• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1
Inkomensverzekeringen

Verzuim niet bij uw verzuimverzekering!

5 redenen waarom uw verzekeraar mogelijk later, minder of helemaal niet uitkeert

Heeft u voor uw werknemers een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals een WGA-hiaat of WIA-Excedent, afgesloten of een verzuimverzekering? Dan mag u er vanuit gaan dat uw verzekeraar uitkeert op het moment dat een werknemer ziek is of arbeidsongeschikt wordt. Toch gebeurt het soms dat een verzekeraar minder, later of zelfs helemaal niet betaalt. En in veel gevallen blijkt slechts een kleine vergissing door de werkgever hiervoor de aanleiding te zijn.

Het spreekt natuurlijk voor zich dat alle uitkeringsvoorwaarden altijd in de verzekeringspolis staan beschreven, maar voor het gemak zetten wij de 5 meest voorkomende valkuilen voor u op een rij.

Verzuim niet bij uw verzuimverzekering!

1. Nieuwe werknemer: niet aangemeld? Niet uitgekeerd!

Heeft u een nieuwe werknemer in dienst? Laat dit dan op tijd, meestal binnen een maand, weten aan uw verzekeraar. Is uw nieuwe werknemer niet aangemeld? Dan is de werknemer meestal niet automatisch in de dekking opgenomen.   

2. Salarisverhoging: geen vergoeding van het verschil

Veel werknemers hebben onlangs een salarisverhoging ontvangen. Het is dan ook belangrijk deze verhoging te melden bij uw verzekeraar, want dan wordt bij ziekte of arbeidsongeschiktheid ook daadwerkelijk het laatstverdiende salaris vergoed. Wordt uw werknemer ziek en was de salarisverhoging niet bekend? Dan keert de verzekeraar het verschil mogelijk niet uit.

3. Op tijd ziekmelden: eigen risicoperiode wordt verlengd

Meldt uw werknemer zich bij u ziek? Controleer dan goed binnen welke termijn u dit bij uw verzekeraar moet melden. Meldt u de ziekte van uw werknemer na de gestelde termijn bij uw verzekeraar? Dan wordt deze tijd automatisch bij uw eigen risicoperiode opgeteld. Uw eigen risicoperiode start dus pas op de dag dat uw verzekeraar op de hoogte is van de ziekte van uw werknemer.  

4. Langdurig ziek niet gemeld? Niet uitgekeerd!

Is uw werknemer langdurig ziek? Raadpleeg dan uw arbeidsongeschiktheidsverzekering om te zien binnen welke termijn u dit bij uw verzekeraar moet melden. Meestal is dit uiterlijk in week 42. Meldt u het ziek zijn van uw werknemer ná deze periode? Dan keert uw verzekeraar mogelijk niet uit.

5. Fusie of overname

Wellicht is dit niet het eerste wat in u opkomt als uw bedrijf zich in een fusie of overname bevindt, maar ook uw verzekeraar is hier graag van op de hoogte. Uw bedrijf verandert en dus ook uw risico’s!

Advies

Iedere verzekering is anders en iedere verzekeraar ook. En ook als u voor de Ziektewet of WGA eigen risicodrager bent, gelden voor u soms andere voorwaarden. Heeft u vragen over de arbeidsongeschiktheids- en/of verzuimverzekering voor uw organisatie? Neem gerust contact met ons op via [email protected] of bel naar 0578-699789. Wij helpen u graag!


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven