwe ontzorgverzekering

De politiek heeft een aantal minimale eisen opgesteld waar een verzuim-ontzorgverzekering aan moet voldoen. Het belangrijkste hierbij is dat werkgevers na twee ziektejaren niet worden geconfronteerd met onaangename verrassingen.

  • De verzekering is Poortwachter ‘proof’: als de werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en de verzekeraar opvolgt, vergoedt de verzekeraar eventuele loonsancties.
  • De verzekering bevat re-integratiedienstverlening gericht op werkhervatting binnen het eigen bedrijf (eerste spoor), als buiten het eigen bedrijf (tweede spoor).
  • Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor re-integratieactiviteiten vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Ook niet bij re-integratieactiviteiten die op initiatief of na akkoord van de bedrijfsarts of de verzekeraar worden ingezet.
  • Er worden afspraken gemaakt over de maximale premiestijging door verzuim.

Casemanagers krijgen een belangrijke rol in de nieuwe verzuimverzekering

De verzuim-ontzorgverzekering is altijd gekoppeld aan een arbodienst. De casemanager wordt namelijk leidend in het ziekteproces. Een zieke werknemer maakt zijn eigen re-integratieplan, in samenwerking met de casemanager. Het advies van de bedrijfsarts wordt hier uiteraard in meegenomen. Ook zorgt de casemanager voor het in kaart brengen van de belastbaarheid van de werknemer. Voor u als werkgever zal dit niet veranderen, omdat onze casemanagers van NLG Arbo hun rol al op deze wijze vervullen!

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend voor u in de gaten

De komende maanden zullen de verzekeraars een nadere invulling geven aan de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Er staan dus grote veranderingen in de planning, maar dit geeft wat ons betreft geen reden tot zorgen. Wij houden de veranderingen nauwlettend voor u in de gaten en passen de verzekeringen en onze arbodienstverlening er gelijk op aan. Dat wij een eigen arbodienst (NLG Arbo) in huis hebben, is hierbij een groot voordeel voor u!

Vragen?

Heeft u vragen over loondoorbetaling bij ziekte? Wilt u weten hoe u de verzuim-ontzorgverzekering bij ons kunt afsluiten? Neem gerust contact met ons op via [email protected] of bel 0578-699789. Onze adviseurs staan u graag persoonlijk te woord.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven